Varsko om norsk fiskeripolitikk:Kaster brannfakkel om privatisering av Norges fisk

EN STERK HISTORIE: Gunnar Grytås beskriver i sin nye bok hvordan verdien av fiskeressursene er overført fra kyistsamfunn til fjerne investorer. Han advarer mot at politikerne skal sementere dette for all tid. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.
EN STERK HISTORIE: Gunnar Grytås beskriver i sin nye bok hvordan verdien av fiskeressursene er overført fra kyistsamfunn til fjerne investorer. Han advarer mot at politikerne skal sementere dette for all tid. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Fiskeressursene som skulle gi levebrød til kystsamfunnene, er omgjort til verdier for hundrevis av milliarder for kvotebaroner og deres arvinger, sier Gunnar Grytås.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det alvorlige budskapet fra den erfarne fiskerijournalisten og -forfatteren Gunnar Grytås kommer i hans nye bok «Kvotebaronar - Privat rikdom - utarma fiskevær», som slippes av forlaget Samlaget onsdag.

- Vi står ved et vippepunkt der hele kontrollen med ressursgrunnlaget går over til en generasjon kapitalister og deres arvinger, sier forfatter Grytås til ABC Nyheter.

- På veldig kort tid har man fått en sterk privatisering og konsentrasjon av fiskeressurser og retten til å utnytte fjordene til å oppdrette fisk. Ei næring som for 30-40 år siden tok solidarisk ansvar for å levere råstoff til bedrifter og holde lokale samfunn i live, viser nå et annet ansikt, legger Grytås til.

Røkke og Storeulv

De mest kjente ansiktene tilhører Kjell Inge Røkke og skatteflyktningen John Fredriksen, sistnevnte tidligere omtalt som «Storeulv» i en uautorisert biografi.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Grytås tegner fiskeripolitiske portretter av begge disse «oligarkene».

I boka anslår han verdien av de privatiserte fiskekvotene, som gir rett til å fange fisk, til mellom 150 og 400 milliarder kroner.

De unge som ikke kan bla opp stadig større summer, kommer ikke lenger inn i næringa.

«Havet vart stengd som allmenning for fleirtalet av norske fiskebåtar. Ein viktig rekrutteringsveg for norsk ungdom som ville bli fiskarar, vart stengd.», skriver Grytås i forordet.

Den sovende loven og lobbyisten

- Det må nå veldig mye kapital til for å kjøpe ut arvinger som ikke vil være med videre. Ifølge den gjeldende, men sovende Deltakerloven kan kvoter bare tilhøre aktive fiskere, sier Grytås.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- I virkeligheten behøver ikke kjøperne lenger å ha tilknytning til kysten, men være folk som ser på kvotene som verdipapirer.

Grytås beskriver hvordan store investorer har fått unntak fra loven på betingelse av at de leverer råstoff til fiskemottakene langs kysten. Både levering og drift av disse anleggene, som store kvoteeiere som Røkke etter hvert har kjøpt opp, står nå i fare.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra 1990 til 2013 ble antall fiskebruk i Norges Råfisklags distrikt, fra Nord-Møre og oppover, redusert fra 449 til 178, skriver Grytås.

Heller ikke Norges Fiskarlag går fri. Grytås prøver å dokumentere at Fiskarlaget har forandret seg fra en fagorganisasjon for de mange fiskerne, til lobbyist for kvoteeliten.

Les også: Fiskeriministeren gir Røkke rett mot Gamvik-samfunnet

Gis fellesressursene bort for alltid nå?

Boka gir godt grunnlag for å forstå kystopprøret som har ridd Troms og Finnmark de siste årene, blant annet med striden om nedleggelse av Aker-konsernets anlegg i Mehamn.

Gjennomgangen viser hva Arbeiderpartiet har vært ansvarlig for i denne utviklingen, men også de nåværende regjeringspartiene.

Akkurat idet boka kommer, står også striden om regjeringen vil gi de store trålerrederiene evig eierskap til kvotene, eller ikke.

Ålesund-rederen Eivind Volstad gikk til Høyesterett med krav om at hans rederi Volstad AS skal får beholde kvotene til evig tid. Han tapte, men har anket saka til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyesterett slo samtidig fast at skiftende regjeringer står fritt til å forandre politikk og gi bort kvotene for alltid til investorene som nå sitter på dem. Det har Høyre gitt signaler om at partiet ønsker.

Les også: Høyesterett avviser å gi Volstad evigvarende fiskekvoter

Advarer politikere mot irreversible vedtak

- Politikerne må forsøke å stramme grepet så det ikke blir gjort irreversible vedtak som gjør at du ikke kan få fiskekvote og retten til å drive fiske, oppfordrer Gunnar Grytås.

I boka analiyserer han også Norges rolle som enorm fiskenasjon som støvsuger andre lands havområder for fisekprotein til fôr.

Han beskriver hvordan arbeidskrafta i havbruksnæringa mer og mer er utlendinger i fare for å bli utsatt for sosial dumping, men forteller også om mange ansvarlige og gode arbeidsgivere i næringa.

Selv har Gunnar Grytås vært journalist i flere tiår i Nordlys, Dagens Næringsliv og Fiskeribladet.

Han har flere firskeripolitiske bøker bak seg, skrev historien om Norges Råfisklag og var medforfatter til fembindsverket Norges fiskeri- og kysthistorie.