Frykter høyere ungdomsledighet

- Offentlig pengebruk kan ikke være drivkraft for videre vekst. Forbrukerne er jokeren for hvordan det vil gå med norsk økonomi fremover, sier Vibeke Hammer Madsen (foto: HSH).
- Offentlig pengebruk kan ikke være drivkraft for videre vekst. Forbrukerne er jokeren for hvordan det vil gå med norsk økonomi fremover, sier Vibeke Hammer Madsen (foto: HSH).

HSHs ferske konjunkturbarometer viser at norske forbrukere og virksomheter søker trygghet gjennom sparing og konsolidering.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

HVA SIER NORSKE BEDRIFTER?

43 %: Svakere omsetning enn forventet hittil i år

13 %: Oppjustert forventningene til året i løpet av siste kvartal

69 %: Ingen eller moderat (lavere enn fem prosent) vekst for egen virksomhet i 2011

17 %: Planlegger å ansette i løpet av de neste 6 mnd.

23 % sier at de har nedbemannet siste halvår, mens kun 15 % sa for et halvt år siden at de forventet å nedbemanne.

Tall fra HSHs medlemsundersøkelse september 2010

- Norsk økonomi har i all hovedsak kommet seg ut av finanskrisen og norske forbrukere har høyere kjøpekraft enn på lenge. Likevel ser vi at forbruksveksten er svakere enn forventet, og at ganske få bedrifter planlegger å ansette flere, administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i HSH.

Veksten blir noe svakere enn ventet i år, men vil tilta noe i 2011.

– Vi er urolige for de unge som skal inn på arbeids- og boligmarkedet, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen.

I en ny undersøkelse blant HSHs mer enn 14 000 medlemsbedrifter i handels- og tjenestesektoren, svarer omkring syv av ti bedrifter at de tror på ingen eller moderat (lavere enn fem prosent) vekst for egen virksomhet i 2011.

I den samme undersøkelsen svarer dessuten kun én av seks virksomheter at de planlegger å ansette flere medarbeidere i løpet av det kommende halvåret.

- Rammer ungdom
Norske handels- og tjenestebedrifter er arbeidsintensive og har mange unge medarbeidere, fra ufaglærte til høyt utdannede eksperter. De nye signalene antyder at det kan bli vanskeligere for unge å få seg jobb. Tall fra Nav viser at ledigheten for dem under 25 år er på vei oppover og nærmer seg det høye nivået fra 2005. 4 600 lærlinger uten lærlingplass. Og med strammere krav til egenkapital ved boligkjøp, blir mange førstegangsetablerere i tillegg ekskludert fra boligmarkedet.

- Jeg er urolig for at den moderate og skjøre veksten kan skape høyere ungdomsledighet, også fordi pensjonsreformen forutsetter at eldre står lenger i jobb. Jeg mener regjeringen må gjøre det lettere for bedriftene å ansette i usikre tider, for å hindre at vi får en større gruppe arbeidsledige unge, sier Madsen.

Forbrukeren sentral
Den økonomiske situasjonen i Europa vil sannsynligvis også fremover preges av store offentlige budsjettkutt og høy statsgjeld. Også den norske regjeringen forventes å redusere pengebruken noe i kommende budsjetter.

- Vi forventer at Sigbjørn Johnsen tar oss tilbake til handlingsregelen, men ikke i løpet av 2011-budsjettet. Samtidig er det ikke likegyldig hvordan regjeringen utnytter handlingsrommet. Vi forventer å se en klar prioritering av samferdsel og andre investeringer som både stimulerer etterspørselen i økonomien på kort sikt og forbedrer økonomiens virkemåte på lengre sikt. Vi må venne oss til en situasjon der ikke staten bevilger oss til fortsatt vekst. Det er forbrukerne og det private næringslivet som må drive veksten i norsk økonomi, avslutter Madsen.

Moderat forbruksvekst i 2011
Sparing og dyr strøm har dempet kjøpeaktiviteten så langt i år, men vi ser tegn til at veksttakten øker for kapitalvarer som møbler, elektronikk og byggevare fremover, sier sjeføkonom Lars Haartveit i HSH.

- Norske handlevogner har ikke vært så fulle hittil i år som mange hadde forventet. Vi tror det skyldes blant annet høye strømutgifter i vinter og høye forskuddsbetaling av skatt. HSH nedjusterer sin prognose for veksten i inneværende år fra fem til fire prosent i tråd med dette, sier Haartveit.

HSH ser imidlertid flere tegn som tyder på et mulig taktskifte nå. Igangsetting av boliger er på vei oppover, forbrukertilliten tar seg opp, og salg av bil og hotellovernattinger stiger.

- Det er forbrukerne som nå sitter med nøkkelen til videre vekst. HSH tror ikke sparingen vil fortsette å øke. Resultatet er at forbruksveksten sannsynligvis vil tilta noe gjennom høsten og videre gjennom neste år. Vi tror i det i første rekke blir kapitalvarer som møbler, elektronikk og byggevare – som var de samme gruppene som ble mest rammet under finanskrisen - som får de høyeste vekstratene i 2011, sier Haartveit.

Les også:
Slik får du lån til over pipen

BI stuper i fersk kåring

Luksusbåt ga millionbaksmell

Bytt jobb når du er 37 år - få superpensjon

Personvernpolicy