Gjedrems kriseradar slår ut

Svein Gjedrem
Svein Gjedrem

Veksten i Norge er lavere enn ifjor høst.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regionalt nettverk

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Norges Bank har flere ganger i året samtaler med ledere fra nærings- og samfunnslivet om den økonomiske utviklingen i deres bedrifter og næringer, til sammen rundt 300 besøk i hver runde.

Utvalget av kontakter gjenspeiler produksjonssiden i økonomien både næringsmessig og geografisk. Totalt antall kontakter tilknyttet nettverket er rundt 1500 personer som blir kontaktet cirka én gang per år.

Informasjonen Norges Bank får fra det regionale nettverket vil, sammen med annen tilgjengelig informasjon om den økonomiske utviklingen, danne et grunnlag for Norges Banks prognoser slik de fremkommer blant annet i Pengepolitisk rapport. Informasjonen offentliggjøres fire ganger i året.

Norges Bank har delt Norge inn i sju regioner. Sentralbanken har knyttet til oss regionale forskningsinstitutter som er ansvarlige for nettverket og gjennomfører kontaktmøter på vegne av Norges Bank, i seks av regionene.

Kilde: Norges Bank

Norsk produksjon vokser nå mindre enn den gjorde ifjor høst.

Det viser Norges Banks ferske rapport etter undersøkelser hos sitt regionale nettverk, også kjent som sentralbanksjef Svein Gjedrems kriseradar.

Det ventes imidlertid at produksjonsveksten kommer til å ta seg noe opp det neste halve året, og indikatorene for forventninger til produksjonsvekst steg til 0,77 i februar fra 0,61 i november.

For de tre siste månedene har produksjonsveksttallet falt fra 0,6 til 0,3.

De siste tre månedene har veksten i produksjonen vært størst innen eksportindustrien og næringsrettet tjenesteyting. Leverandørbedriftene i oljenæringen og kontaktene i bygg og anlegg rapporterer om den svakeste utviklingen.

Moderat vekst
Samlet venter kontaktene moderat vekst de neste seks månedene, omtrent som de ventet i forrige runde. Det forventes forsiktig vekst i alle næringene, med unntak av leverandørnæringen og i bygg og anlegg. Kontaktene i disse næringene er venter noe fall i aktivitetene i tiden fremover som følge av den lave ordreinngangen.

For første gang siden høsten 2008 mener kontaktene at investeringene vil tilta de neste 12 månedene.

Det var et svakt fall i sysselsettingen de siste 3 månedene. Bygg og anlegg planlegger fortsatt å redusere sysselsettingen noe, mens de øvrige private næringene vil holde sysselsettingen uendret utover våren.

Prisveksten har vært svakt de siste 12 månedene, og det er en overvekt av kontaktene som venter tiltakende prisvekst det neste året.

Lønnsveksten i 2010 ventes, som i forrige runde, å bli 3,5 prosent.

Senket renten
Det var funnene fra regionalt nettverk som fikk Gjedrem til å sjokkutte styringsrenten med 1,75 prosentpoeng i desember 2008.

Onsdag om to uker er det rentemøte i Norges Bank.

Les også: - Ingenting å bli skremt av
Oljepengene brukes feil
- En mutert og alvorlig hollandsk syke

Personvernpolicy