Finanstilsynet har ilagt DNB et gebyr på 400 millioner kroner

Konsernsjef Kjerstin R. Braathen i DNB understreker at de tar kritikken alvorlig. Foto: Terje Pedersen / NTB
Konsernsjef Kjerstin R. Braathen i DNB understreker at de tar kritikken alvorlig. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB

DNB er ilagt et gebyr på 400 millioner kroner for brudd på hvitvaskingsloven. Gebyret fra Finanstilsynet kommer etter et hvitvaskingstilsyn i banken i 2020.

– Tilsynet var en oppfølging av tidligere tilsyn på hvitvaskingsområdet. Tilsynet avdekket vesentlige mangler i bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven, skriver Finanstilsynet i en pressemelding.

Finanstilsynet varslet om at gebyret ville komme i desember 2020.

DNB har allerede bokført gebyret i sin helhet i regnskapet for 2020, ifølge en børsmelding fra banken.

– Vi tar kritikken i rapportene svært alvorlig. Å bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking er en av våre viktigste oppgaver, og det har høy prioritet i styret og i hele DNB, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

– Finanstilsynet foretok i 2020 også nærmere undersøkelser av bankens håndtering av kundeforhold til foretak i Samherjikonsernet. Undersøkelsen avdekket vesentlige mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven ved håndtering av kundeforholdene, skriver tilsynet.

Lovbruddene gjelder i hovedsak forhold som er foreldet eller har inntruffet under den tidligere hvitvaskingsloven, som ikke hjemlet administrative sanksjoner.

Personvernpolicy