Navarsete: - Vi har mikset et drømme-cocktail til næringslivet

Øker skatten for oljenæringa - andre næringer får skattelette

Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen holder pressekonferanse søndag.
Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen holder pressekonferanse søndag. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Næringslivet på fastlandet får skattelette på 3 milliarder kroner mens oljeindustriens betingelser strammes inn, varsler regjeringen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er tiltakene:

1. Lavere skattesats for bedrifter og selvstendig næringsdirvende

Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper (ikke personlige skattytere) settes ned fra 28 prosent i dag til 27 prosent.

Den reduserte skattesatsen til bedrifter og selvstendig næringsdrivende vil redusere de offentlige inntektene med rundt tre milliarder kroner.

2. Høyere skatt for olje og vannkraft

3. Høyere startavskrivning på maskiner

4. 100 millioner til skattefunn

5. Begrense fradrag for rentekostnader i konsernforhold

6. Økt formuesskatt

Verdsettelsen av sekundærboliger og næringseiendom i formuesskatten økes fra 50 prosent til 60 prosent av anslått markedsverdi.

7. Redusert friinntekt i petroleumsskatten

Samlet anslås regjeringens forslag å gi en skatteøkning for oljeindustrien på 70 milliarder kroner fra 2013 til 2050. Det tilsvarer ifølge regjeringen et årlig beløp på i underkant av 3 milliarder kroner.

Endringen fører til at oljeselskapene må bære en større del av kostnadene ved investeringene selv.

– Det går godt i norsk økonomi. Likevel må vi vokte oss for å tro at de gode tidene fortsetter av seg selv. I gode tider er det lett å gjøre feil som gir nedgang senere. Et faresignal nå er todelingen av norsk økonomi. Flere år med høy lønnsvekst og en gradvis styrking av kronen har løftet kostnadsnivået i Norge. I en situasjon med svak etterspørsel ute, gjør det mange eksportbedrifter sårbare, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Trygg økonomisk styring er regjeringens viktigste sak. Målet med tiltakene er å stimulere investeringene i fastlandsnæringene og bidra til en mer balansert utvikling i norsk økonomi. Partene i arbeidslivet har gitt et viktig bidrag med et moderat lønnsoppgjør i år. Regjeringens skattetiltak er fullt finansiert slik at skattenivået i fastlandsøkonomien ikke endres, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

To dager før revidert budsjett

To dager før regjerien legger fram sitt reviderte nasjonalbudsjett, to timer før Jens Stoltenberg skal tale om den politiske situasjonen for LO-kongressen, innkalte statsministeren og finansministeren til pressekonferanse «om viktige endringer i norske bedrifters rammebetingelser».

Som ABC Nyheter meldte varsler nå regjeringen at de vil gå mot en todelingen av norsk næringsliv.

Regjeringen vil stramme inn på oljebransjens uhyre gunstige avskrivningsregler ved investeringer. Den delen av næringslivet som sliter mer nå, skal få skattelettelser.

Redusert skatt for bedrifter

Skattesatsen for norske bedrifter reduseres fra 28 prosent til 27 prosent og regjeringen opplyser samtidig at dette er et første skritt i en større omlegging av bedriftsbeskatningen.

Bedriftenes mulighet til avskrivninger ved investeringer i maskiner og lignende økes fra dagens 20 prosent til 30 prosent, noe som betyr at de vil betale lavere skatt sammenlignet med i dag. Den økonomiske fordelen er beregnet til omtrent 400 millioner kroner årlig.

Regjeringen ønsker også å styrke SkatteFUNN-ordningen med 100 millioner kroner. SkatteFUNN er en skattefradragsordning der bedrifter kan søke om redusert skatt på investering i forskning og teknologiutvikling. Bedriftene vil ha krav på fradraget forutsatt at vilkårene er oppfylt og prosjektet godkjent av Norges forskningsråd.

Mer skatt på sekundærboliger

Formuesskatten økes for sekundærboliger og næringseiendom fra 50 prosent til 60 prosent av anslått markedsverdi. Økt verdivurdering av sekundærboliger vil ifølge regjeringen dempe prisutviklingen i boligmarkedet og gi staten økte inntekter på omtrent 500 millioner kroner.

Valgkampen er i gang

Dermed vil Arbeiderpartiet få profilere seg blant de tre regjeringspartiene på denne tunge valgkampsaken som blir fremmet i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett tirsdag.

Les også: Norske bedrifter blir enda mer avhengige av oljeindustrien

SV fikk lekke ut beslutningen om å sette av 6,3 milliarder kroner til nytt universitetsbygg på Ås, i Aftenposten.

Senterpartiet fikk «sitt» med framleggingen av offensiven for en skogsatsing, med 750 millioner kroner til å styrke hele verdikjeden.

Artikkelen er oppdatert.

Personvernpolicy