Varsler boom-år for industrien

llustrasjonsbilde: Scanpix
llustrasjonsbilde: Scanpix

Norsk industri spår kraftig vekst i 2011.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk Industri spår en vekst i industrien på hele syv prosent i 2011.

Spådommen kommer på bakgrunn av at verdensøkonomien og norsk økonomi tar seg gradvis opp. Norsk industri understreker imidlertid at usikkerheten internasjonalt består, og særlig i euro-området.

- Eurosområdet trenger ikke bli noe markedsproblem på kort sikt. Vi selger jevnt over til de landene som er minst rammet av problemene, sier Knut Sunde i Norsk Industri på dagens pressekonferanse.

Kuttene i eurosonen vil ifølge Sunde eventuelt slå inn først i 2012.

Organisasjonen mener at industriinvesteringene for tiden er på et lavt nivå. Den mener at det må være en politisk målsetting å bidra til økt vekst i industriens investeringer.

- Det er veldig mye bra i norsk industri. Det er tydelig at norske industriledere og industrieiere har posisjonert seg bra i forhold til det markedene etterspør av produkter og industritjenester. Men det er én ting som bekymrer oss, og det er at det investeres for lite. Det kan bli en trussel over en periode frem mot 2020, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen.

Likevel øker petroleumsinvesteringene øker norsk sokkel og flere steder internasjonalt. Dette gir ifølge Norsk Industri solid drivkraft til en etter hvert svært stor offshore leverandørindustri.

Kraftig sysselsettingsvekst

- Etter en periode med sterk nedbemanning på grunn av krisen i verdensøkonomien, varsles det økt industrisysselsetting i Norge i 2011. De fleste industribransjene melder om enten litt økt eller litt redusert sysselsetting. Offshore leverandørindustri varsler en klar økning. Industrisysselsettingen, som i 2004 falt til under 270.000 personer, vil i år igjen passere 280.000, skriver Norsk Industri i rapporten.

Organisasjonen tror ikke at oppbemaninngen kommer til å føre til tilsvarende lønnspress som i tidligere høykonjunkturer, da de største bedriftene innen offshore leverandørindustri nå har langt mer fleksibilitet innenlands og flere etableringer i lavkostland.

- I disse landene er det greit å rekruttere både gode ingeniører og fagarbeidere, til konkurransedyktige priser. Den sterke priskonkurransen fra asiatiske verft bidrar også til kostnadsfokuset, skriver Norsk Industri.

Prisvekst på råvarer

Veksten i Kina og andre land har bidratt til at verdens totale marked for industriprodukter og industrielle tjenester har økt kraftig.

- Dette har samtidig bidratt til økte priser på olje og andre råvarer, noe som for offshore leverandørindustri har betydd økte markedsmuligheter. For prosessindustrien har denne utviklingen resultert i bedre priser, skriver Norsk Industri.

Les mer om råvarerallyet her : - Frykten er overdrevet

Likevel merker Norsk Industri at priskonkurransen etter finanskrisen er skjerpet.

- Med merkostnader fra norsk arbeidsmarked på 1-3 prosentpoeng årlig de siste tolv år, er det krevende å drive industri med basis i Norge. Norsk industri må svare med fortsatt innovasjon, produktivitet og investeringer for å vinne i den sterke, internasjonale konkurransen, skriver organisasjonen.

Les også:

- Som å kutte ut kyr i melkeproduksjon

Disse har skylden for finanskrisen

- Kamprad gjemmer Ikeas milliarder

Personvernpolicy