Opptur først i 2013

SSB spår en ledighet på 3,9 prosent i 2011 og 2012 før den skal ned igjen (foto: Scanpix).
SSB spår en ledighet på 3,9 prosent i 2011 og 2012 før den skal ned igjen (foto: Scanpix).

Norge vil få økt arbeidsledighet og moderat lønnsvekst i flere år framover. Og i 2013 koster boliglånet deg dobbelt så mye som i dag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Aktiviteten i norsk økonomi vil trolig fortsette å ta seg opp, men noen klar konjunkturoppgang er ikke ventet før rundt årsskiftet 2012/13, skriver SSB i sin ferske rapport Økonomiske Analyser, Konjunkturtendensene for Norge og utlandet. Det ligger dermed an til økt arbeidsledighet og moderat lønnsvekst i flere år fremover.

SSB tror på en ledighet på 3,9 prosent i 2011 og 2012, før den skal ned igjen.

Til tross for markert nedgang i antall utførte timeverk og en litt mindre nedgang i antall sysselsatte, har arbeidsledigheten så langt bare økt moderat. Fremover vil den komme mer opp, venter SSB.

- En klar konjunkturoppgang kan bringe ledigheten litt ned i 2013, heter det fra SSB.

Kraftige kutt i lønnsveksten
Konjunkturnedgangen bidrar til en kraftig reduksjon i lønnsveksten. Årslønnsveksten i fjor var på 4,1 prosent, ned fra 6,3 prosent i 2008.

- I år og neste år anslås lønnsveksten til 3,4 prosent, for deretter å stige noe, ifølge SSB.

Prisveksten er imidlertid også antatt å bli redusert, til tross for økte strømpriser i år.

- En sterk krone, som er antatt å styrke seg ytterligere ut neste år, bidrar sammen med lav lønnsvekst og økt produktivitet til at vi anslår prisveksten til 1,7 prosent i 2010 og 1,3 prosent i 2011, skriver SSB.

Reallønnsveksten vil i følge SSBs beregninger ligge nær 2 prosent i prognoseperioden.

Treg vekst
Både norsk og internasjonal økonomi har forlengst begynt å vokse, men det ventes ingen sterk vekst framover.

En markert økning i tradisjonell vareeksport gjennom andre halvår i fjor leder sammen med en viss økning i etterspørselen i norske eksportmarkeder, til at årsveksten kan bli relativt høy i år. Svekket kostnadsmessig konkurranseevne vil imidlertid bidra til reduserte markedsandeler de påfølgende årene og dermed en meget moderat vekst i eksporten.

SSB tar ned prognosene for norsk BNP kraftig, samtidig som 2009 var det svakeste året på flere tiår.

Les mer om dette her: Skuffende svak vekst

Utlånsrente: 6,4 prosent
På bakgrunn av bedrede konjunkturutsikter satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng mot slutten av fjoråret.

Når de bedre tidene kommer i 2013 betyr det også høyere rente:

- Det ligger an til at Norges Bank vil fortsette å sette styringsrenten gradvis opp. I 2013 regner vi med at pengemarkedsrenten på årsbasis kommer opp i 5,2 prosent, mens bankenes utlånsrente vil ligge på 6,4 prosent, skriver SSB.

Det er høyere enn anslagene SSB kom med i desember.

Les også:
- Vi har en sykdom i Norge
Guru spår børshopp i USA

Personvernpolicy