DNB tror norsk økonomi er over kneika

Analytiker Jeanette Strøm Fjære la onsdag fram DNB Markets' ferskeste prognoser for utviklingen i norsk økonomi de nærmeste årene.
Analytiker Jeanette Strøm Fjære la onsdag fram DNB Markets' ferskeste prognoser for utviklingen i norsk økonomi de nærmeste årene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Utsiktene er lysere for norsk økonomi fremover, men ledigheten vil øke videre og nytt oljeprisfall kan true oppturen, anslår DNB Markets.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bankens analytikere presenterte onsdag sine prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

Oljebremsen, med oljeprisfall og et kraftig fall i oljeinvesteringene, har rammet norsk økonomi hardt de siste to årene. Men nå kan bunnen være nådd.

– Spesielt det negative bidraget fra oljeinvesteringene har gjort at veksten har vært svak lenge. Vi tror fortsatt på en nedgang i investeringene, men at det negative bidraget blir litt mindre, sier DNB Markets-analytiker Jeanette Strøm Fjære til NTB.

– I tillegg trekker ekspansiv finanspolitikk litt opp. Vi tror også på litt sikt at forbruksveksten skal ta seg litt opp, sier hun.

Oljeprisen kritisk

DNB ser derfor for seg at norsk fastlandsøkonomi kommer til å vokse med 0,8 prosent i år og 1,4 prosent neste år, for deretter å ta seg ytterligere opp.

Men prognosene hviler blant annet på en oljepris på 65-70 dollar fatet fra og med neste år. I år har oljeprisen ligger langt under dette nivået.

– Hvis oljeprisen nå begynner å falle igjen og blir liggende veldig lavt, vil det antakelig føre til enda større fall i oljeinvesteringene fremover, konstaterer Strøm Fjære.

Hun peker samtidig på at husholdningenes gjeld, som er drevet av galopperende boligpriser, kan true et økonomisk oppsving. Selv om det er usannsynlig, kan en uventet hendelse utenfor Norges grenser føre til økte renter og dermed til at husholdningene må kutte i forbruket, påpeker analytikeren.

Samtidig tror DNB at arbeidsledigheten kommer til å øke videre og nå en topp på 5 prosent først i 2018.

Skivebom

Når det gjelder boligprisene har DNB Markets bommet grovt i sine tidligere anslag og reviderer nå disse kraftig. Blant annet tror banken nå boligprisene kommer til å stige med 7 prosent neste år. Tidligere var prognosen 0-vekst i 2017.

– Det er fundamentale faktorer som vår boligprismodell ikke fanger opp, sier Strøm Fjære, og nevner regionale forskjeller i arbeidsmarkedet og forventninger om lave renter i en veldig lang periode.

– Vi kan heller ikke utelukke at det er forventninger og psykologi som i seg selv driver prisene.

Ferske tall tyder på at boligprisveksten når 10 prosent på årsbasis innen utgangen av 2016.

Kutt i reallønn

Sammen med en forventet opphenting i norsk økonomi og høy konsumprisvekst bidrar boligprisveksten også til at DNB Markets endrer sin prognose om et nytt rentekutt fra Norges Bank i september.

Banken tror nå rentebunnen er nådd, og at styringsrenten vil bli liggende på 0,5 prosent i flere år.

Høy prisvekst bidrar til å gi norske husholdninger mindre kjøpekraft, og DNB Markets anslår at reallønningene i år kan falle med mer enn 1 prosent i 2016. Det vil i så fall være den største nedgangen siden 1981.

Men ifølge prognosen vil reallønnsveksten stige til 0,2 prosent allerede neste år, og at den vil ta seg videre opp i årene som følger.

Personvernpolicy