Åpen for alle - alltid

Produktivitetskommisjonen om landbruksstøtte:Gir regjeringen nye argumenter for å kutte bøndenes importvern

TRØBLETE TOLLVERN: Når norske bønders produkter beskyttes av tollvern mot import, rammes dagligvarekjeder som Lidl. Dermed svekkes incentivene for å effektivisere i matvarebransjen, hevder Simen Vier Simensen i regjeringsoppnevnte Produktivitetskommisjonen. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.
TRØBLETE TOLLVERN: Når norske bønders produkter beskyttes av tollvern mot import, rammes dagligvarekjeder som Lidl. Dermed svekkes incentivene for å effektivisere i matvarebransjen, hevder Simen Vier Simensen i regjeringsoppnevnte Produktivitetskommisjonen. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.
Artikkelen fortsetter under annonsen

10. februar vil Produktivitetskommisjonen gi finansminister Siv Jensen (Frp) en rapport som kan underbygge regjeringens ønske om å redusere tollvernet for norske jordbruksvarer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Hva går galt med produktiviteten?

Regjeringen oppnevnte 7. februar en kommisjon som skal kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi.

Kommisjonens arbeid skal deles i to faser.

Første fase: I hovedsak kartlegging. Kommisjonen skal blant annet vurdere produktivitetsutviklingen de siste tiårene og finne årsaker til at veksten i produktivitet har vært svakere siden midten av forrige tiår. Kommisjonen skal også identifisere områder der utfordringene for effektiv produksjon er særlig store, både i offentlig og privat sektor.

Andre fase: Kommisjonen skal konsentrere seg om et utvalg av problemstillinger og foreslå tiltak som kan øke produktiviteten. For at tiltak skal kunne settes i gang raskt, oppfordres kommisjonen til løpende å komme med anbefalinger og forslag til tiltak så snart arbeidet gir grunnlag for dette.

Kilde: Finansdepartementet.

Les mer på Finansdepartementets sider.

GARDERMOEN (ABC NYHETER): Dårlig produktivitetsvekst i matvareindustrien kan bli argument for å redusere tollvernet bøndene er avhengige av.

Den såkalte Produktivitetskommisjonen regjeringen har nedsatt, vil fremme det som ett av sine innspill om av hva som har hemmet veksten i norsk produktivitet de siste årene.

Importvernet for jordbruket ett av dilemmaene, forteller kommisjonsmedlem Simen Vier Simensen til ABC Nyheter.

Tirsdag streket han opp en rekke av kommisjonens problemstillinger i et foredrag for tillitsvalgte og ansatte i norsk landbruk og deres samvirkeselskaper, på deres årlige toppmøte Mat og landbruk 2015.

Punktet om importvern, eller spørsmål om feilaktige beslutninger om jordvern, kom han ikke inn på der, trass i forsamlingen han snakket til.

Men her forteller han om problemstillingen:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tilsiktet og utilsiktet

- Vi prøver å se detaljhandel, matindustri og jordbruksproduksjon som én verdikjede. Det vi observerer i den verdikjeden, er at matvareindustriens produktivitetsutvikling de siste årene har vært veldig svak, nærmere null de siste seks-sju årene, innleder Simensen.

- Vi drøfter hvorfor det er tilfelle. Det kan ha med importvernet å gjøre, samt at en rekke store markedsaktører, for eksempel Nortura, samtidig regulerer markedet, sier Simen Vier Simensen til ABC Nyheter.

- Dette har en tilsiktet virkning mot jordbruket, men utilsiktet virkning mot matvareindustrien. For industrien har den skapt mindre incentiver til omstilling i bearbeidingen av matvarer, fortsetter han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det bildet kjenner ikke Nortura, samvirkeselskapet som står bak Gilde- og Prior-varene, seg igjen i.

- Nortura har kutett kostnader med over 1,5 milliarder kroner og har rasjonalisert bort over ti anlegg bare de siste fire-fem åra, sier nestleder Kari Redse Håskjold i Norturas styre til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Men marginene vi sitter igjen med etter salg til dagligvarekjedene har i samme periode gått ned med 2-3 prosent, legger hun til.

Skviset Lidl dempet presset

- Men industrien har jo ikke importvern. Den konkurrerer mot import av bearbeidede varer, men får en delvis kompensasjon fordi den har dyrere norske råvarer enn konkurrentene i utlandet. Hvorfor mener du importvernet demper produktivitetsveksten?

- Da dagligvarekjeden Lidl prøvde å etablere seg i Norge, hadde en rekke av produktene de har storskala innkjøp av, ingredienser som i Norge er beskyttet av importvern. Dermed fikk Lidl problemer med å få lansert en rekke av sine produkter. Da fungerer importvern som en konkurransevridende faktor, forklarer Simensen.

Bare analyserer, svarer ikke

- I politikk er det ofte motstridende mål, som her – idet importvernet er myntet på å opprettholde norsk jordbruksproduksjon. Hva tenker du må gjøres med importvernet?

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vår oppgave er ikke å gi politiske råd, men belyse årsaks- og virkningssammenhenger. Så er det opp til politikerne å avgjøre hva de skal gjøre, slår Simen Vier Simensen fast.

Onsdag morgen skal landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) snakke til forsamlingen om økt matproduksjon med blåblå regjering.

Regjeringen går inn for redusert statsstøtte og større importkonkurranse fra utlandet.

«Et importvern er viktig for lønnsomheten i norsk landbruk, men hensynet til norske forbrukere og norsk matvareindustri tilsier at tollmurene bør reduseres.», heter det i regjeringspartienes Sundvoldenerklæring.