Brannfakkel fra EU-kommissær László Andor:

– Dogmatisk politikk kan gjøre euro uforenlig med demokrati

EU-kommissær László Andor mener at dogmatisk politikk kan gjøre euroen uforenlig med demokratiet. Foto: EU-kommisjonen
EU-kommissær László Andor mener at dogmatisk politikk kan gjøre euroen uforenlig med demokratiet. Foto: EU-kommisjonen

– EUs pengeunion ØMU kan være fordelaktig for kapitaleiere i overskuddsland, men er ødeleggende for arbeidere, entreprenører i realøkonomien, gjeldstyngede og de fleste brukere av offentlige tjenester.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Denne bannbullen om hvordan de fire friheter i EUs Maastricht-traktat har blitt håndtert i krisetider, kommer fra overraskende hold:

EU-kommisjonens ansvarlige for sysselsetting, sosial velferd og inkludering; ungareren László Andor.

Han har lagt ut sine meget kritiske tanker under tittelen «Kan vi bevege oss utover Maastricht-dogmatikken» på sin hjemmeside.

Skadelig og dogmatisk ØMU

Andor ser det som katastrofalt at EU har fulgt opp sin pengeunion ØMU. Der er euro fellesvaluta, bare med kutt for land i krise. Og uten i realiteten å kunne bruke pengepolitikken til å bygge opp økonomien.

Dette ser han som skadelig og dogmatisk oppfølging av Maastricht-avtalen som la grunnlaget for EUs pengeunion, derav tittelen på hans utspill.

– For å konkludere, kan dagens praktisering av ØMU for øyeblikket være fordelaktig for kapitaleiere i overskuddsland og kreditorer generelt, men er ødeleggende for arbeidere og entreprenører i den reelle økonomien, gjeldstyngede av alle slag og de fleste brukere av offentlige tjenester, skriver Andor.

Les også: Nå lar EU euroen ta mer styring over landene

– Bygger ned arbeiderrettigheter

EU-kommissæren mener det er dogmatisk og feilaktig å forklare arbeidsløsheten med at ansatte har for store rettigheter og er lite mobile.

– Maastricht-dogmatikken har en tendens til å fokusere på arbeidsmarkedsreformer fremfor en sysselsettingspolitikk, anklager Andor fra Kommisjons-kontorene som jo har et viktig delansvar for politikken som er ført.

Han lister så opp tiltak han ikke liker i så måte, noen av dem også grep som den nye norske regjeringen har fremsnakket:

– Reduksjon i arbeidsmiljølovgivningen, styrking av mobiliteten til arbeidsfolk, senking av arbeidsløshetstrygd som «insentiv for å komme seg tilbake til arbeid» og desentralisering av den kollektive forhandlingsretten for å få større fleksibilitet i lønnsfastsettelsen.

Les også: – De demonterer velferdsstaten!

Refser sentralbanken ECBs rolle

EU-kommissæren slår også ned på noe EU har traktatfestet og ikke kan forandres uten enstemmighet blant de 28 medlemslandene:

Formålsparagrafen til EUs sentralbank ECB.

– ECBs traktatfestede mandat er unikt blant andre store sentralbanker ved at den har prisstabilitet som sitt eneste, fremste mål, med vekst og sysselsetting som sekundære mål, skriver Lászlo Andor.

– Dette tolker ECB gjennom et mål om at inflasjonen skal være nært to prosent i året, noe banken slett ikke klarer å oppfylle, skriver EU-kommissær László Andor.

Inflasjonen har vært 1,2 prosent i Tyskland, 0,8 i Italia, 0,7 i Frankrike, 0,0 i Spania og minus 1,9 prosent i Hellas.

Sammen med veldig lav eller negativ vekst, betyr dette at eurosonens svakere økonomier synker dypere ned i gjeld, noe de ikke kan komme seg ut av i fraværet av mer ekspansiv pengepolitikk, statlig budsjettpolitikk og/eller lønnspolitikk hjemme eller andre steder i eurosonen, fremholder EU-kommissæren.

Les også: «I beste fall virker ikke euro-pakten. I verste fall skader den»

Euro eller demokrati?

Disse punktene, sammen med andre, gjør at EU-kommissær László Andor kommer med følgende harske betraktning:

– Å holde fast på Maastricht-dogmatisme vil føre til stadig svekkelse av pro-EU-holdninger i søreuropeiske land, og noen av disse landene kan komme en nær katastrofal situasjon der medlemskap i eurosonen ØMU og demokrati ikke lenger er forenlig.

Personvernpolicy