Sterkere vekst i Norge

Tallene for brutto nasjonalprodukt var litt bedre enn flertallet trodde på forhånd (foto; Scappix))
Tallene for brutto nasjonalprodukt var litt bedre enn flertallet trodde på forhånd (foto; Scappix))

Aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi var høyere enn ventet i andre kvartal.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Aktiviteten i norsk økonomi fortsetter å øke. Brutto nasjonalproduktet (bnp) for Fastlands-Norge steg med 1,0 prosent i årets andre kvartal, viser ferske tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem tirsdag. Veksten var dermed sterkere enn ventet i kvartalet.

På forhånd ventet analytikerne i gjennomsnitt en oppgang på 0,9 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Finans. Norges Bank ventet en oppgang på 1,2 prosent, ifølge estimatene fra siste utgave av Pengpolitisk rapport fra juni i år. Fastlands-bnp i foregående kvartal ble revidert til en oppgang på 0,5 prosent fra opprinnelige rapporterte 0,6 prosent.

- BNP-tallene for andre kvartal var om lag som ventet og bekrefter at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Selv om veksten var noe lavere enn anslått av Norges Bank, tror vi ikke tallene endre sentralbankens vurderinger av økonomien. Vi venter at renten vil bli satt opp på møtet 19. oktober, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DnB Nor Markets i en oppdatering fra meglerhuset.

Samlet var BNP for Norge opp 0,4 prosent i andre kvartal. Den store forskjellen mellom fastlands-bnp og samlet bnp skyldes ifølge SSB at utvinning av råolje og naturgass falt med 3,3 prosent fra første til andre kvartal .

Økt kraftforsyning

I fastlandsøkonomien bidro en klar økning i kraftproduksjonen til oppgangen i verdiskapningen. Kraftforsyning bidro med om lag en fjerdedel av veksten i fastlands-bnp i kvartalet. Veksten i bygge- og anleggsvirksomheten var ifølge byrået moderat, mens industriproduksjonen falt med 0,2 prosent. Verkstedindustri og treforedling bidro mest til nedgangen i industriproduksjonen, mens økt aktivitet i næringsmiddelindustrien bidro til å dempe fallet.

Produksjonen av tjenester økte med 1,0 prosent i kvartalet . Finansiell tjenester og varehandel var de viktigste bidragsyterne. Veksten i finansnæringene kom etter to kvartaler med svak utvikling, opplyser SSB.

Veksten i offentlig forvaltning fortsatte på samme nivå som de fire foregående kvartalene. Bruttoproduktet i statsforvaltningen økte med 0,6 prosent, mens kommuneforvaltningen økte med 0,5 prosent.

Oppgang i forbruket

Ifølge SSB økte husholdningenes konsum med 0,8 prosent i kvartalet. I første kvartal var oppgangen 0,3 prosent. Forbruket steg som følge av oppgang i forbruket av både varer og tjenster.

"Varekonsumet ble trukket mest opp av klær og sko, matvarer og fritidsartikler. Forbruket av både elektrisitet og drivstoff falt i andre kvartal, og bidro mest til å dempe veksten i det samlede husholdningskonsumet. Bilkjøpene var uendret fra første til andre kvartal, mens tjenestekonsumet gikk opp med 0,8 prosent", opplyser SSB i en melding tirsdag.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 1,0 prosent, mens de offentlige investeringene falt markert.

"Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning økte derimot med 5,0 prosent. Både i første og andre kvartal holdt bygge- og anleggsinvesteringene seg på et høyt nivå sammenlignet med de enkelte kvartalene i 2010. Særlig sterk var veksten i boliginvesteringene, der de foreløpige beregningene viser at økningen i hvert av de to første kvartalene av 2011 var på over åtte prosent. Det har nå vært vekst fem kvartaler på rad, etter den nær tre år lange nedgangen fra midten av 2007 til begynnelsen av 2010", opplyser SSB.

Investeringene i olje- og gassutvinning, som utgjør om lag 25 prosent av de samlede investeringene, økte med 6,4 prosent i 2. kvartal.

Lavere import

Eksporten steg 0,4 prosent, mens samlet importvolum var ned 8,4 prosent i kvartalet.

Eksporten av tradisjonelle varer økte med over syv prosent i andre kvartal etter to kvartaler med nedgang. Særlig verkstedprodukter og metaller hadde en positiv utvikling. Redusert eksport av råolje og naturgass dempet eksportøkningen klart.

"Importfallet kom primært som resultat av at nivået i første kvartal var ekstraordinært høyt, med import av både et større oljeproduksjonsfartøy og en fregatt. Ser man bort fra dette, var nedgangen på under en prosent, og der tradisjonelle varer falt med 1,6 prosent. Lavere import av metaller og elektrisitet var blant varene som bidro til mest til nedgangen", opplyser SSB.

Les mer:

- Norge har hatt flaks

Lover nye supertider i Norge

Tror veksten øker

Stabile utsikter for norsk økonomi

Personvernpolicy