Gassen ned, så bremsen på

Kyrre Aamdal i Dnb Markets tror på moderat vekst i den norske økonomien i år (foto: Scanpix).
Kyrre Aamdal i Dnb Markets tror på moderat vekst i den norske økonomien i år (foto: Scanpix).

Norsk økonomi vokser i år, men så blir det brems igjen, tror landets ledende økonomer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge slapp lettere unna krisen enn de fleste andre industrilandene.

Det betyr ikke at økonomien kommer til å vokse så voldsomt mye raskere her enn i land vi kan sammenligne oss med. Mens DnB Nor Markets at industrilandene samlet sett tror at industrilandene vil vokse med litt i overkant av to prosent, tror de at fastlandsøkonomien i Norge vil vokse med to prosent i år og 2,5 prosent til neste år.

- Fremover tror vi veksten blir moderat, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal.

Dette demper veksten:
Det er flere årsaker til at DnB Nor Markets tror den helt store veksten lar vente på seg:

For det første er finanspolitikken ekspansiv også i år, men den vil bli strammere fra neste år av. For det andre kommer nedgangen i bedriftenes investeringer etter hvert til å stanse opp, men det er neppe grunn til å forvente vesentlig oppgang de neste par årene.

For det tredje kommer en kraftig økning i lønnskostnadene de siste årene, som sammen med en sterk krone svekker norske bedrifters konkurranseevne i forhold til utenlandske konkurrenter.

- Vi venter derfor at sysselsettingen avtar selv om veksten bedres i 2010 og 2011, skriver Aamdal i rapporten.

Enige om veksten
Også Nordea legger frem sin økonomiske tilstandsrapport tirsdag morgen. I rapporten "Økonomisk oversikt" skriver sjeføkonom Steinar Juel og hans analyseteam at de venter en samlet vekst i fastlands-Norges BNP i år på 2,5 prosent.

- Veksten vil bli relativt sterk i 2010, mens dempes i 2011, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i rapporten.

Utviklingen i forbruket er én av forklaringene. Nordea-analytikeren tror at effekten på forbruket av fjorårets store rentekutt neppe er uttømt ennå, og Nordea regner derfor med sterk forbruksvekst også gjennom 2010.

- I siste del av 2010 og særlig i 2011 regner vi med at forbruksveksten avtar fordi renten da vil være kommet noe høyere, skriver Bruce.

I 2011 vil imidlertid en moderat reallønnsvekst og etter hvert noe vekst i sysselsettingen sørge for at forbruket fortsatt vokser, tror han.

Brems i offentlig pengebruk
Også utviklingen i det offentlige forbruket er en viktig forklaringsfaktor. Ekspansiv politikk bidro til at nedturen ble moderat i Norge, men statsbudsjettet for 2010 tyder på at veksten i offentlig etterspørsel vil avta gjennom året.

- Skal vi tro regjeringens utsagn om at bruken av oljepenger skal ned på handlingsreglen innen utløpet av Stortingsperioden (2013) må veksten i offentlig forbruk bli lav i 2011, skriver Bruce.

Nordea har nedjustert sitt anslag for vekst i offentlig forbruk som følge av dette.

Fallende oljeinvesteringer
Nordea venter også at oljeinvesteringene vil falle de neste årene. Bruce skriver i rapporten at leverandørindustrien trolig vil oppleve et fall i produksjonen.

- Norsk industri vil derfor samlet kunne oppleve en svakere utvikling fremover enn tilfellet vil være i mange andre land, skriver Bruce.

I løpet av 2010 tror Bruce at fastlandsinvesteringene vil øke, samtidig som eksporten vil øke moderat.

- I sum anslår vi en moderat god vekst i fastlands-Norge i mesteparten av 2010, og at veksten vil avta markant inn i 2011, skriver Bruce.

Han tror imidlertid ikke at veksten i hele toårsperioden blir sterk nok til at sysselsettingen vil øke vesentlig.

Les også:

Nordmenn blåser i renten

- Norge er annerledeslandet

- Det evige dilemmaet

Slik takler du rentehoppene

Personvernpolicy