Ny rapport i EU-parlamentet:

EU-parlamentet taust om ostetoll-striden med Norge

OMSTRIDT: Den særnorske ostetollen har vært et omstridt tema både i Norge og i EU-landene. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
OMSTRIDT: Den særnorske ostetollen har vært et omstridt tema både i Norge og i EU-landene. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

EØS-avtalen og Norge får ros, men det er bekymring for forsinkelser og krav om særordninger for gjennomføring av EU-lover i ny EU-rapport. Rapporten forlanger at Sveits opprettholder fri flyt av arbeidskraft.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Komiteen for det indre marked og forbrukervern i EU-parlamentet diskuterte i går et utkast til rapport om forholdet til EØS-landene, Sveits og en del av miniputt-statene i Europa.

Der får både EØS-landene og Sveits positiv omtale som viktige partnere for EU.

Mens Sveits ikke har forpliktet seg til automatisk å overta all ny EU-lovgivning, er parlamentarikeren bak rapportuktastet, den tyske konservative politikeren Andreas Schwab, begeistret for EØS:

Første punkt i oppsummeringen slår fast at man «Betrakter EØS-avtalen som en sentral driver for økonomisk vekst og det mest vidtgående, omfattende instrument for å utvide det indre markedet til andre land; tror ut fra den indre utviklingen i EU at avtalen har vist seg å være solid, effektiv og velfungerende og sikrer integriteten til det indre markedet også på lang sikt» (ABC Nyheters oversettelse).

Lei av særordninger

Men alt er ikke rosenrødt. EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein har nå et etterslep på 1,9 prosent i innføring av nye EU-lover, mot bare 0,5 prosent i november 2011.

Rapportøren forstår at EFTA-landene har behov for å avklare hvilke lover som er omfattet av EØS-avtalen. Men han er bekymret for at det stadig kommer krav om spesialordninger og tilpasninger. Dette kan undergrave likhetsprinsippet i det indre markedet.

Den rødgrønne regjeringens styrking av tollvernet for ost, som har fått stor oppmerksomhet tidligere, blir ikke nevnt.

Sveitserne bremser fri flyt

Rapporten fremhever også betydningen av EUs handel med Sveits, men reagerer sterkt på fjorårets folkeavstemning i Sveits som pålegger myndighetene der å innføre innvandringskontroll fra EU.

Sveits er ikke med i EØS, men har over 100 bilaterale avtaler på ulike sektorer, for å sikre samhandelen med sine naboer. Rapporten roser intitiativet fra 2014 om forhandlinger om å lage et overordnet rammeverk med overvåkingsorgan for alle disse avtalene.

Rapporten støtter imidlertid EU-kommisjonens avslag på spørsmålet fra Sveits om å reforhandle avtalen om fri flyt av arbeidsinnvandring.

Les også: Sveits vil ikke ha EØS, men alternativet Norge mener er umulig

Rapporten nevner ikke at EU har satt på vent alle forhandlinger med Sveits som reaksjon på den varslede reguleringen av innvandring fra EU til Sveits.

Les rapporten fra EU-parlamentets komité for det indre marked og forbrukervern, om forholdet til EØS-landene og Sveits


Personvernpolicy