Meny
Makroøkonomi
25 prosent vil slite med renteøkning
Undersøkelse viser at unge i etableringsfasen vil slite med å betjene lånet sitt om renten øker.
Oljeproduksjonen i Venezuela fortsetter å falle
Oljeproduksjonen i Venezuela har falt med 430.000 fat de siste to årene.
Jubel over oljeråd fra Norges Bank
Norges Bank ber regjeringen om lov til å selge unna olje- og gassaksjer i oljefondet. En god idé, mener både partier, miljøorganisasjoner og økonomer.
Norges Bank: Oljefondet bør ut av olje
Norges Bank mener oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass. Tanken er å redusere sårbarheten ved fall i oljeprisen.
Den norske krona svekkes
Den norske krona er markert svekket så langt denne uka. En av årsakene kan være svake boligpristall fra Sverige.
Forskere: Oljeutvinning i Barentshavet kan være ulønnsomt
Konsekvensutredningen som ble lagt til grunn for tildelingen av lisenser til oljeleting i Barentshavet, er full av feil, ifølge økonomer. 
Kronefallet tiltar – boligprisene får skylden
Kronekursen har stupt de siste dagene og er nede på sitt laveste siden finanskrisen for ni år siden. Boligprisene får skylden.
Oljedirektoratet: Goliat blir ikke lønnsom for staten
I en analyse fra 2015 skriver Oljedirektoratet at Goliat-utbyggingen ikke vil bli lønnsom for staten på grunn av forsinkelsene som rammet prosjektet.
Nav utbetaler dagpenger uten å sjekke om mottakerne oppfyller kravene
Riksrevisjonen reagerer på at Nav-kontorene de har snakket med, ikke sjekker om dagpengemottakere oppfyller kravene til å være reell arbeidssøker.
Kan ikke bekrefte prisen for F-35
Regnskapene fra Forsvaret og Forsvarsmateriell blir avvist av Riksrevisjonen.  – Sterkt kritikkverdig , sier riksrevisor Per Kristian Foss som dermed ikke kan bekrefte kostnadene for de nye kampflyene, F-35.
Populært