Pust ut - det kommer ingen ny smell nå

Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB Nor Markets (foto: Scanpix)
Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB Nor Markets (foto: Scanpix)

DnB Nor Markets tror verdensøkonomien vil gå klar av nye nedturer de neste årene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Finanskrisen og Den Store Resesjonen er kommet på behørig avstand, og verdensøkonomien er oppe i marsjfart, skriver sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Nor Markets ferske rapport «Økonomiske utsikter nr 1. 2011».

Forrige rapport var preget av skuffelse over den relativt labre veksten, men nå lysner det.

- Utviklingen i kjølvannet av finanskrisen og Den Store Resesjonen har nok en gang vist oss at den globale økonomien er både omstillingsdyktig og vekstkraftig. Stort sett har veksten de siste to årene overgått våre forventninger, skriver Dørum.

Eventuelle smeller langt frem i tid

Han peker på at rekordlave renter og budsjettstimulanser åpenbart har hjulpet.

- De langsiktige konsekvensene av disse politikktiltakene er ennå uvisse, men vårt hovedsyn er at eventuelle nye tilbakeslag ligger flere år frem i tid, og neppe vil kunne konkurrere med tilbakeslaget i 2008/09 i styrke, skriver Dørum i rapporten, som ble lagt frem tirsdag 18. januar 2011.

«Noe friskere»

Verdensøkonomien vokste med 4,5 prosent ifjor, og i år anslår DnB Nor Markets en vekst rundt 4 prosent.

- Selv om nøkkeltallene har blitt noe svakere i det siste ligger de fortsatt på nivåer som indikerer god vekst i det nye året, skriver Dørum.

Halvparten av dette venter økonomene vil komme i industrilandene. Det innebærer at veksten er «noe friskere» enn DnB Nor Markets tidligere har trodd.

- I januar i fjor ventet vi i overkant av 2 prosent vekst i industrilandene i 2010. Fasit ser ut til å havne rundt 2,5 prosent, skriver Dørum.

Privat forbruk øker

Det er flere årsaker til at veksten vil være god i året vi nå er gått inn i, men ifølge DnB Nor Markets er betydningen av de ulike driverne i ferd med å endres noe.

- Vekstbidragene fra eksport, lagerbygging og offentlig finansiert etterspørsel blir mindre i år, men privat forbruk og private investeringer er i ferd med å ta over som vekstmotorer, skriver Dørum.

DnB Nor Markets økonomer viser også til at bedriftene har hatt god inntjening i flere år, og at dette sammen med økende kapasitetsutnytting taler for at bedriftsinvesteringene vil fortsette å stige fremover.

Tre ting som kan kjøre veksten i grøften

Selv om DnB Nor Markets tror på god vekst, er det nok av usikkerhetsmomenter å holde øye med.

- Ettervirkningene av finanskrisen er fortsatt med oss. Ledigheten er rekordhøy, privat sektor i mange land er tynget av gjeld, og flere land sliter med statsfinanser som ikke er bærekraftige. En krise i Eurosonen er ikke lengre en utenkelighet. Høy ledighet holder kjerneinflasjonen lav. Sammen med budsjettkutt tilsier det rekordlave renter i de store industrilandene minst ett år til. Men økende prisvekst på energi- og matvarer skaper spenninger i vekstøkonomiene, og kan også stille de rike landenes sentralbanker overfor krevende avveininger, skriver Dørum.

Men det er ikke disse utfordringene Dørum legger mest vekt på.

- Det er i bunn og grunn bare tre faktorer som kan kjøre denne utviklingen i grøften, skriver Dørum, og ramser opp: "Handelskrig og mer proteksjonisme, manglende evne til å håndtere klimautfordringene, og mer omfattende konflikter/kriger på bakgrunn av kulturelle eller religiøse motsetninger. Mens fortsatt velstandsvekst trolig taler mot det siste, er selvfølgelig også fortsatt velstandsvekst den største trusselen mot klimaet."

Dette var DnB Nors dom i forrige rapport («Økonomiske utsikter 3. tertial 2010», lagt frem 19. august ifjor): Trippel skuffelse over verdensveksten

Dette er de ferske BNP-estimatene

Prosentvis endring fra året før

Land/ område200920102011201220132014
Verden-0,54,53,84,13,93,6
Fastlands-Norge-1,31,92,53,03,12,7
USA-2,62,92,93,22,92,6
Eurosonen-4,01,71,11,41,91,9
Kina9,110,27,98,07,57,0
OECD-3,72,72,12,42,42,3
Norges handelspartnere-4,52,72,11,92,22,0

Les også:

- Tilbake på toppnivået

Flere kan miste jobben

Personvernpolicy