IMF-rapport om skatteflukt

IMF: Slik har næringslivet flyktet fra inntektsskatten

Næringslivet presser skatteprosenten sin ned år for år: Her er oversikten over nedgangen i satsene for inntektsskatt for selskaper i verden, fordelt på fire hovedgrupper av land: Blå kurve: Høyinntektsland. Rød kurve: Høyere mellominntektsland. Grønn kurve: Lavere mellominntektsland. Lilla kurve: Lavinntektsland. Grafikk: IMF.
Næringslivet presser skatteprosenten sin ned år for år: Her er oversikten over nedgangen i satsene for inntektsskatt for selskaper i verden, fordelt på fire hovedgrupper av land: Blå kurve: Høyinntektsland. Rød kurve: Høyere mellominntektsland. Grønn kurve: Lavere mellominntektsland. Lilla kurve: Lavinntektsland. Grafikk: IMF.

Selskapene bak velkjente globale merkevarer har klart å redusere inntektsskatten sin ned mot null, dokumenterer Det internasjonale Pengefondet IMF i en ny rapport.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette gjør Norge mot skatteparadiser:

Ville få slutt på det: 18. juni 2009 la Kapitalfluktutvalget fram sin innstilling, NOU 2009:19 – Skatteparadis og utvikling.

Utvalget under ledelse av professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole og med korrupsjonsjeger Eva Joly blant medlemmene, oppfordrer regjeringen til å trappe opp kampen mot denne formen for organisert skattesnyteri.

Norfund må snu: Statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland (Norfund) får grundig omtale i rapporten. Ett av utvalgets forslag er at Norfunds praksis med å investere gjennom skatteparadis blir avviklet over en treårsperiode.

«Under behandling»: Utredningen med dets forslag ble sendt ut på høring, med 31. oktober 2009 som frist.

Snart fem år etter: Utredningen har ikke munnet ut i noen stortingsmelding fra regjeringen. Status for arbeidet er «Under behandling».

Nordisk satsing: Les om det nordiske prosjektet mot skatteparadiser hos Finansdepartementet.

Norske skatteavtaler: Her er avtalene Finansdepartementet har inngått med andre land om skatt og innsyn.

STEAL hos Nupi:Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har et pågående prosjekt om systemer for skatteflukt, STEAL.

Publish what you pay:Et internasjonalt nettverk bestående av 650 organisasjoner i 50 land, blant dem Norge, som krever åpenhet om pengestrømmene til og fra olje-, gass- og gruveselskaper.

Tax Justice Network: En uavhengig organsiasjon som arbeider mot skatteunndragelse, konkurranse om lavest mulig skatt og skatteparadiser.

Verstingliste: Tax Justice Network har også laget en liste over de verste landene, Financial Secrecy Index. Der er blant annet Norfunds foretrukne Mauritius omtalt.

Ett lands «velvillige» skattepolitikk overfor næringslivet kan frarøve andre land store deler av deres potensielle skatteinntekter.

Utviklingsland blir spesielt rammet, skriver IMF i sin studie «Spillovers in International Corporate Taxation» (Smitteeffekt i internasjonal selskapsbeskatning), som ble offentliggjort onsdag ettermiddag.

– Tapene som følge av svakheter i det internasjonale skatteregimet kan i noen tilfeller utgjøre 10-15 prosent av de samlede skatteinntektene, sier visedirektør Michael Keen i IMFs avdeling for statsbudsjett-spørsmål.

I Norge har til og med det statlige Norfund benyttet seg av skatteparadiset Mauritius når de i samarbeid med private selskaper investerer i u-land.

Les: Staten sender milliarder av u-hjelps-kroner via skatteparadis

Bekrefter smitteeffekten over grensene

Virkningene av gunstige skatteordninger for selskaper i ett land, kan slå kraftig ut på den makroøkonomiske tilstanden i andre land, skriver IMF.

– Data om kapitalregnskap er umulige å forstå uten å vise til beskatning og det er betydelig dokumentasjon på at beskatning sterkt påvirker multinasjonale selskapers disposisjoner, heter det.

– Nye data som det rapporteres om her, bekrefter at smitteeffektene av selskapsskatt og -skattesatser er betydelige. De reflekterer ikke bare skatteeffektene av reelle avgjørelser selskaper tar, men - og åpenbart ikke mindre sterkt - av skatteflukt, skriver IMF.

I Sverige er man i ferd med å senke selskapsskatten fra 22 til 16,5 prosent. I Norge utelukker heller ikke SV-leder Audun Lysbakken å kutte selskapsskatten, skriver Finansavisen. Men han vil ha på en global formueskatt.

Les også: Til skattekamp i Shippingklubben

Slett ikke nullsumspill

Dersom det skulle være noen tvil om det: Næringslivets internasjonale skatteplanlegging er ikke et nullsumspill blant landene som er involvert, påpeker IMF.

– Siden selskapenes formål med å flytte fortjenesten fra et land med høyt skattenivå til ett med lavt, er å redusere sine samlede skatteinnbetalinger, må jo skatteinngangen til de involverte statene samlet sett falle, påpeker IMF, men legger til:

– Inntektene til landet med lave skatter kan bare øke.

Les også: Rapport om hemmelighold i finansnæringen: Her er verstingene

Finansdepartementet driver på femte året

I 2009 la det statlig oppnevnte Skattefluktutvalget fram sin innstilling om hva Norge bør gjøre for å få bukt med næringslivets kreative løsninger for å unngå skatt.

Snart fem år etter er resultatet av høringsrunden om Skattefluktutvalgets råd «under behandling» i Finansdepartementet.

I Norge er ett av tiltakene mot skatteflukt som er vedtatt, et krav om at selskaper må rapportere om sine regnskaper land for land de er etablert i.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen mener imidlertid at forskriften om dette som finansminister Siv Jensen har lagt fram, er for svak.

Les også: - Norge legitimerer skatteparadis som skader u-land

Les mer hos IMF

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus