Overraskende sterk vekst

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Veksten i norsk fastlandsøkonomi var sterkere enn ventet i årets andre kvartal.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Aktiviteten i norsk økonomi tok seg markert opp i årets andre kvartal. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag var veksten i fastlands-bnp på 0,5 prosent i kvartalet sammenlignet med foregående kvartal.

Oppgangen var sterkere enn ventet. På forhånd var det ventet at fastlands-bnp ville øke med 0,3 prosent i kvartalet, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.

Veksten i fastlands-bnp i første kvartal ble dessuten revidert opp til en oppgang på 0,2 prosent, fra en opprinnelig oppgang på 0,1 prosent. Kvartalstallene for tredje og fjerde kvartal ifjor ble begge revidert opp med 0,1 prosentpoeng til henholdsvis 0,4 og 0,5 prosent.

Det samlede brutto nasjonalproduktet for Norge steg med 0,1 prosent i kvartalet. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,2 prosent.

Offentlig konsum og investeringer
- Den innenlandske etterspørselen økte som følge av vekst i offentlig konsum og økte investeringer. Også eksporten av tradisjonelle varer økte etter to kvartaler med tilnærmet uendret vekst. Nedgang i husholdningskonsumet bidro imidlertid til å dempe oppgangen, skriver SSB i en melding torsdag.

Bruttoproduktet i industrien vokste med 0,6 prosent fra første til andre kvartal. Kjemisk og mineralsk industri samt trelast og trevareindustri bidro mest til oppgangen, melder SSB.

- Tallene viser at bunnpunktet for industrien ble nådd i andre kvartal 2009. Den samlede industriproduksjonen var likevel bare svakt høyere i første halvår 2010 enn i andre halvår 2009, skriver byrået.

Aktiviteten i annen vareproduksjon falt i andrekvartal. Nedgangen skyldes først og fremst redusert produksjon av elektrisitet. Nedgangen i kraftforsyning bidro isolert sett til å trekke ned veksten i fastlands-bnp med 0,2 prosentpoeng. Bygge- og anleggsvirksomheten økte imidlertid klart og bidro til å dempe det samlede fallet i annen vareproduksjon.

Tjenesteproduksjonen vokste moderat i andre kvartal. Det var oppgang for næringer som forretningsmessig og finansiell tjenesteyting, mens lufttransport og varehandel var blant næringene som hadde en tilbakegang. Reduksjonen i lufttransport må sees i sammenheng med flyforbudet som fulgte i kjølvannet av vulkanutbruddet på Island i april, mener SSB.

Offentlig forvaltning vokste med 0,3 prosent i kvartalet, og bidro igjen positivt til bnp-veksten. Til tross for streik økte aktiviteten i kommunene med 0,4 prosent fra første til andre kvartal.

Oppsving
Selv om Norge ble mindre rammet av den globale finanskrisen enn mange andre land, endte fjoråret med med nedgang i den samlede økonomiske aktiviteten for første gang på 20 år.

Etter tre kvartaler på rad med nedgang i aktiviteten, snudde norsk fastlandsøkonomi i andre kvartal 2009. Utover høsten var det antydninger til at veksten ville ta seg gradvis opp med en oppgang på 0,3 prosent i tredje kvartal og 0,4 prosent i fjerde kvartal. Årets første kvartal viste imidlertid en skuffende vekst på 0,2 prosent i fastlandsøkonomien.

Les også:

- Vi trenger vekst, men ikke så sterk vekst

Dette kan felle robottraderne

Japan vil svekke yenen

2010-bom for bompengeselskap

Personvernpolicy