Meny

Scheel-utvalget vil kutte en rekke skattefradrag

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rapporten om endringer av skattesystemet vil utvilsomt skape debatt. Boligskatten står ikke på regjeringens meny, fastslår finansminister Siv Jensen (Frp).
Fakta om skatteforslaget:

Hovedpunktene i forslaget til skattereform fra et utvalg ledet av SSB-direktør Hans Henrik Scheel:

* Dagens modell for beskatning av selskaper beholdes.

* Skattesatsen på alminnelig inntekt settes ned til 20 prosent for både selskaper og personer.

* Regelen for begrensning av renter i selskaper strammes inn, blant annet ved at den også omfatter renter til uavhengige långivere.

* Det innføres en kildeskatt på renter og royalty.

* Det innføres merverdiavgift på gebyrbelagte finansielle tjenester og avgift på margininntekter i finanssektoren.

* Avskrivningssatsene for visse driftsmidler strammes inn, blant annet for skip, personbiler, hoteller, startavskrivninger på maskiner og husdyrbygg i landbruket.

* Flere fradrag i inntektsskattegrunnlaget for personer fjernes for å redusere satsene i inntektsbeskatningen og redusere effektivitetstapet ved beskatning.

* Eierinntekter skilles ut som et eget skattegrunnlag med en egen skattesats. Samtidig innføres særskilte skatteregler om at lån fra selskap til aksjonær skal behandles som utbytte.

* En ny, progressiv skatt på personinntekt innføres, den erstatter også dagens toppskatt.

* Formuesskatten endres, slik at alle objekter inkludert gjeld verdsettes til om lag 80 prosent av faktisk verdi og bunnfradraget økes, innenfor en provenynøytral ramme.

* Utvalget foreslår at dagens nullsats og laveste sats i merverdiavgiften heves til 15 prosent.

(Kilde: Finansdepartementet )

Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner, fradraget for fagforeningskontingent, fradraget for reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted, pendlerfradraget og foreldrefradraget er blant fradragene Scheel-utvalget foreslår å kutte helt ut.

I dag gis det skattefradrag for opp til 16.800 kroner i gaver til frivillige organisasjoner, 3.850 kroner av fagforeningskontingenten, mellom 0,7 og 1,5 kroner per kilometer reise mellom hjem og arbeid. Pendlere som må bo utenfor hjemmet kan i dag kreve fradrag for merkostnader knyttet til dette fraværet.

Sjømanns- og fiskerfradraget, som gir sjøfolk og fiskere et fradrag på 30 prosent av inntekt opp til henholdsvis 80.000 og 150.000 kroner, foreslås også droppet.

Det samme gjør de særskilte skattereglene for Nord-Troms og Finnmark, som gir arbeidstakere her lavere skatt enn ellers i landet.

«Det er sannsynlig at andre områder kan ha tilsvarende eller større utfordringer med fraflytting», heter det i rapporten som finansminister Siv Jensen fikk overlevert tirsdag.

Reaksjon: Frp: – Scheel-utvalget viser at vi trenger skattelette i Norge

– Ikke det vi gikk til valg på

– Jeg tipper det vil vanke mye ris og ros i dagene som kommer, sa Siv Jensen etter at hun hadde mottatt rapporten fra utvalgets leder, Hans Henrik Scheel.

Hun var rund i sine betraktninger om rapporten og understreket at den nå skal ut på høring. Hun la imidlertid ikke skjul på at regjeringens syn på boligskatten er klar.

– Når det gjelder boligskatt, kan jeg si med en gang: det står ikke på denne regjeringens meny. Å øke boligskatten har ingen av de to partiene gått til valg på, sier Jensen.

Reaksjon: Høyre rister på hodet til nye skatteforslag fra Scheel-utvalget

Legger seg ut med alle

Scheel-utvalget ble oppnevnt av Stoltenberg-regjeringen og har vært ledet av administrerende direktør Hans Henrik Scheel i Statistisk sentralbyrå. Det la fram sin rapport for finansministeren klokka 10 tirsdag formiddag.

Utvalget foreslår omfattende endringer av skattesystemet. Hovedgrepet fra utvalget er å vri beskatningen bort fra arbeid og bedrifter over til eiendom og forbruk.

– Jeg er ganske sikker på at vi vil finne enkeltelementer i dette hvor utvalget har klart å legge seg ut med samtlige politiske partier, sier Jensen.

Se video med Jensens uttalelser om rapporten:

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Redusere skattetrykket

Scheel-utvalgets mandat var å komme med et såkalt provenynøytralt forslag, som innebærer at statens samlede skatteinntekter forblir de samme – de skal verken synke eller stige.

Solberg-regjeringen ba utvalget i tillegg komme med et forslag med skattelettelser, ettersom det jo gjenspeiler regjeringens skattepolitikk.

Likevel er det ikke tvil om at det ligger politisk sprengstoff i Scheel-utvalgets forslag.

– Regjeringen ba om en rapport som gikk i retning av lettelser. Det er jo fordi regjeringen gikk til valg på å redusere skattetrykket, både for bedrifter og for vanlige folk, og det har vi til hensikt å gjennomføre. Det er vi allerede godt i gang med gjennom de to politiske budsjettene vi har lagt fram, sier Jensen.

Les også: Tankesmie vil innføre boligskatt i hele landet

Tilleggsutredninger

– Det å øke boligskatten har ikke denne regjeringen gått til valg på. Vi har gått til valg på å redusere det samlede skattenivået. Vi skal gå gjennom alt, men det er også behov for tilleggsutredninger, sier finansministeren.

Når det gjelder konkrete forslag om å beholde formuesskatten, gjentar Jensen at rapporten er en meny av ulike skattespørsmål som regjeringen til sjuende og sist skal ta stilling til.

– Det vil være ting på denne menyen som vil være politisk vanskelig, både for Frp- og Høyre-regjeringen, men også for andre partier. Nå skal vi ha en grundig politisk behandling for å sikre det overordnede politiske målet. Vi ønsker et godt skattesystem som tar sikte på lavere skattetrykk også for husholdningene, sier hun.

Les også: Huseierne: – Dette kommer til å bli en mørk dag

Vil droppe BSU

Utvalget foreslår også å droppe Boligsparing for ungdom (BSU). Det er liten grunn til å subsidiere boligsparing, mener de.

«Etter utvalgets vurdering er det liten grunn til å subsidiere sparing blant unge mennesker generelt, og heller ikke til å knytte dette til boligsparing spesielt» skriver utvalget i rapporten som finansminister Siv Jensen (Frp) fikk overlevert tirsdag.

Utvalget mener videre at ordningen i liten grad treffer de med lavest inntekt.

BSU-ordningen gir personer under 33 år et skattefradrag på 20 prosent av innskudd på inntil 25.000 kroner per år. Det oppsparte beløpet kan brukes til kjøp av bolig.

Se pressekonferansen i sin helhet her:

Privatøkonomi
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus