Jordbruksoppgjøret endrer tilskuddene kraftig:

Sylvi Listhaug (Frp) utløser stor omfordeling i norske bygder

FORSKJELLER I FJØSET: Ny regjering med ny landbrukspolitikk gir mer til de store, mindre til de små melkebøndene. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
FORSKJELLER I FJØSET: Ny regjering med ny landbrukspolitikk gir mer til de store, mindre til de små melkebøndene. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

I februar fikk de 1000 største melkebrukene utbetalt i alt 45 millioner kroner mer i statstilskudd sammenliknet med i fjor. De 1000 minste fikk 5,8 millioner mindre.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik blir landbrukstilskuddene til:

I jordbruksoppgjøret forhandler staten med Norges Bondelga og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om de økonomiske vilkårene for landets bønder.

De viktigste inntektssidene som påvirkes av jordbruksoppgjøret, er hvilke priser bøndene skal få for varene, og tilskudd fra staten.

Tillegg i prisene gjelder i siste halvår i samme år som jordbruksoppgjøret. Tilskudd fra staten blir utbetalt året etter. Tilskudd til husdyrbønder skjer to ganger i året.

Formelt hører ikke skattebestemmelser innunder jordbruksavtalen, men partene har de siste årene også lagt til grunn et jordbruksfradrag fra skatten.

Her er de viktigste datoene for jordbruksoppgjøret 2015:

  • Jordbruket presenterer sitt krav fredag 24. april
  • Staten skal etter planen presentere sitt tilbud tirsdag 5. mai
  • Jordbruksforhandlingene skal være avsluttet fredag 15. mai

Les mer om jordbruksavtalene hos Landbruks- og matdepartementet

Les om de enkelte støtteordningene hos Landbruksdirektoratet

Store summer viste seg å være omprioritert da staten i februar utbetalte drøyt 5 milliarder kroner til landets bønder.

Uten stor ståhei har jordbrukspolitikken gjort en betydelig omdreining, viser tallene vi kan presentere her.

Tirsdag skrev vi om de ekstreme utslagene den nye politikken vedtatt av Høyre, Frp, Venstre og KrF i fjor, fikk for omfordeling blant norske grønt-, frukt- og bærprodusenter i år.

Blant dem fikk de største 32-doblet sine tilskudd fra statskassa - på bekostning av dem som er mindre.

Les også: Storprodusent mener stor statsstøtte er på sin plass

Se 1000 på topp, 1000 på bunn

Men hvordan slår den nye landbrukspolitikken ut for ryggraden i norsk jordbruk, melkeprodusentene?

Enigheten dem i mellom om ny landbrukspolitikk gir betydelige utslag også i denne første av to utbetalinger til gårdsbruk med melkeproduksjon. Det dreier seg om drøyt 2 milliarder kroner.

De tusen som fikk minst støtte i år, fikk 5.819.994 kroner mindre enn ved tilsvarende utbetaling i fjor. 128.395.347 kroner ble dem til del.

De tusen melkebrukene som fikk mest støtte i år, fikk samlet 48.045.905 kroner mer i år enn i 2014, til sammen 494.048.255 kroner.

Viktige endringer som ble gjort av regjeringen og støttepartiene, var å fjerne tak på hvor mange husdyr du kan få støtte til.

Regjeringen ønsket ikke å ha noe tak på utbetalinger i det hele tatt. Men Venstre og KrF fikk gjennom at ingen skal motta mer enn 560.000 kroner for alle sine husdyr til sammen. Det tilsvarer om lag 120 melkekuer pluss 200 vinterfôra sauer.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug nekter å svare på spørsmål fra ABC Nyheter om endringene vi dokumenterer er tilsiktet, om omfordelingen har blitt for kraftig eller om det ikke er omfordelt nok.

Les også: De har kuttet tilskudd til de små, gitt mer til de store bøndene

4900 tapere, 3900 vinnere

Største mottaker i år er samdrifta Jamtsve/Hanemo i Namdalseid. De endte opp med 2,6 millioner kroner fra staten, en økning på nesten 452.000 kroner fra i år.

De 20 melkeprodusentene på topp fikk samlet 19,9 millioner kroner, 20 prosent mer enn i fjor.

Alt i alt fikk 4.963 melkebønder mindre tilskudd i år. Samlet mistet de 53.782.763 kroner, eller gjennomsnittlig 10.837 kroner hver. 3.957 som fikk mer. De fikk 103.756.954 kroner mer til fordeling, i gjennomsnitt 23.221 per bruk.

– Jeg skjønner noen syns dette er fint. Men i forhold til det regjeringen skriver om landbruk over hele landet, der både store og små skal med, er ikke dette i samsvar i det hele tatt, kommenterer assisterende generalsekretær John Petter Løvstad i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Under her kan du se hvor mye penger hvert enkelt av de over 8.900 melkebøndene får utbetalt ifølge data ABC Nyheter har fått fra Landbruksdirektoratet.

Surfer du på mobil - denne oversikten er da bedre!

Surfer du på mobil - denne oversikten er da bedre!

Slik gjør du det:

Du kan skrolle igjennom listen. Den er sortert etter endringen fra 2014 til 2015. Altså kommer de som fikk mest i år sammenlignet med i fjor øverst, mens de som mistet mest kommer nederst.

Du kan også velge søylen til høyre over støtten i år og sortere den.

Klikker du på søylen ved hvert navn får du også opp flere detaljer. Da kan du også se oversikten over hvordan støtten fordelte seg de siste to årene under.

Vil du slå opp et spesielt bruk?

Da klikker du i søkefeltet som ligger over listen. Her kan du både skrive inn eller skrolle i listen som kommer opp.

Klikk så på søylen for å se detaljene.

Del ditt utvalg

Du kan deretter dele det utvalget du har valgt videre i sosiale medier eller på epost. Bare klikk på Share så får du opp en lenke.

Tilbake til alle

Dersom du etterpå ønsker å se alle igjen, så klikker du bare på (All) i listen.

Merk at økning eller nedgang i tilskudd til det enkelte bruk ikke bare behøver å ha med politisk endrede vilkår å gjøre. Det kan også skyldes endring i dyretall eller arealer. Dessuten hadde noen store aktører inntil i fjor delt opp virksomheten på flre bruk. Fra og med i år er de forpliktet til å søke tilskudd for virksomheten i ett.

Les også: Bøndene gjør et stort inntektsbyks i 2015

Les hvordan jordbruksavtalen som slår ut for fullt i 2015, ble vedtatt av flertallet i Stortinget 17. juni 2014.Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden