Meny
Makroøkonomi
Investorer kaster milliarder etter danske prosjekter
Kinas president med sjelden innrømmelse på partikongress
President Xi Jinping snakket om Kinas lyse fremtid på åpningen av Kommunistpartiets kongress onsdag, men innrømmet også at landet har økonomiske utfordringer. 
Britene er 5.000 milliarder kroner fattigere enn de trodde
Storbritannias finanser er i en langt verre forfatning enn hittil antatt. Landets statistiske byrå har foretatt en drastisk nedskriving etter en metodeendring.
En kryptisk økonomi vokser frem
En helt ny finansieringsform har avlet 16 milliarder kroner til oppstartselskaper bare i år. Risikoen er hinsides. Investorene får ikke aksjer, men polletter.
EU og britene kaster seg ut i hardt WTO-vær etter Brexit
Sammen håper EU og britene på at forpliktelsene deres i WTO rett og slett skal bestå, men fordeles på de to når Storbritannia forlater EU. Omverdenen vil det annerledes.
Er Statsbudsjettet egentlig så flott?
Så er Prop 1 lagt frem. At budsjettet alltid er nr 1 er ikke tilfeldig - budsjettet legger føringer for politikken både det neste året og i årene fremover. Men årets budsjett – er det egentlig så flott?
Jensen baner vei for enighet med nøytralt budsjett
Regjeringen har lagt få store hindre i veien mot budsjettenighet med KrF og Venstre. Men Venstre får en lettere jobb i forhandlingene enn KrF, er dommen.
Kirkens Nødhjelp glad for bistandsvekst
Kirkens Nødhjelp gleder seg over at regjeringen vil bruke mer på bistand, men stiller spørsmål ved hvordan pengene skal brukes.  
Idretten er misfornøyd med statsbudsjettet
Norges Idrettsforbund (NIF) mener at de ikke er hørt tilstrekkelig i statsbudsjettet. Det er spesielt misnøye med manglende momskompensasjon.
Andreassen: – Gir rom for en liten jappetid
Statsbudsjettet: Vi er nå en gang et folkeslag som tidvis bevilger oss en liten jappetid, skriver sjeføkonom Jan L. Andreassen.
Populært