- Vi kan få en ny oljeprisboble

Shakeb Syed, makroøkonom Handelsbanken og Knut Anton Mork, sjeføkonom Handelsbanken har analysert norsk økonomi. Det går riktig vei, men det går tregt, er en av konklusjonene (foto: Scanpix).
Shakeb Syed, makroøkonom Handelsbanken og Knut Anton Mork, sjeføkonom Handelsbanken har analysert norsk økonomi. Det går riktig vei, men det går tregt, er en av konklusjonene (foto: Scanpix).

Norsk økonomi har fortsatt et stykke å gå før den strutter igjen. En oljeprisboble kan være i anmasj.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Resesjonen er over, men ikke lavkonjunkturen, skriver Handelsbanken i sin rykende ferske konjunkturrapport for Norge.

Banken mener at til tross for et solid fundament dempes veksten i norsk økonomi av tregheten i gjeninnhentningen i hele den vestlige verden. Og det er langt igjen før de vestlige økonomiene er tilbake til noe som kan kalles normalt.

Ny risiko
En verden i økonomisk ulage gjør at det ventes kvantitative lettelser, som i klartekst betyr å trykke nye penger, fra en eller flere store sentralbanker. Dette gir håp om ny stimulans, men også ny risiko.

- Risikoen for konflikter er betydelig, det samme er aktivabobler som følge av kvantitative lettelser. Betydelig oljeprisoppgang er derfor en mulighet, men eventuell sterk oppgang kan også bli fulgt av brått fall hvis det er bobler vi snakker om, mener Handelsbanken.

I det store og hele venter Handelsbankens økonomer at gjeninnhentningen i norsk økonomi fortsatt vil gå noe langsomt, "med veksttakt litt under det vi regner som økonomiens langsiktige potensiale", heter det i rapporten.

Se prognosene for norsk økonomi i bunn av artikkelen.

Oljeboble på vei?
Banken tar utgangspunkt i en verden der veksten er utilfredsstillende lav i de vestlige økonomiene, noe som gjør kvantitative lettelser sannsynlig i USA, men ikke i eurosonen, mens finanspolitikken strammes inn i det meste av Vest-Europa.

Kvantitative lettelser i utlandet (for eksempel omfattende statlige oppkjøp av ulike typer aktiva, som langsiktige statsobligasjoner, betalt med nyslåtte penger, for å øke mengden av penger i omløp) kan gi en viss stimulans til norsk økonomi ved å bidra til at våre eksportmarkeder bedres.

Men slike kvantitative lettelser kan også «lykkes» på feil måte ved at aktivabobler bygger seg opp. Metall- og matvarepriser har allerede fått en dytt oppover, mens oljeprisbevegelsene så langt har vært beskjedne.

- Men en ny oljeprisboble er en risiko vi ikke kan se bort ifra. Selv om oljeprissjokk ikke lenger ser ut til å skade verdensøkonomien like mye som på syttitallet, er det grunn til å frykte en rask oljeprisoppgang når verdensøkonomien er så svak som i dag, skriver handelsbanken, som også tilføyer:

- En eventuell oljeprisboble kan også være positiv så lenge den varer.

Oljeprisoppgang vil nemlig kunne stimulere aktiviteten på norsk sokkel, selv om oljeselskapenes investeringsvilje avhenger av at de høye prisene kan ventes å vare over tid. Videre tenderer oljeprisoppgang noen ganger til å styrke kronen, noe som ikke tjener eksportindustrien, konkluderer Handelsbanken.

Lav rente veldig lenge
Allerede fredag lettet banken på sløret for sine renteprognoser: Renterus i lang, lang tid.

Banken mener lav inflasjon tillater Norges Bank å ta det med ro omkring nye rentehevinger.

- Vi venter nå nye hevninger på 0,25 prosentpoeng hver i mars eller mai neste år og mot slutten av 2011.

Kronen bør holde seg stabil mot euro, mens dollaren undergraves av kvantitative lettelser, i alle fall på kort sikt, mener Handelsbanken.

Makroindikatorer2009201020112012
Fastlands BNP*-1,41,72,52,7
Inflasjon (KPI)*2,12,41,22,0
Kjerneinflasjon (KPI AJ)2,61,51,52,0
Årlig lønn4,23,53,752,4
Arbeidsmarked-0,5-0,20,70,9
Arbeidsledighet**3,13,53,63,6

* Prosent fra foregående år

** Prosent av arbeidsstyrken

Les også:

- Faller dramatisk mye mer enn ventet

- Hele industrigrener kan gå tapt

- Oljealderen går mot slutten

Kraftig fall i oljeeksporten

Personvernpolicy