USA og EU forhandler om TTIP:

Vil ha TTIP-avtale som kan ryste Norge

TTIP VIL SLÅ UT FOR NORGE: – Blir det vekst, vil det være bra for Norge. Men det vil bli noen områder der konkurranseforhold, for eksempel i fiskeri og energi, blir endret, sier Peter H. Chase, leder for Europakontoret til US Chamber of Commerce. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.
TTIP VIL SLÅ UT FOR NORGE: – Blir det vekst, vil det være bra for Norge. Men det vil bli noen områder der konkurranseforhold, for eksempel i fiskeri og energi, blir endret, sier Peter H. Chase, leder for Europakontoret til US Chamber of Commerce. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.

TTIP. Denne forkortelsen kan styrke globale investorers interesser på bekostning av nasjonale myndigheter - og åpne for genmodifisert og hormonbehandlet mat. Målet er økonomisk vekst i USA og EU.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hva i all verden er TTIP?

USA og EU: Verdens to største økonomier forhandler om tollettelser, felles regler og standarder på nær sagt alle vare- og tjenesteområder og for bedre betingelser for utenlandske investorer. USA og EU kaller avtalen de vil komme fram til for TTIP, transatlantisk handels- og investeringspartnerskap.

Hva med oss? Norge må på grunn av EØS-avtalen overta mye av regelverket EU innfører, og blir dermed underlagt det USA og EU måtte komme fram til. Dessuten kan norsk konkurranseevne på eksport til EU og USA bli svekket.

Lesestoff om TTIP hos:

USAs handelsepartement USTR

EU-kommisjonen

Nærings- og handelsdepartementet

Handelskampanjen

Attac Norge

– Verdensøkonomien faller sammen. Vi har stor arbeidsløshet i USA og manglende økonomisk vekst. Hvordan kan vi få mer vekst ved hjelp av en avtale mellom EU og USA?

Slik innledet Peter H. Chase, da USAs og EUs ambassader i Norge redegjorde for TTIP (Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap) på et felles møte i Oslo.

Chase leder Europa-kontoret til USAs handelskammer. De argumenterer sterkt for TTIP, som EU og USA er i gang med å forhandle fram bak lukkede dører.

TTIP vil, dersom EU og USA blir enige, bli en avtale som innebærer store forandringer i offentlige myndigheters spillerom i utformingen av politikk, også i Norge.

NUPI-forsker Arne Melchior ser TTIP som et viktig skritt globalt, mens folkelige bevegelser i Europa anklager den gryende avtalen for å undergrave demokratiet.

Utenlandske aksjonærer styrker sin rett

– Vi antar at TTIP kan styrke vår globale konkurranseevne. Bare det å fjerne alle tollsatser ville gi 180 milliarder dollar i gevinst. Vi vil gå lenger, sier Chase, som har 30 år bak seg i høye stillinger i USAs handelsdepartement.

Gjennom EØS-avtalen kan også Norge bli påført genmodifisert mat og kjøtt fra dyr som fôres opp på veksthormoner, dersom USA får gjennomslag overfor EU på det punktet.

Dette fordi TTIP skal innføre felles regler og standarder på mange områder, og gi utenlandske investorer sterkere beskyttelse.

Det betyr for eksempel at TTIP vil styrke investorenes rett til store kompensasjoner hvis myndighetene for eksempel skjerper miljølovgivningen.

Private selskaper kan med TTIP reise økonomiske krav mot stater dersom de føler sine interesser krenket. I dag er det bare stater som kan kreve erstatning av andre stater i Verdens handelsorganisasjon (WTO), dersom regler blir brutt.

I Storbritannia advarer den kjente TV-kokken Jamie Oliver i avisa MailOnline:

– Ikke la amerikanerne putte hormoner og sprøytemidler i middagen vår!

Les også: Norge og EU til ordkrig mot Russland i WTO

– Må kunne angripe diskriminering

- Vi vet at det er bekymring for nye reguleringer og andre ting. Disse spørsmålene må løses før det kan bli en avtale, beroliger Chase, som også har litt å si om utslagene av en TTIP-avtale for Norge:

- Avtalen vi åpenbart påvirke Norge. Blir det vekst i USA og EU, vil det være bra også for Norge. Men det vil bli noen områder der konkurranseforhold, for eksempel i fiskeri og energi, vil endres, legger han til.

– Det ser ut som alle folkelige organisasjoner i Europa er bekymret for hva TTIP vil bety for demokrati. Hvor sterkt vil USA stå på for en avtale om investorers rett til å saksøke stater? ville en representant fra Utenriksdepartementet vite.

- Avtalen vil bli et løfte mellom to regjeringer om ikke å diskriminere og ikke ekspropriere. Lager du regler, må du også kunne drive dem gjennom. Vedtar du lover som diskriminerer utlendinger, slik EU for eksempel gjør det i sin 3. energipakke – les om energisikkerhet, må det kunne utfordres, er budskapt fra Chase.

Nærstad og Obama spør

TTIP: Obama stilte samme spørsmål som Aksel Nærstad (til høyre), men dere konkluderer forskjellig, konstaterer Peter H. Chase. Foto: Thomas Vermes.TTIP: Obama stilte samme spørsmål som Aksel Nærstad (til høyre), men dere konkluderer forskjellig, konstaterer Peter H. Chase. Foto: Thomas Vermes.

Aksel Nærstad fra den norske Handelskampanjen innvendte på møtet at det blir feil å la hensynet for investorers risiko gå foran politiske myndigheters interesser.

– Investeringer er en risiko. Nasjonale domstoler er åpne og demokratiske i noen land, ikke i andre. Investoren får ta sine avgjørelser ut fra det nasjonale rettsvesenet, mener Nærstad.

– Greit nok. President Obama hadde selv spørsmål som du, og sa han ville se på bilaterale investor-stat-konfliktløsninger. Han brukte tre år på vurderingen, og endte med å opprettholde det. Hvorfor? Obama vil ha internasjonale regler for beskyttelse av investorer. Men han vil ikke nødvendigvis at staten skal drive saken, men investoren, svarte Chase.

– Også EU begrenser regjeringene

– Har du som representant for næringslivet slett ingen bekymring for at regjeringers demokratiske spillerom for å endre politikk, blir redusert av TTIP?, ville ABC Nyheter vite.

– Det interessante er at også medlemmene i i USA handelskammer vil ha tvil om en avtale som påvirker nasjonal lovginvning. Lovverket i USA er resultat av en demokratisk prosess, som i Europa. Det er sånn det må være, sier Chase.

– Vi må lage våre egne lover. Spørsmålet med TTIP er om vi kan gjøre en bedre jobb med å bygge bro mellom lovverk i USA og Europa, sier Chase til ABC Nyheter og legger til:

– Jeg er ikke urolig over en avtale som begrenser hva en regjering kan gjøre. For en regjering inngår bare en avtale som den kan leve med. Regjeringen er også begrenset av en Grunnlov. Ingen vil endre det. I mange samfunn kan noen stille spørsmål også ved et EU-medlemskap: Vil jeg være medlem i EU som begrenser min egen lovginvning?

NUPI: – TTIP viktig for verden

TTIP ET FRAMSKRITT FOR VERDEN: Det mener NUPI-forsker Arne Melchior. Foto: Thomas Vermes.TTIP ET FRAMSKRITT FOR VERDEN: Det mener NUPI-forsker Arne Melchior. Foto: Thomas Vermes.

Forsker Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitiske institutt har utredet virkningene av TTIP på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet, og gjør nå det samme for NHO.

Han mener TTIP vil bli en viktig utvikling av det globale regelverket for handel og investeringer.

– Verdens handelsorganisasjon, WTO, er i trøbbel. Utkastet til avtale for WTOs ministermøte på Bali i stillstand på grunn av India, som ikke vil gi slipp på sine matsubsidier, sa Melchior på TTIP-møtet.

– Tida er overmoden for å få et system for å regulere internasjonale investeringer, nå som utenlandske direkte investeringer har vokst så voldsomt. Når store EU og USA går sammen om matstandarder, investeringsbeskyttelse og andre temaer, tror jeg det er viktig og kan bidra til global utvikling av reguleringer, sier Melchior.

Les også: Enighet om historisk handelsavtale

Mæland: – God avtale, ille for fisk

Nærings- og handelsminister Monica Mæland (H) er bekymret for noen av virkningene av TTIP på Norge.

– 70 prosent av norsk vareimport kommer fra EU og USA – og de mottar hele 86 prosent av vår eksport! I tillegg er EU og USA våre aller viktigste investeringsmarkeder, sa Mæland på et informasjonsmøte om TTIP i april.

For fiskeeksporten kan TTIP slå alvorlig ut, ifølge statsråden.

– Det er sannsynlig at konkurransesituasjonen for norsk fiskeeksport vil bli betydelig forverret, siden Norge ikke har tollfrihet for fiskeeksport til verken EU eller USA, sa Mæland.

Men først og fremst ser Mæland lyst på TTIP:

TTIP vil antagelig gi betydelig økonomisk vekst og skape nye arbeidsplasser, selv om nøyaktig tallfesting, kan være vanskelig, sa hun.

Mæland viser til en studie utført for EU-kommisjonen, som anslår at avtalen kan gi en økonomisk gevinst på opptil 119 milliarder euro per år for EU og 95 milliarder euro per år for USA.

Senest i juli deltok Mæland i uformelle drøftelser om TTIP på et ministermøte i EU.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus