Meny

Strammer inn Nav-ordning: Nå blir det tøffere å få dagpenger

Foto: scanpix
Foto: scanpix
Det blir satt av over 300 millioner kroner mindre til dagpenger på budsjettet for 2018 enn for i år. Regjeringen foreslår å endre opptjeningsreglene.

Dagpengebevilgningen for neste år er på drøyt 13 milliarder kroner.

I saldert budsjett for 2017 var denne posten på om lag 16,3 milliarder kroner. Men de faktiske utgiftene til denne posten er nå anslått å bli lavere, 14,7 milliarder kroner.

– Reduksjonen i utgifter fra 2017 til 2018 må ses i sammenheng med en mer positiv utvikling på arbeidsmarkedet og færre dagpengemottakere. Reduksjonen må også ses i sammenheng med at regjeringen foreslår en endring i dagpengeordningens opptjeningsperiode, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Les også: Fersk Nav-statistikk: Slik gikk det med de som mistet dagpengene

– Jobbet 735 timer uten å opplyse NAV

Regjeringen endrer reglene for dagpenger

Færre fikk dagpenger i fjor, men utbetalingene steg kraftig

1166 personer anmeldt for trygdesvindel i 2016

Privatøkonomi
Populært