Budsjettkameratene endelig enige

Økte avgifter – mer til klima og bistand

De fire borgerlige partiene flytter på 5,9 milliarder kroner i budsjettavtalen. Mer enn 2,7 milliarder kroner hentes ved å øke grønne avgifter og redusere foreslåtte skattelettelser.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Budsjettavtalen

  • De fire borgerlige partiene flytter på 5,9 milliarder kroner i budsjettavtalen. Mer enn 17 milliarder kroner omdisponeres, når alle endringer tas med.
  • Nesten 2 milliarder kroner hentes ved å øke grønne avgifter. En avgift på flyreiser innføres 1. april og bringer alene inn 1 milliard kroner i inntekt til staten neste år. Samtidig økes elavgiften med 1,5 øre per kilowattime. Økt utbytte fra statlige selskaper står også for noe av inndekningen.
  • Oljepengebruken er den samme som regjeringen la opp til i sitt budsjettforslag. Skattegrepene beholdes også i all hovedsak, men det første trinnet i skattemodellen med trinnskatt faller bort, noe som gagner lavtlønte. I sum blir det økte lettelser på 842 millioner kroner.
  • Bistandsbudsjettet er økt med 2,5 milliarder kroner.
  • Avkorting i pensjon for gifte og samboende pensjonister reduseres som foreslått fra 15 til 10 prosent. Bensin- og dieselavgiftene endres ikke, men engangsavgiften endres, noe som gjør det dyrere å kjøre biler som forurenser.
  • Gratis kjernetid i barnehager utvides til å omfatte treåringer, og lærertettheten økes i småskolen.
  • Forsøksordning med statlig eldreomsorg lik det regjeringen har foreslått, men det blir heller ikke nå flertall for å overføre kemnerfunksjonen fra kommunene til staten.

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet er blitt enige med samarbeidspartiene KrF og Venstre om å innføre en avgift på flyreiser. Den gir neste år 1 milliard kroner i inntekt til staten.

I tillegg økes elavgiften med 1,5 øre, noe som tilfører statskassen 670 millioner kroner i 2016. Engangsavgiften økes også ved kjøp av forurensende biler.

De fire budsjettkameratene henter også 4,8 milliarder kroner gjennom reduserte utgifter og økte utbytter fra statlige selskaper.

Den største enkeltsatsingen i budsjettavtalen er 2,5 milliarder kroner som tilføres bistandsbudsjettet. Når partiene summerer tiltakene til det såkalte grønne skiftet, blir summen 4,7 milliarder kroner i utveksling mellom økte og reduserte skatter og avgifter.

Samlet gjør de fire partiene store endringer i det opprinnelige budsjettforslaget fra regjeringen. Mer enn 17 milliarder kroner omdisponeres, når alle endringer tas med.

Bakgrunn: Håp om løsning på budsjettforhandlingene

Intens helg

Forhandlerne fra Venstre og Høyre, Terje Breivik og Svein Flatten, bekreftet at forhandlingene, langt på overtid, endelig hadde munnet ut i en avtale som de kunne anbefale for sine stortingsgrupper.

KrFs forhandler Hans Olav Syversen var den eneste av de fire forhandlerne som allerede på forhånd hadde fått klarsignal fra sin gruppe om å kunne inngå en avtale.

Se video: KrF fornøyde etter budsjettforhandlingene:

Syversen uttrykte stor lettelse da han kom ut fra møtet. Han røpet at han i løpet av helgen hadde hatt øyeblikk hvor han var usikker på om partene kom til å greie å bli enige.

– Helgen har vært utrolig intens, og det har vært litt følelsesmessig opp og ned ettersom man tror det går eller ikke, fortalte Syversen, som medgikk at han var sliten etter tre uker med forhandlinger.

– Flytter 6 milliarder

Budsjettet er ventet å bli presentert på en pressekonferanse i Vandrehallen litt senere mandag. Tidspunktet er ennå ikke bekreftet.

Etter det NTB erfarer, innebærer budsjettavtalen at det flyttes på nærmere 6 milliarder kroner i regjeringens opprinnelige budsjettforslag. Omprioriteringene innen det enkelte budsjettkapittel ligger mandag formiddag an til å overstige 14 milliarder kroner.

Dagens Næringsliv melder at avtalen legger opp til økt utbytte fra statlige selskaper for å dekke inn økte utgifter til flyktningkrisen.

Fremskrittspartiet ser ut til å få gjennomslag for å holde diesel- og bensinavgiften uendret, men det ligger an til endringer i engangsavgiften som gjør at forurensende biler blir dyrere å kjøpe. Samtidig forplikter partene seg til nye vurderinger av bilavgiftene når rapporten fra Grønn skattekommisjon foreligger senere i år.

Les også: KrF: – Ikke mer skattelette til de rikeste

Bistand

Å tilbakeføre penger som regjeringen omdisponerte innen bistandsbudsjettet for å finansiere hjemlige tiltak mot flyktningkrisen, har vært KrFs hovedprioritering i forhandlingene.

De opprinnelige 4,3 milliarder kronene som ble omdisponert, er etter det NRK får opplyst nedjustert med rundt 2,5 milliarder kroner til 1,8 milliarder kroner.

NRK melder at ordningen med gratis kjernetid i barnehager utvides til også å omfatte treåringer. I tillegg utvides ordningen med tidlig innsats i småskolen, slik at det blir to lærere i klasserommet for elevene fra 1. til 4. klasse.

Venstre skal ha fått gjennom at elavgiften økes med 1,50 øre per kilowattimer, samt at det innføres en flyseteavgift på 80 kroner, ifølge TV 2.

Regjeringens forslag til ny skattemodell, såkalt trinnskatt, endres også, ifølge NRK. Blant annet ligger det an til at første trinnet i modellen faller bort, noe som gagner lavtlønte husholdninger.

I tillegg til at Frps skal ha fått beholde sin fanesak – reduksjon i avkorting i pensjon til gifte og samboende pensjonister, skal støttepartiene ha fått gjennom å øke pensjonen til enslige minstepensjonister med 4.000 kroner årlig, etter det NTB erfarer.

Les også: Venstre vil ha dyrere diesel

Se video: Dette er Venstre mest og minst fornøyd med etter forhandlingene:

Se opptak av pressekonferansen her:

Personvernpolicy