Bankene tok store tap – overskuddet ned to tredeler

Bankene tapte til sammen 11,1 milliarder kroner på kreditt i første kvartal i år – 9,7 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor.

Kredittapene i første kvartal førte til at bankenes overskudd, før andre inntekter og kostnader, endte på 4,7 milliarder kroner – 8,9 milliarder kroner mindre enn i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Kredittap på utlån inkluderer blant annet konstaterte utlånstap og kredittap på ubenyttet utlånsramme.

De konstaterte utlånstapene – tap som er konstatert og utlånet er fraregnet i balansen – var imidlertid på 800 millioner kroner i første kvartal, bare 52 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Øvrige balanseførte kredittap utgjorde 9,8 milliarder kroner Dette var 9,2 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor.

Bankene hadde dessuten 2,6 milliarder kroner mer i renteinntekter i første kvartal, fordi rentekostnadene var lavere enn renteinntektene. Den såkalte rentenettoen var i perioden på 23,9 milliarder kroner samlet.

Kredittforetakenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 1 milliard kroner i første kvartal, ned 0,4 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Også kredittforetakene tjente mer på renter, og fikk en samlet rentenetto på 4,4 milliarder kroner – 0,5 milliarder kroner mer enn første kvartal i fjor.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært