Lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett

Lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett
Lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett

Tirsdag legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Her er de foreløpige lekkasjene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

* Tredobling av antall kvoteflyktninger med særlige medisinske behov fra 20 til 60.

* Støtten til Syria og nabolandene økes med 250 millioner, til totalt 1 milliard kroner.

* Økte bidrag for å avhjelpe flyktningsituasjonen i Middelhavet.

* Ekstrabevilgning på 11,3 millioner kroner til saksbehandling i UDI.

* Nesten 130 millioner kroner til arbeid mot terror og radikalisering. 78,3 av millionene går til PST. 38,8 millioner til politiet, først og fremst til Oslo politidistrikt. I tillegg går 12 millioner kroner til tiltak mot radikalisering og voldelig islamisme i fengsler og kommuner.

* 3 millioner kroner til forsøksprosjektet med dyrepoliti i Sør-Trøndelag.

* Friske midler til HV-øvelser i Forsvaret.

* Egen ferjeavløsningsordning og et nytt system for belønning av kommuner i vekst.

* Vegtilsynet skilles ut fra Statens vegvesen for å få et uavhengig tilsyn underlagt Samferdselsdepartementet.

* Forslag til hvordan dagens 288 kommunale kemnerkontorer skal erstattes av større, statlige regionkontorer presenteres.

* I kommuneproposisjonen, som legges fram samtidig med forslaget til revidert nasjonalbudsjett, får kommunene cirka en milliard kroner for å kompensere for tapte skatteinntekter. Skattesvikten er beregnet til 1,9 milliarder kroner.

* Den omstridte poseavgiften som ble lagt på is tidligere i vår, fjernes.

* 40 millioner kroner settes av til skredsikring i Romarheimsdalen i Nordhordland.

* 106 millioner kroner ekstra til 64 tiltak mot barnefattigdom.

* Skattefradrag til ytterligere 15.000 uføretrygdede.

* Innstrammingene i permitteringsreglene fra i fjor blir reversert.

* Husbanken får 6,7 millioner kroner til forbedring av IKT-systemer. Hensikten er bedre kontroll med utbetaling av bostøtte.

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy