Meny

Hvordan kan vi komme oss ut av «bruk-og-kast-samfunnet»?

Flere europeiske land satser på såkalt sirkulær økonomi. Men hva er det? (Foto: Damrong Rattanapong, Shutterstock, NTB scanpix)
Flere europeiske land satser på såkalt sirkulær økonomi. Men hva er det? (Foto: Damrong Rattanapong, Shutterstock, NTB scanpix)

Verdens forbruk øker i takt med befolkningsvekst og mer velstand, det fører til stadig mer press på jordens bæreevne. Nå vil flere land i Europa endre måten ressurser forbrukes.

Lage, bruke, kaste. Flere og flere mener at vi ikke kan holde på slik lenger. Et begrep som har fått større oppslutning de siste årene er sirkulær økonomi. Produkter skal lages, brukes, gjenbrukes, repareres og så omdannes til nytt råmateriale. Kanskje skal produktet heller ikke eies, men leies.

En slik måte å bruke materialer på vil kreve endring i alle sektorer. Vil det være mulig?

Circular Norway er et norsk initiativ som jobber med å omstille næringslivet til sirkulærøkonomien. Daglig leder Anne Solgaard sier at det kastes bort for mye tid og ressurser med dagens system. For eksempel vil det bli tomt for flere metallreserver innen 30 år, ifølge organisasjonen.

– Vi trenger en omlegging fordi ressurssituasjonen begynner å bli ganske prekær, det betyr at vi kommer til å slippe opp for råmateriale etterhvert. Lineær produksjon, altså å ta ut ressurser, produsere, bruke og kaste, er et system som ikke er rasjonelt på noen måte, sier Solgaard.

Tanken er at ressursene kan utnyttes bedre enn det som er tilfellet i dag. Som å designe bygninger som er lette å fornye og plukke fra hverandre, slik at materialene kan brukes på nytt i andre bygg.

Flere europeiske land satser på denne sirkulære økonomi.

Den 1. september slapp regjeringen i Danmark sin nye strategi for sirkulær økonomi. Blant 15 konkrete tiltak erklæres det for eksempel at myndighetene skal gi økonomisk støtte til bedrifter som ønsker å omstille seg, og forsøke å trekke markedet i en grønnere retning gjennom offentlige innkjøp.

Med jakke av kaffegrut

Sirkulær økonomi var nylig tema på frokostmøte i regi av NITO, Norges organisasjon for ingeniører og teknologer.

– Vi som er ingeniører og teknologer er veldig interessert i sirkulær økonomi. For det handler om så mye mer enn avfall, det handler om hvordan vi gjenbruker naturressurser, og om hvordan vi designer nye produkter: bærekraftige og nye teknologier. Her står våre medlemmer sentralt, sa Trond Markussen, president for NITO, i åpningsinnlegget.

Deretter inntok møteleder Erik Aasheim scenen iført jakke av kaffegrut, dressjakke av fiskegarn, og sko av bildekk og plastflasker.

På frokostmøtet var også den danske styrelederen for Carlsberg Foundation, Flemming Besenbacher. Han ledet utvalget i Danmark som la grunnlag for den nye strategien for sirkulærøkonomi. I utvalget satt han sammen med andre næringslivstopper og diskuterte hva bedrifter trenger for å få fart på omstillingen.

– Vi snakker nesten her om en økonomisk revolusjon? sa Aasheim.

– Nå er ikke jeg så mye for revolusjon. Jeg er mer for evolusjon, eller som det ble sagt her innledningsvis, et paradigmeskifte, sa den danske bryggeri-styrelederen.

NITO arrangerte nylig frokostmøte om sirkulær økonomi. Her intervjuer Erik Aasheim Cathrine Barth om utviklingen på feltet i Europa. [Foto: Elise Kjørstad]
NITO arrangerte nylig frokostmøte om sirkulær økonomi. Her intervjuer Erik Aasheim Cathrine Barth om utviklingen på feltet i Europa. [Foto: Elise Kjørstad]

Forskermiljøer skal samarbeide med norsk næringsliv

Vibeke Stærkebye Nørstebø er forsker i SINTEF ved enheten SINTEF industri. Hun tror sirkulær økonomi er noe vi vil høre mer om fremover.

– Det er en kombinasjon av at det er et behov for bedre ressursutnyttelse og utslippsreduksjon, samt at flere ser hva det innebærer av muligheter verdiskaping og økt konkurransekraft, sier Nørstebø.

SINTEF jobber med å få på plass et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innenfor sirkulær økonomi. Senteret skal være et samarbeidsprosjekt mello SINTEF, NTNU, Nord og forskjellige selskaper og bransjer.

– For å realisere en sirkulær økonomi trengs kunnskap knyttet til både teknologi, materialer, innovasjon, miljø - og økonomiske analyser, og sammenhengen mellom alle disse. Vår fordel er at vi har kompetanse innen alle disse områdene, og dermed enklere kan se alt i en sammenheng.

Handler ikke kun om avfallshåndtering

Men hva betyr egentlig begrepet sirkulær økonomi? Norge er allerede flinke på å ta noen produkter «inn i sirkelen» igjen. Vi har panteordning og er nokså gode på å sortere søppel. Vi er også flinke til å gjenvinne elektriske artikler og hvitevarer.

– Mange tenker ofte på avfallshåndtering når de hører begrepet sirkulær økonomi. Men det er ikke først og fremst hva det handler om, sier Vibeke Nørstebø.

– Snarere handler det om å holde produkter og materialer lengst mulig i livsløpet, og å maksimere verdien av dem når de er i bruk. Deretter er reparasjon, gjenbruk og oppgradering viktige prinsipper.

Nørstebø forklarer ved å bruke en vaskemaskin som eksempel.

– Hvis du utvikler en vaskemaskin med kjempegod kvalitet som kan holde i mange, mange år, så vil produktet ha en høyere verdi og kvalitet over en lengre tid. Når vaskemaskinen ikke lenger fungerer, så kan man gjøre reparasjon, eller bytte ut enkelte komponenter.

Videre foreslår Nørstebø at forbrukeren kanskje ikke engang eier vaskemaskinen, men at det er produsenten eller leverandøren som eier den, og som selger vaskemaskin som en tjeneste. Dersom man vil bytte den ut, så går vaskemaskinen tilbake til produsenten.

– Produsenten kan så vedlikeholde den eller oppgradere den, og leie den ut på nytt. Slik kan de endre sin forretningsmodell. Da er produsenten så klart interessert i å skape et best mulig produkt. Gjenvinning er ikke fokuset, men siste ledd i livsløpet til maskinen, som man ønsker utsette så lenge som mulig.

Les også: Husdyrgjødsel kan dekke hele behovet for fosfor

Cathrine Barth er en av de som dannet Circular Norway. Hun var også til stede ved frokostmøtet i regi av NITO. Her snakket hun med stor iver om det som foregår rundt i Europa.

– Nederland har bestemt seg for å bli «helsirkulært» i 2030. De har klare mål som de har implementert i politikken og de spiller på lag med næringslivet, sa Barth.

– For eksempel skal alle nye bygninger Amsterdam bestå av minst 50 prosent gjenvunnet materiale og resten skal kun være fornybare ressurser innen 2030. Mange sier da «disse materialene finnes ikke». Men det har utløst en enorm innovasjonsaktivitet.

Barth forteller videre om ambisjonene til Finland. De har erklært at de skal bli best på sirkulærøkonomi innen 2025.

– Dette er et land som er gode på systemtenkning. De tusen-sjøers-land har tatt tusen samtaler. Nå har de laget en næringslivsstrategi med over hundre pilotprosjekter. Portugal og Slovenia er også på full fart fremover, forteller Barth.

Forbrukerne spiller inn

Det er ikke «bare bare» å forandre hele produktkjeden. Dersom samfunnet skal utnytte ressursene bedre er det en prosess som strekker seg fra råvareprodusent til forbruker. Målet er å etablere en produktkjede der avfall ikke lenger finnes.

– For å få til omstilling er vi avhengige av å samarbeide på tvers av bransjer og næringer, sier Anne Solgaard.

Hun sier at vi er vandt med «silo-tenkning», altså at hver bransje tenker på sitt.

SINTEF jobber mye med å se på hvordan en hel verdikjede kan samarbeide.

– Hvordan kan bedrifter gjøre investeringer og drive slik at de får mest mulig verdiskapning i alle ledd? Det handler jo i grunn om god ressursutnyttelse og god ressursutnyttelse vil mer eller mindre alltid gi god økonomi, sier Vibeke Stærkebye Nørstebø.

Så spørs det om mer miljøvennlig ressursutnyttelse vil gi et godt kundemarked. Solgaard tror at nye forbrukertrender vil bidra til utviklingen.

– Jeg synes er en spennende at man allerede ser at flere etterspør tjenester istedenfor produkter.

Hun sier at noen for eksempel ser at de ikke trenger å eie bil, drill eller ballkjoler. Transport, redskap og klær som vi sjelden bruker kan også leies og leveres tilbake.

– Da slipper man å fylle opp huset med ting som bare brukes en sjelden gang, sier Solgaard.

Skal lage strategi også i Norge

Er sirkulærøkonomi en ny mentalitet som vil forandre produksjonskjedene?

I Jeløyaplattformen står det skrevet at regjeringen vil at «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre».

Regjeringen har bekreftet at det også i Norge skal utarbeides en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi, men når dette arbeidet skal settes i gang er ikke bestemt enda.

Solgaard har noen tanker om hva som bør med i en politisk strategi.

– Her er det mange ting å ta tak i. Blant annet må vi se på skatteregler, offentlige anskaffelser og gode rammevilkår for gründerbedrifter som satser på sirkulær teknologi. En nasjonal strategi må også se på hvordan vi legger til rette for reparasjon, deling og tjenesteøkonomi. Momsfritak på reparasjon kan være et av de mange tiltak, sier Anne Solgaard.

Artikkelen ble først publisert av Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:02 To trakk seg da Giske fikk styreverv21:00 Østfoldbanen åpnet for trafikk20:59 Kassi-mareritt da TIL vant på Nadderud20:30 Trump med 160 sekunders selvskryt for fire nye år19:50 Norge klaget USA inn til WTO – men USA blokkerer dommerne19:17 Kallmyr: – Statsråden kan ikke instruere Utlendingsnemnda om å la familien få bli18:35 Regjeringspartiene klubbet ned gratis skolemat18:21 Ekspresident Mursi død etter kollaps i rettsmøte18:09 FNs klimaeksperter hyller skoleelevers klimastreik18:08 Kristoff sjanseløs i spurten i Sveits18:06 Stor undersøkelse: Vy har mer fornøyde kunder enn SJ17:58 Brann ved toglinje i Østfold17:42 – Høyreekstremt motiv bak tysk politikerdrap17:32 Vinstra-saken: – Å drepe virket interessant17:08 Båret bort av politiet: – De fikk fem minutter på seg17:00 Norge inn i ny EU-avtale: – Politikken har vært katastrofalt dårlig16:54 Dansk økokrim har ransaket Nordeas danske hovedkvarter16:44 Hagen tar fri når Stortinget vedtar nye bompengeprosjekter16:40 Tidligere domfelt lærer dømt for vold mot to elever16:38 Drapstiltalt ektemann om aktor: – Respektløs16:18 Iran hevder å ha avslørt amerikansk spionnettverk16:05 Airbnb vokste kraftig i 201816:04 Mann varetektsfengsles etter dødsfall i Trondheim15:53 «Grovt umenneskelig»: Mor fraktet bevisstløs ut av landet14:33 Sylvi Listhaug til Askøy etter drikkevannsskandalen14:15 Ny rapport: Farligere og mer moderne atomvåpen12:27 Vy tapte sju norske tostrekninger til svenskene11:52 Mine fra 2. verdenskrig sprenges i Østersjøen11:38 Mann siktet for uaktsomt drap etter dødsfall i Trondheim11:38 Trump mener jobben bare er halvgjort og vil ha fire år til11:37 Lekkasje i hydrogentank var årsak til eksplosjon i Sandvika11:36 30 drept i selvmordsangrep i Nigeria11:24 Famling i mørket etter forklaring på strømbrudd i Sør-Amerika11:20 Iran: Atomavtalen brytes innen ti dager11:13 Inn i midnattssolas rike10:58 Golfforbundet jubler etter US Open-bragden: – Fryser på ryggen10:43 Equinor fant olje i Norskehavet10:29 Advarte mot Ludvigsen: Ikke la han være alene med beboere10:25 Mattilsynet fant færre brudd på dyrevelferdsloven etter flere tilsyn10:17 Huaweis grunnlegger venter milliardtap10:16 Paraply-aktivist løslatt før tiden – slutter seg til Hongkong-demonstrantene10:06 Tutta hyller Hovland etter US Open-bragden09:43 LSK-profil ute i flere uker09:42 Økt satsing på kvinnene i hoppsporten09:29 Drapstiltalt 17-åring erkjenner ikke straffskyld09:16 Jemtland-saken: Ektemannen erkjenner ikke skyld09:13 Ettåring i Askøy døde av blodforgiftning – hadde to bakterietyper09:11 Veksten i eiendomsskatten stanser opp09:02 Pakistansk aktivist drept08:51 Casper Ruud falt én plass på rankingen08:49 – Solskjær fast bestemt på at Pogba blir i United08:40 Hovland klatret 324 plasser på verdensrakingen i golf08:35 Mann tiltalt for incest og overgrep mot to sønner08:17 VM-spillerne nyter VM-stemningen i Reims07:56 Tolv sivile skal ha blitt drept av opprørere i Syria07:46 – Synlige ører på pass bryter med religionsfriheten07:40 Undersøkelse: Fire av ti nordmenn har sett barn med berusede voksne i Syden07:34 Danske blir borgermester i tyske Rostock07:05 Mesterskapsspilleren Minde runder 100 kamper06:53 Gold Cup fotball menn søndag06:47 VG: RBK-bud på Haugesunds Wadji06:27 Her er alternativene for Norge i fotball-VM06:15 Nyland kan få knallhard konkurransen fra "rekordmann" Butland06:10 Tidligere NSB-sjef: Politikere lider av konkurransehysteri05:55 Dette skjer i dag05:44 Dette skjedde i natt05:30 Vinstra-drapet: Aktor legger fram filmmanus som bevis05:24 Protestleder løslatt fra fengsel i Hongkong04:56 Mann kjørte flere kilometer i motsatt kjørefelt i Oslo04:54 Fylkesnes ut mot regjeringen etter aksjesalg i Entra04:48 Valgdagsmåling: Tidligere førstedame leder an i Guatemalas presidentvalg04:43 Viktor Hovland hylles etter amatørrekord og 12. plass i US Open03:42 Babe Ruth-drakt satte auksjonsrekord - solgt for 49 millioner03:39 Huawei spår salgssvikt i utlandet03:37 Mann slått med flaske på pub i Sandefjord03:05 Bondeorganisasjoner forhandler med staten om klimaavtale02:09 Homoaktivister: Nynazister kartlegger oss02:05 Trump anklager New York Times for forræderi01:44 Dugnad leverte 101 tips om arbeidslivskrim i Oslo00:14 Biltrafikken øker i Kristiansand23:18 Trump anklager New York Times for forræderi22:31 Lastebil i grøfta – har flere tonn propan i lasten22:27 Franske bønder og vingårder hardt rammet av uvær21:54 Tredje strake ligaseier for Rosenborg21:42 Toryer i TV-krangel om brexit-scenarioer21:39 NHO Reiseliv vil ha begrensninger i cruisetrafikken21:19 Høiland-stunt provoserte publikum på Åråsen21:15 Væpnet ran av frisørsalong - to pågrepet på toget21:05 Boeing-sjef erkjenner feil i håndteringen av varselsystemer21:01 Netanyahu innviet Trump-bosetning20:28 Mann pågrepet etter politikerdrap i Tyskland20:14 Glimt nedkjempet bunnlaget Strømsgodset20:13 Omdiskutert utvisning ødela for Lillestrøm mot Viking20:11 Tenåring med skuddshow mot Odd20:08 Diop reddet Kristiansunds rekke uten tap19:52 Åpner for elefantjakt igjen - utløser store diskusjoner19:51 Molde-seier over Ranheim19:50 Brann risikerer bot etter at supportere fyrte opp bluss19:49 34 personer drept i angrep mot to landsbyer i Nord-Nigeria18:52 Legenden Eggen hyllet og æret med statue
Siste nytt
21:02PolitikkTo trakk seg da Giske fikk styreverv21:00ReisenyheterØstfoldbanen åpnet for trafikk20:59SportKassi-mareritt da TIL vant på Nadderud20:30VerdenTrump med 160 sekunders selvskryt for fire nye år19:50PolitikkNorge klaget USA inn til WTO – men USA blokkerer dommerne19:17NorgeKallmyr: – Statsråden kan ikke instruere Utlendingsnemnda om å la familien få bli18:35NorgeRegjeringspartiene klubbet ned gratis skolemat18:21VerdenEkspresident Mursi død etter kollaps i rettsmøte18:09PolitikkFNs klimaeksperter hyller skoleelevers klimastreik18:08SportKristoff sjanseløs i spurten i Sveits18:06ReisenyheterStor undersøkelse: Vy har mer fornøyde kunder enn SJ17:58ReisenyheterBrann ved toglinje i Østfold17:42Politikk– Høyreekstremt motiv bak tysk politikerdrap17:32NorgeVinstra-saken: – Å drepe virket interessant17:08PolitikkBåret bort av politiet: – De fikk fem minutter på seg17:00PolitikkNorge inn i ny EU-avtale: – Politikken har vært katastrofalt dårlig16:54PengerDansk økokrim har ransaket Nordeas danske hovedkvarter16:44PolitikkHagen tar fri når Stortinget vedtar nye bompengeprosjekter16:40NorgeTidligere domfelt lærer dømt for vold mot to elever16:38NorgeDrapstiltalt ektemann om aktor: – Respektløs16:18PolitikkIran hevder å ha avslørt amerikansk spionnettverk16:05PengerAirbnb vokste kraftig i 201816:04NorgeMann varetektsfengsles etter dødsfall i Trondheim15:53Norge«Grovt umenneskelig»: Mor fraktet bevisstløs ut av landet14:33Helse og livsstilSylvi Listhaug til Askøy etter drikkevannsskandalen14:15VerdenNy rapport: Farligere og mer moderne atomvåpen12:27PengerVy tapte sju norske tostrekninger til svenskene11:52VerdenMine fra 2. verdenskrig sprenges i Østersjøen11:38NorgeMann siktet for uaktsomt drap etter dødsfall i Trondheim11:38VerdenTrump mener jobben bare er halvgjort og vil ha fire år til11:37NorgeLekkasje i hydrogentank var årsak til eksplosjon i Sandvika11:36Verden30 drept i selvmordsangrep i Nigeria11:24VerdenFamling i mørket etter forklaring på strømbrudd i Sør-Amerika11:20VerdenIran: Atomavtalen brytes innen ti dager11:13ReiseInn i midnattssolas rike10:58SportGolfforbundet jubler etter US Open-bragden: – Fryser på ryggen10:43PengerEquinor fant olje i Norskehavet10:29NorgeAdvarte mot Ludvigsen: Ikke la han være alene med beboere10:25NorgeMattilsynet fant færre brudd på dyrevelferdsloven etter flere tilsyn10:17VerdenHuaweis grunnlegger venter milliardtap10:16VerdenParaply-aktivist løslatt før tiden – slutter seg til Hongkong-demonstrantene10:06SportTutta hyller Hovland etter US Open-bragden09:43SportLSK-profil ute i flere uker09:42SportØkt satsing på kvinnene i hoppsporten09:29NorgeDrapstiltalt 17-åring erkjenner ikke straffskyld09:16NorgeJemtland-saken: Ektemannen erkjenner ikke skyld09:13NorgeEttåring i Askøy døde av blodforgiftning – hadde to bakterietyper09:11NorgeVeksten i eiendomsskatten stanser opp09:02VerdenPakistansk aktivist drept08:51SportCasper Ruud falt én plass på rankingen08:49Sport– Solskjær fast bestemt på at Pogba blir i United08:40SportHovland klatret 324 plasser på verdensrakingen i golf08:35NorgeMann tiltalt for incest og overgrep mot to sønner08:17SportVM-spillerne nyter VM-stemningen i Reims07:56VerdenTolv sivile skal ha blitt drept av opprørere i Syria07:46Norge– Synlige ører på pass bryter med religionsfriheten07:40LivetUndersøkelse: Fire av ti nordmenn har sett barn med berusede voksne i Syden07:34VerdenDanske blir borgermester i tyske Rostock07:05SportMesterskapsspilleren Minde runder 100 kamper06:53SportGold Cup fotball menn søndag06:47SportVG: RBK-bud på Haugesunds Wadji06:27SportHer er alternativene for Norge i fotball-VM06:15SportNyland kan få knallhard konkurransen fra "rekordmann" Butland06:10NorgeTidligere NSB-sjef: Politikere lider av konkurransehysteri05:55NorgeDette skjer i dag05:44NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeVinstra-drapet: Aktor legger fram filmmanus som bevis05:24VerdenProtestleder løslatt fra fengsel i Hongkong04:56NorgeMann kjørte flere kilometer i motsatt kjørefelt i Oslo04:54NorgeFylkesnes ut mot regjeringen etter aksjesalg i Entra04:48VerdenValgdagsmåling: Tidligere førstedame leder an i Guatemalas presidentvalg04:43SportViktor Hovland hylles etter amatørrekord og 12. plass i US Open03:42VerdenBabe Ruth-drakt satte auksjonsrekord - solgt for 49 millioner03:39VerdenHuawei spår salgssvikt i utlandet03:37NorgeMann slått med flaske på pub i Sandefjord03:05NorgeBondeorganisasjoner forhandler med staten om klimaavtale02:09NorgeHomoaktivister: Nynazister kartlegger oss02:05VerdenTrump anklager New York Times for forræderi01:44NorgeDugnad leverte 101 tips om arbeidslivskrim i Oslo00:14NorgeBiltrafikken øker i Kristiansand23:18VerdenTrump anklager New York Times for forræderi22:31NorgeLastebil i grøfta – har flere tonn propan i lasten22:27VerdenFranske bønder og vingårder hardt rammet av uvær21:54SportTredje strake ligaseier for Rosenborg21:42PolitikkToryer i TV-krangel om brexit-scenarioer21:39ReiseNHO Reiseliv vil ha begrensninger i cruisetrafikken21:19SportHøiland-stunt provoserte publikum på Åråsen21:15NorgeVæpnet ran av frisørsalong - to pågrepet på toget21:05VerdenBoeing-sjef erkjenner feil i håndteringen av varselsystemer21:01PolitikkNetanyahu innviet Trump-bosetning20:28VerdenMann pågrepet etter politikerdrap i Tyskland20:14SportGlimt nedkjempet bunnlaget Strømsgodset20:13SportOmdiskutert utvisning ødela for Lillestrøm mot Viking20:11SportTenåring med skuddshow mot Odd20:08SportDiop reddet Kristiansunds rekke uten tap19:52PolitikkÅpner for elefantjakt igjen - utløser store diskusjoner19:51SportMolde-seier over Ranheim19:50SportBrann risikerer bot etter at supportere fyrte opp bluss19:49Verden34 personer drept i angrep mot to landsbyer i Nord-Nigeria18:52SportLegenden Eggen hyllet og æret med statue
Populært