Meny

KOMMENTAR:

Tallforvirring i Sylvi Listhaugs indre krets

Tallforvirring hos Sylvi Listhaugs politiske ledelse: Politisk rådgiver med bredside mot ABC Nyheter. Foto: Torbjørn Tandberg/LMD.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sylvi Listhaug (Frp) nekter å uttale seg om omfordelingen av statlige tilskudd fra små til store bruk. Men på fredagskvelden angrep hennes politiske rådgiver Lars Joakim Hanssen ABC Nyheters oppslag - på riv ruskende galt grunnlag.

Slik foregår jordbruksoppgjøret

I jordbruksoppgjøret forhandler staten med Norges Bondelga og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om de økonomiske vilkårene for landets bønder.

De viktigste inntektssidene som påvirkes av jordbruksoppgjøret, er hvilke priser bøndene skal få for varene, og tilskudd fra staten.

Tillegg i prisene gjelder i siste halvår i samme år som jordbruksoppgjøret. Tilskudd fra staten blir utbetalt året etter. Tilskudd til husdyrbønder skjer to ganger i året.

Formelt hører ikke skattebestemmelser innunder jordbruksavtalen, men partene har de siste årene også lagt til grunn et jordbruksfradrag fra skatten.

Her er de viktigste datoene for jordbruksoppgjøret 2015:

  • Jordbruket presenterer sitt krav fredag 24. april
  • Staten skal etter planen presentere sitt tilbud tirsdag 5. mai
  • Jordbruksforhandlingene skal være avsluttet fredag 15. mai

Les mer om jordbruksavtalene hos Landbruks- og matdepartementet

Les om de enkelte støtteordningene hos Landbruksdirektoratet

KOMMENTAR, Thomas Vermes, journalist, ABC Nyheter:

Tall-tull - hos hvem? Forrige uke avdekket ABC Nyheter ved hjelp av tall fra Landbruksdirektoratet, at regjeringen med støtte fra Venstre og KrF har foretatt en omfattende omfordeling av statlige tilskudd fra små til store bruk.

Blant annet fikk de 1000 største melkebrukene utbetalt i alt 45 millioner kroner mer i statstilskudd sammenliknet med i fjor, da første halvdel av tilskuddene ble utbetalt i februar.

De 1000 minste fikk 5,8 millioner kroner mindre av potten på 2,3 milliarder. Vi spurte Sylvi Listhaug om dette var tilsiktet, om det var nok omfordeling, eller for liten omfordeling etter Frp-statsrådens syn.

Bakgrunn:

Stort gartneri fikk 32-doblet sine tilskudd fra staten

Sylvi Listhaug med stor omfordeling i norske bygder

Vi fikk beskjed om at verken Listhaug eller den øvrige politiske ledelsen hadde «anledning til» å svare.

Fredag kveld skjedde det så noe.

Da rykket Listhaugs politiske rådgiver Lars Joakim Hanssen (Frp) ut på nettsamfunnet twitter med en kritisk uttalelse mot ABC Nyheter:

«45 mill utgjør 1 promille av støtteordningen. Snakk om å blåse ting ut av proposisjoner.»

Vi går ut fra at rådgiveren mente at vi hadde blåst saken ut av proporsjoner.

Men proporsjonene var det rådgiver Hanssen som forvrengte.

I ledelsen i departementet vet man sikkert at staten ikke utbetaler 45 milliarder kroner til bøndene i halvåret. Det hadde vært tilfellet om 45 millioner kroner utgjorde 1 promille. Februarutbetalingen var den første av to i året.

I virkeligheten utgjør de 45 millionene de største melkebøndene fikk på bekostning av dem som er mindre, 2 prosent av de drøyt 2 milliardene melkebøndene fikk til fordeling i denne omgangen.

Gikk litt fort: Søndag morgen hadde Lars Joakim Hanssen funnet ut at han hadde tatt for hardt i. I en ny melding beklaget han at det hadde gått litt fort. Pengene storbøndene hadde fått mer, utgjorde ikke 1 promille, men 1 prosent.

Men fortsatt har ikke mannen Sylvi Listhaug har tilsatt for å gi henne politiske råd, landbruks-matematikken i orden. Det riktige er, som sagt, at de 1000 største melkebøndene har fått 2 prosent mer av de samlede tilskuddene.

For lite eller for mye? Det interessante spørsmålet gjenstår imidlertid nå, dager før årets jordbruksoppgjør bryter ut:

Hva mener egentlig Sylvi Listhaug og Lars Joakim Hanssen om omfordelingen som er gjort? Har de tatt for mye, eller for lite fra småbøndene til beste for de store?

Det finner landbruksministeren, som har kommunikasjonsrådgivning som sin profesjon, grunn til å holde tett om.

Svaret får vi uansett 5. mai, da staten etter planen skal legge fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret.

Fjorårets jordbruksoppgjør sørget for at 27.684 av landets bønder fikk mindre penger av staten i år, mens 11.421 fikk mer. Ønsker regjeringen å forsterke dette i år?

hannel[1:52 PM] 1:52Inntil da får vi nøye oss med Lars Joakim Hanssens utsagn om at ABC Nyheter med sin offentliggjøring av tallene, har blåst saken ut av sine proporsjoner. Kan det ligge et signal der, om hvem «Partiet for folk flest» ønsker å prioritere?

Nedenfor finner du et utdrag av twitterutvekslingen mellom Hanssen og undertegnede.Tekst

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært