Danske Bank venter milliardsmell etter hvitvaskingsskandale

Danske Bank regner med å måtte betale 15,5 milliarder danske kroner i bøter etter en hvitvaskingssak i bankens estiske filial.

Det tilsvarer rundt 21,5 milliarder norske kroner.

Beløpet kommer fram i selskapets kvartalsrapport. Tidligere har det vært satt av bare 1,5 milliarder danske kroner til bøter. Selskapet viser til drøftinger med amerikanske og danske myndigheter som grunnlag for det nye anslaget. Danske Bank håper saken kan avsluttes innen nyttår.

I 2018 ble Danske Bank rammet av en skandale, som handler om hvitvasking av inntil 200 milliarder euro fra Russland og andre østeuropeiske land til Vesten i perioden 2007 til 2015.