EU krymper med Brexit, men:

Landbruksministeren taus om norsk gavepakke til EU-eksport

landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er taus om gavepakke til EU. Foto: Thomas Vermes (ABC Nyheter)
landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er taus om gavepakke til EU. Foto: Thomas Vermes (ABC Nyheter)

Norge og EU forhandler nå om å utvide mengdene landbruksvarer EU skal få eksportere tollfritt til Norge. Solberg-regjeringen vil ikke si om de vil redusere EUs kvoter som følge av at Storbritannia forlater Unionen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik setter Norge landbrukstollen til null for EU:

Artikkel 19: I henhold til EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU med to års mellomrom gjennomgå vilkårene for handelen med basis landbruksvarer (melk, kjøtt, grønnsaker og annet) med sikte på en gradvis liberalisering. Forhandlingene skal i henhold til artikkel 19 skje innenfor rammen av partenes respektive landbrukspolitikk, og videre reduksjoner av handelshindringer skal skje på gjensidig fordelaktig basis.

Resultat: Til nå har EU hatt langt større fordel av avtalen enn Norge, fordi norsk landbrukseksport er lite konkurransedyktig overfor EU-landbruket.

Runde på gang: Høsten 2015 begynte EU og Norge formelt forhandlinger om ny artikkel 19-avtale. Hvis forhandlingene munner ut i en avtale, vil dette være den tredje artikkel 19-avtalen siden EØS-avtalen kom i 1995.

Les mer om Artikkel 19 hos regjeringen

– Vi regner med at når EU blir ett medlem mindre, vil Norge redusere kvotene for tollfri eksport av landbruksvarer til Norge, som de har fått gjennom Artikkel 19 i EØS-avtalen.

Det sa seniorrådgiver Hildegunn Gjengedal da næringslivet onsdag ga næringsminister Monica Mæland, europaminister Elisabeth Aspaker og fiskeriminister Per Sandberg innspill om virkningene av britisk utmelding av EU, populært kalt «Brexit».

– Vi har allerede stort press på landbruket i Norge, understreket Gjengedal - som ikke fikk noe klart svar der og da.

Nå har ABC Nyheter bedt landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) avklare om han vil redusere EUs tollfrie kvoter ved Brexit.

For det er ikke hvilket som helst medlem EU mister etter at britene 23. juni i en folkeavstemning besluttet seg for å forlate Unionen.

SKREKKSCENARIO: Hildegunn Gjengedal advarer mot å opprettholde EUs kvoter på tollfri landbrukseksport til Norge etter Brexit, og samtidig gi Storbritannia slike kvoter på toppen. Hun er seniorrådgiver i Norges Bondelag. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
SKREKKSCENARIO: Hildegunn Gjengedal advarer mot å opprettholde EUs kvoter på tollfri landbrukseksport til Norge etter Brexit, og samtidig gi Storbritannia slike kvoter på toppen. Hun er seniorrådgiver i Norges Bondelag. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Storbritannia står for en femtedel, 17,6 prosent, av den samlede verdiskapingen i EU.

Bondelagets skrekkscenario er at EU får beholde de tollfrie kvotene på landbruksvarer som strømmer ut på det norske markedet - og at Solberg-regjeringen på toppen av det gir Storbritannia slike tollettelser.

Les også: Nå åpner Elisabeth Aspaker EFTA-døra for Storbritannia

Dales utgangspunkt

– Forhandler dere med utgangspunkt i at et krympet EU bør få lavere tollfrikvoter, landbruks- og matminister Jon Georg Dale?

– Vi sitter i forhandlinger med utgangspunkt i å ivareta norske interesser, både import- og eksportbehov, svarer han diplomatisk.

Ifølge Dale har også norsk landbruk muligheter til å kunne eksportere atskillig mer landbruksprodukter til EU-landene.

– Vi eksporterer i dag allerede en god del produkter, sier Dale, som torsdag stilte opp på det første møtet i et nyopprettet eksportforum for landbruket.

– All erfaring og statistikk viser at det er EU som trekker fordelene av tollfrikvotene som er avtalt i EØS-avtalens Artikkel 19?

– Jeg håper og tror norsk jordbruk blir mer eksportretta og klarer å utnytte sitt konkurransefortrinn, særlig overfor den delen av europeisk befolkning som har høy kjøpekraft, sier Dale til det.

Han trekker frem den tradisjonelle eksporten av skinn til EU, men også høykostprodukter som fenalår fra Norge.

– Flere mindre osteprodusenter lukter nå på utlandet, og nye mikrobryggerier søker mot utenlandsk eksport, sier Dale.

Les også: Dale varsler støy om ny landbrukspolitikk: - For jeg er liberalist!

Slik gjør Dale det som liberalist

Jon Georg Dale, som karakteriserer seg selv som liberalist , hevder at Norges relativt høye tollsatser på landbruksvarer er medvirkende årsak til at EU presser på for å få eksportere større mengder jordbruksvarer tollfritt til Norge.

– Har du høye tollbarrierer, medfører det forventninger om tollfrie kvoter, sier Dale før han kommenterer virkningene av Brexit-vedtaket i Storbritannia.

– Brexit-en er det mange uavklarte prosesser rundt, både for oss og EU. Jeg mener det er grunnlag for at Norge og EU fortsetter samtalene om Artikkel 19.

– Men har du tatt med som problemstilling at EU blir redusert når Storbritannia går ut?

– Jeg kommenterer ikke forhandlingene, sier Dale, som nekter å svare på spørsmålet.

– Som liberalist ønsker du vel størst mulig økning av tollfrie kvoter begge veier?

– Som liberalist ogregjeringsmedlem ønsker jeg å bidra til best mulig resultat for Norge både offensivt og defensivt, svarer Jon Georg Dale.

Les også: Jon Georg Dale er Frp-politikeren som vil gi bønder et lite glimt av lys

Personvernpolicy