- Klar oppgang i sikte

I forhold til forrige prognose tror nå SSB på at at både renter og lønninger vil stige sterkere (foto: Scanpix).
I forhold til forrige prognose tror nå SSB på at at både renter og lønninger vil stige sterkere (foto: Scanpix).

Pengene flommer inn inn i oljefondet, og dermed får politikerne mer penger å bruke. Folk flest må stålsette seg for en lånerente på 7,5 prosent om tre år, spår SSB.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Din Økonomi 2011
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Kalkulatoren tar utgangspunkt i spådommer fra sentrale analytikere.

I årets første utgave av konjunkturrapporten «Økonomiske analyser» fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer byrået med klare signaler om hva det mener om politikernes bruk av oljepenger.

Samtidig kommer SSB med et råd om at det fremover må brukes en mindre andel av avkastningen fra Oljefondet.

Advarer mot pengebruk som er vanskelig å snu

- Det er to grunner til at vi mener at vi bør basere oss på en lavere oljepengebruk enn fire prosent. For det første har den historiske avkastningen i fondet vært i underkant av tre prosent, og med lavere vekst i internasjonal økonomi kan realavkastningen bli lavere enn vi er vant til. Den andre grunnen er at bruken av oljepengene er trappet raskt opp etter 2000. Dersom man skal følge handlingsregelen fremover får vi videre opptrapping og stor vekst i oljepengebruken før de store utgiftene kommer, sier SSB-sjef Hans-Henrik Scheel på dagens presentasjon.

Han advarer mot en varig pengebruk på fire prosent av avkastningen i Oljefondet.

- Det er en fare for at man ved en fortsatt fireprosentbruk kan legge seg på standarder og utgifter som er vanskelige å reversere når de demografiske utfordringene kommer, sier Scheel og legger til at han mener det er mulig å tilpasse seg en oljepengebruk i 2014 på tre prosent av fondets verdi.

Pengebingen vokser raskt

SSB anslår at oljepengebruken, det såkalte strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet (SOBU), i 2010 utgjorde om lag fire prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til budsjettåret.

- En rask bedring av konjunktursituasjonen i Norge peker isolert sett mot en stram finanspolitikk framover. Vi venter imidlertid at en fortsatt høy og etter hvert voksende oljepris vil føre til en rask økning i SPU. Dette gjør at handlingsregelens 4-prosentbane peker mot en mer ekspansiv finanspolitikk. Vi legger imidlertid til grunn at offentlig etterspørsel vil øke om lag som, eller litt mer enn, trendveksten i norsk økonomi framover. Ifølge våre beregninger blir da det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet (SOBU) som andel av trenden i BNP Fastlands-Norge om lag uendret framover. Slik sett kan finanspolitikken beskrives som konjunkturnøytral. Dette innebærer at oljepengebruken vil være lavere enn 4-prosentbanen framover og i 2014 vil den komme under 3 prosent av SPU ifølge våre beregninger, skriver SSB.

Kort sagt, SSB tror politikerne klarer å bruke mindre oljepenger enn det den såkalte handlingsregelen gir rom for - på grunn av forventede, skyhøye oljeinntekter.

Oppgang i sikte

I Økonomisk analyse 1/2011 med tittelen «Klar konjunkturoppgang i sikte»skriver byrået at en moderat konjunkturoppgang i fjorårets andre halvår ventes å bli avløst av litt høyere vekst.

- Økt innenlandsk etterspørsel driver oppgangen, mens vekstimpulsene fra utlandet blir beskjedne i de første årene, skriver SSB.

Kalkulator: Dette blir virkningen av spådommene for deg

Raskere oppgang

Oppgangen i økonomien kommer raskere enn SSB tidligere har sett for seg.

Byrået tror nå at veksten i fastlandsøkonomien i år vil bli på 3,3 prosent. I desember var den ventede veksten for i år på 3,0 prosent. For neste år øker byrået tilsvarende forventninger fra en vekst på 3,4 prosent til 3,8 prosent.

Spår lånerente på 7,5 prosent

Byrået forventer en konjunkturoppgang som trolig vil føre til fall i arbeidsledigheten de neste årene. Dette vil trekke lønnsveksten opp, forventer SSB, og renter og inflasjon vil følge etter.

Særlig rentespådommen er det verdt å merke seg for dem med store lån.

- Vi regner med at pengemarkedsrenten vil endres om lag i takt med styringsrenten og at den i slutten av 2014 da vil komme over 6 prosent. Gjennomsnittlig utlånsrente i bankene vil da kunne komme opp i 7,5 prosent.

Her er SSBs prognoser for 2011 på de viktigste områdene, gitt i dag og i desember ifjor:

02.1112.10
Pengemarkedsrente2,80%2,70%
Ledighet3,60%3,70%
Lønnsvekst3,60%3,40%
KPIJAE1,50%1,30%
Fastlands-bruttonasjonalprodukt3,30%3,00%

- Den økonomiske utviklingen i OECD-landene i fjor var preget av gjeninnhenting etter det kraftige fallet under finanskrisen. Arbeidsledigheten har likevel bitt seg fast på høye nivåer, og samlet sett er OECD fremdeles inne i en dyp lavkonjunktur. Høy vekst i framvoksende økonomier, som Kina og India, bidro til at etterspørselen økte kraftig hos våre handelspartnere i fjor. Etterspørselsveksten avtok markert mot slutten av 2010. Statsgjeldsproblemer i en rekke OECD-land fører til innstramninger i finanspolitikken. Disse kommer før normale vekstprosesser har kommet skikkelig i gang og bidrar derfor til en relativt moderat vekst. I Kina og en del andre land utenfor OECD er veksten og utsiktene framover langt lysere, men samlet sett regner vi med at veksten i norske eksportmarkeder vil bli relativt lav de to neste årene, mens vi får et oppsving i 2013 som forsterkes i 2014, skriver SSB.

Konkurranseevnen svekkes

En kraftig importvekst hos handelspartnerne våre ifjor bidro til å trekke norsk eksport opp.

- Når impulsene fra utlandet reduseres og norsk kostnadsmessig konkurranseevne svekkes, vil tradisjonell eksport vokse moderat framover. Mot slutten av beregningsperioden forventes høyere vekst i verdensøkonomien å bidra til at veksten i norsk eksport tar seg mer opp, ifølge byrået.

I rapporten som kom før jul ifjor løftet byrået prognosene for veksten i norsk fastlandsøkonomi markert.

Les mer om den rapporten her: - Oppturen har startet og - Det skal ikke mye til for å ødelegge

Les også : Gapskratt før debuttale

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden