Styremedlemmer kan få ett års fengsel

BØRSEN: Den er en temperaturmåler på økonomien. Verdien av aksjene på Oslo Børs ble mer enn halvert fra slutten av mai til begynnelsen av oktober 2008. Flere av de største selskapene falt 50-70 prosent.
BØRSEN: Den er en temperaturmåler på økonomien. Verdien av aksjene på Oslo Børs ble mer enn halvert fra slutten av mai til begynnelsen av oktober 2008. Flere av de største selskapene falt 50-70 prosent.

Når selskaper er i krise, er det høyrisikosport å sitte i styret. I halvparten av konkursene er det mulige straffbare forhold.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Finansavisen): Det er ti år siden finanskrisen, som senket mange selskaper. I 2008 kom krakket i boligfinansieringen i USA, og uroen spredte seg til hele verdensøkonomien.

Mange av selskapene på Oslo Børs stupte. Varehandelen slet. Det samme gjorde mediebransjen og luftfarten. Sjefen i SAS Norge ropte ut: Vi trenger hjelp!

– I krisesituasjoner er det ekstra krevende å sitte i styrer, sier Sigurd Knudtzon.

– Styret må være forberedt på å treffe beslutninger som er upopulære, for eksempel hos de ansatte, og være utsatt for sterk kritikk. Styret må også bruke tid på å begrunne vanskelige beslutninger, blant annet i styreprotokollen, sier Knudtzon.

Styret må kanskje ta initiativ til å si opp ansatte, avvikle ulønnsomme deler og endre strukturen på lånene.

«Vi har greid å snu oss fort. Det som er viktig i vanskelige tider, er at styret ikke blir vinglete», sa styreleder Anne Carine Tanum i DnB NOR i etterkant av krisen.

Les også: Ser noen «lavt hengende» frukter

850 millioner

I fjor var det nærmere 570.000 styremedlemmer i aksjeselskaper i Norge. I tillegg kryr det av andre styrer, i alt fra selskaper til sameier.

– IKKE VINGLE: Styreleder Anne Carine Tanum i DnB NOR understreker hvor viktig det er at styret holder stø kurs. Foto: DNB
– IKKE VINGLE: Styreleder Anne Carine Tanum i DnB NOR understreker hvor viktig det er at styret holder stø kurs. Foto: DNB

Noen sliter:

Kleven Verft har tapt rundt 850 millioner på tre år, mens kolonial.no tapte en kvart milliard i fjor.

– Hva er det styrene i næringslivet må gjøre i en krise?

– Styret må alltid ha kontroll på at selskapet har forsvarlig likviditet, sier Knudtzon.

Dette er nå også pålagt i aksjeloven.

– Når likviditeten blir strammere, og selskapet ikke er i stand til å betale regningene etter hvert som de forfaller, må de gule lampene blinke sterkt, sier Knudtzon.

Boken hans, «Ansvarlig styrearbeid», kommer etter planen neste år.

– Det ligger an til at boken blir ganske omfattende, men den blir ingen bibel. For et slik formål vil jeg anbefale kommentarutgaver til aksjeloven, og BI-professor Tore Bråthens mange styreartikler.

Les også: Rekordmange milliardærer i Norge

Oppbud

Boken vil likevel gå gjennom temaer som er aktuelle for selskapsstyrer, og trolig telle mer enn 1.000 sider.

I krisetider stilles det ekstra store krav til styrets leder.

– Det gjelder å holde styret samlet og sørge for at styret er disiplinert innad, samtidig som det er daglig leder som har ansvaret for å gjennomføre beslutningene.

Knudtzon understreker at det er en svært alvorlig avgjørelse å begjære oppbud.

SPISSET MOT STYRER: Neste år kommer Sigurd Knudtzon med en svært omfattende kom om «ansvarlig styrearbeid». Foto: Kjell Chr. Gripstad
SPISSET MOT STYRER: Neste år kommer Sigurd Knudtzon med en svært omfattende kom om «ansvarlig styrearbeid». Foto: Kjell Chr. Gripstad

– Hvis man ikke begjærer oppbud i rett tid, kan det føre til både erstatningsansvar og straffeansvar for styremedlemmene – med inntil ett års fengsel.

De mest umiddelbare tiltakene kan likevel være å be kreditorene om betalingsutsettelse, lettere vilkår, avkortning av lånet eller konvertering av lån til aksjekapital.

Undersøkelser har vist at bostyrere avdekker mulige straffbare forhold i mellom halvparten og to tredeler av de åpnede konkursene.

– En ikke uvesentlig del gjelder overtredelse av bestemmelser i straffelovens gjeldskapittel.

Hovedansvaret for å forebygge kreativ regnskapsføring og misligheter ligger hos styret.

Les også: 45 Elkjøp-ansatte mister jobben etter streik

Knudtzon: Et paradoks

Noen av de viktigste spørsmålene som styret kan stille seg når det skal vurdere om regnskapet kan være manipulert er: Blir inntekter resultatført for tidlig? Kamufleres tap som transaksjoner mellom nærstående? Er det balanseføring i stedet for kostnadsføring? Er eiendelene overvurdert eller nedskrivninger utsatt? Men også: Balanseføres eiendeler som ikke finnes, og er det manglende avsetning for forpliktelser?

Knudtzon mener at det er et paradoks når det gjelder salær til styret:

– Det paradoksale i mange selskaper, særlig i de største børsnoterte, er at en daglig ledelse får en betydelig kompensasjon for jobben, mens styreleder og styremedlemmer får et salær som overhodet ikke står i sammenheng med daglig ledelse, tatt i betraktning tidsbruk og ansvar.

De seneste årene har salæret til styrelederne i de børsnoterte selskapene vært på rundt 500.000 kroner i gjennomsnitt, mens styremedlemmene fikk om lag 250.000 kroner. Det viser tall fra Styreinstituttet.

I en krise må styret gå dypere inn i den økonomiske situasjonen og få et realistisk bilde av den:

– Selv om godværet som oftest kommer tilbake, skjer det også at skyene bare blir mørkere. Som ellers i økonomisk tenking, må styret i slike situasjoner tenke alternativt.

Les også: Trygve Hegnar: Helt grisete

KREVENDE: Konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes. Foto: Eivind Yggeseth
KREVENDE: Konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes. Foto: Eivind Yggeseth

Kan koste dyrt

Knudtzon understreker at det kan koste selskapet, ansatte og kreditorer dyrt hvis styret ikke har et realistisk bilde av situasjonen.

– Styret er forpliktet til å sørge for at tapet blir så lite som mulig. På den annen side vil styret også ha et visst handlingsrom for å forsøke å finne en finansiell løsning, selv om selskapet er insolvent. Styret kan stå overfor svært vanskelige vurderinger. Det beste rådet er å be om faglig bistand i tide, slik at grenser ikke overskrides for hva som også kan utløse et personlig ansvar for styremedlemmene.

Knudtzon understreker:

– Det at et selskap er insolvent behøver ikke være kroken på døren, men ikke langt ifra. Styret er i henhold til rettspraksis gitt en viss tid til å ordne opp. Mange oppfatter det å være midt i en slik vanskelig situasjon som svært belastende, men i ettertid kan det også være en viktig erfaring.

Går vi tilbake til 2008, var det svært krevende tider. Strategi-ekspertene Lasse B. Lien og Eirik Sjåholm Knudsen beskrev situasjonen slik: «Antallet aksjeselskaper som gikk konkurs, steg fra 1.844 i 2007 til 3.813 i 2009, mer enn en dobling i løpet av to år. Norske bedrifter som overlevde finanskrisen fikk også problemer. Gjennomsnittlig profittmargin falt med cirka 25 prosent fra 2007 til 2009, til sitt laveste nivå på over ti år.»

Sjefen for et IT-firma i Oppegård beskrev krisen slik:

«Vi opplever total svikt i omsetningen til bedrifter. En god og stabil omsetningen på flere millioner i året er borte i år. Dette er det første året vi har hatt over hundre kunder som ikke har betalt regningene sine. Vi hadde kanskje en til tre året før. Nå spiser vi av egenkapitalen. Som sjef over eget selskap prøver jeg å finne meg en jobb selv nå».

Les også: Seks pågrepet og tre siktet for grovt heleri i vaskehall i Oslo

30 prosent alvorlig påvirket

For å kartlegge årene 2007 og 2008, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til 5.000 bedriftsledere i Norge. Her viser det seg at et overveldende flertall av norske selskaper ble rammet av krisen, og at 30 prosent ble alvorlig påvirket.

NEDTUR: Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International. Foto: Ivàn Kverme
NEDTUR: Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International. Foto: Ivàn Kverme

Bransjer som tilbyr varige goder var spesielt utsatt. Trolig fordi det er lettere å utsette denne typen kjøp, enn tjenester. Og jo flere konkurrenter, jo mer utsatt, blant annet fordi bedriftene allerede er presset. Høy gjeld i forhold til snittet i bransjen, gjør også selskapene mer sårbare.

Flere av vekstvinnerne før krisen fikk det, kanskje overraskende nok, svært tøft. Årsaken er blant annet at kundene som kommer inn sent i en boom, gjerne forsvinner raskt igjen. Vekstvinnerne har dessuten ofte stram likviditet, og det gjør dem sårbare.

Krisen førte til betydelig behov for interne omstillinger i norske bedrifter, det var færre fusjoner og oppkjøp – og markant flere konkurser.

Noen firmaer valgte opplæring og utvikling av ansatte, andre endte med oppsigelser, sluttpakker og permitteringer.

– Hva bør styret absolutt ikke gjøre i en krisesituasjon?

– Styret må ikke stikke hodet i sanden og bare tro at en vanskelig situasjon går over. På et generelt grunnlag må styret også ha på agendaen de risikofaktorene som selskapet kan stå overfor og være forberedt på at det uforutsette kan skje. «Black Swan»-tilfeller skjer også utenom litteraturen.

Han legger til:

– Noen selskaper har selvsagt hatt flaks, for eksempel ved at de fikk en viktig kontrakt da dette var redningen, men likevel gjelder det å posisjonere seg for å ha flaks.

Les også: Andreassen: - Det ventes ikke noe krakk, men...

Viktigste bindeleddet

Knudtzon understreker at styreleder har en spesielt viktig posisjon:

– Styrelederen er gjerne det viktigste bindeleddet mellom styret og ledelsen og har et selvstendig ansvar etter aksjeloven til å sørge for at aktuelle saker kommer på styrets dagsorden, sier Knudtzon.

– Det må også være klarhet i hva som er styrets og daglig leders oppgaver og ansvar.

– Hva er den største forskjellen fra 2008 med tanke på styrets plikter?

– De er ikke annerledes enn de var for ti år siden. Kravet til styrets aktsomhet er i prinsippet det samme i dag, selv om det i flere rettsavgjørelser har kommet presiseringer knyttet til både aktsomhetskravet og aktsomhetsnivået. Mange styremedlemmer har nok blitt sitt ansvar mer bevisst, og i ettertid kan det sies at både finanskrisen og for så vidt oljekrisen har bidratt til at styrer er mer oppmerksomme på at den generelle økonomiske situasjonen kan ha store ringvirkninger for virksomheten. Særlig i sykliske bransjer er det viktig at styret sørger for å bygge opp kapitalen i gode tider for å ha forsvarlig soliditet i dårlige tider.

Styreansvarsforsikring er absolutt å anbefale, mener Knudtzon.

– En uaktsom opptreden, som i ettertid kan fremtre som uheldig ubetenksomhet, kan ha store personlige økonomiske konsekvenser.

Kan det gjøre styret mer ansvarsløst?

– Nei, jeg tror ikke dette reduserer ansvarsbevisstheten. Det er belastende nok å bli stilt til ansvar, selv om det personlige økonomiske tapet er marginalt.

Hvem som bør sitte i et styre vil variere, både med bransje, størrelse og hvor selskapet er i livssyklusen, sier Knudtzon.

Les også: Røkke frakter arbeidere til Afrika i nyinnkjøpt privatfly

– Ikke vanlig i Norge

AKSJEN STUPTE: Crew Golds sjef Jan A. Vestrum Foto: Eivind Yggeseth
AKSJEN STUPTE: Crew Golds sjef Jan A. Vestrum Foto: Eivind Yggeseth

Han tror likevel det er viktig at i hvert fall styreleder har tilnærmet samme bakgrunn som daglig leder.

– De to bør snakke samme språk. Selskaper kan likevel være i spesielle situasjoner, hvor den store utfordringen er høyt konfliktnivå blant ledende aksjonærer. Da kan det være aktuelt med en styreleder som har særlige forutsetninger for å håndtere denne situasjonen fremfor å ha stor ledererfaring. Det viktigste er at styret er sammensatt av mennesker som utfyller hverandre og den daglige ledelsen.

Er det bra med styreproffer?

– Ja, det er viktig at de som sitter i styrer har kompetanse. Et styre er jo pr. definisjon selskapets øverste ledelse. Å sitte i flere styrer gir erfaringer som kan benyttes i andre selskaper. Skal man gjøre en fyllestgjørende jobb i større selskaper, krever dette innsikt og grundige forberedelser til styremøter, ikke minst for styrelederen.

Han mener at det kan gjøres et grep for å styrke ledelsen i svært tøffe tider:

– Det er ikke nødvendigvis slik at styret behøver å skifte ut daglig leder, men det kan være aktuelt å engasjere en person med særlig ansvar for restruktureringen – en CRO (Chief Restructuring Officer), som formelt rapporterer til daglig leder, men reelt rapporterer til styret. Dette er ikke så vanlig i Norge, men skjer jevnlig i land som USA for bedrifter i finansiell krise.

Saken sto først på trykk i Finansavisen, lørdag 15. september

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:52 Morgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48 Anne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54 Trumps stabssjef erkjenner at Ukraina-bistand ble knyttet til etterforskning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11 Pence og Pompeo legger press på Erdogan17:12 Riiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08 Irlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07 EU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02 Labour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57 Ambassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55 Russisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55 Hanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42 Dronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31 Turgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05 – Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02 Johnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54 Assad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33 Kystvakten uten helikopter i flere uker15:18 «Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47 Togvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44 Tidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44 Brann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24 Bjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18 Frode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59 Feståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58 Enige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49 Elton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21 22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20 Mot brutal sprint i ny skitour12:59 Erdogan kastet Trumps brev i søpla12:20 Lørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54 Kurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53 Solskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41 Haaland skadefri og kampklar11:40 Viste dømt til ett års betinget fengsel11:36 En brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12 Tyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05 Dropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41 Får ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26 Norske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04 Thingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45 Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29 SOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29 Pence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55 DUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53 18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41 Hovland satte PGA-rekord08:28 Lastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14 Får kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08 Faren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56 Senterpartiet klatrer videre på ny måling07:45 – Færre farlige islamister i Tyskland07:39 Politiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10 15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07 Skittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07 Brexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00 Justin Trudeaus glorie har bleknet06:53 Russland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48 De norske alpinstjernene savner Svindal06:10 Kallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09 Folkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00 NAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50 Dette skjer i dag05:41 Dette skjedde i natt05:30 NHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19 Trailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17 Kraftig smell i sentrale Stockholm05:15 Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13 Kraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52 Del av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15 35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11 Frontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47 Studie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25 Trusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37 Straffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18 Bokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15 Mann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03 Tusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30 NVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20 Catalonias leder: Volden må stoppe01:00 Erdogan møter Putin i neste uke00:58 Økokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31 Trump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02 Mnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53 SDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35 Skole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50 Waras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01 Hegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39 Kvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35 Italiensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27 Tverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58 Mann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37 Sønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen
Siste nytt
22:52NorgeMorgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48NorgeAnne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54VerdenTrumps stabssjef erkjenner at Ukraina-bistand ble knyttet til etterforskning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30NorgeKongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17NorgeDagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11PolitikkPence og Pompeo legger press på Erdogan17:12SportRiiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08PolitikkIrlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07PolitikkEU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02PolitikkLabour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57VerdenAmbassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55NorgeRussisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55NorgeHanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42NorgeDronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31PengerTurgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05Verden– Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02PolitikkJohnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54VerdenAssad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33NorgeKystvakten uten helikopter i flere uker15:18Sport«Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47NorgeTogvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44SportTidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44SportBrann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24SportBjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18VerdenFrode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59PolitikkFeståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58PolitikkEnige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49SportElton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21Norge22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20SportMot brutal sprint i ny skitour12:59PolitikkErdogan kastet Trumps brev i søpla12:20NorgeLørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54VerdenKurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53SportSolskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41SportHaaland skadefri og kampklar11:40NorgeViste dømt til ett års betinget fengsel11:36PolitikkEn brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12VerdenTyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05PolitikkDropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41PolitikkFår ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26PengerNorske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04SportThingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46Penger11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45PengerPizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29VerdenSOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29VerdenPence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55PolitikkDUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53Motor18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41SportHovland satte PGA-rekord08:28NorgeLastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14PengerFår kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08VerdenFaren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56PolitikkSenterpartiet klatrer videre på ny måling07:45Verden– Færre farlige islamister i Tyskland07:39NorgePolitiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10Norge15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07VerdenSkittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07VerdenBrexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00PolitikkJustin Trudeaus glorie har bleknet06:53VerdenRussland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48SportDe norske alpinstjernene savner Svindal06:10PolitikkKallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09VerdenFolkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00PengerNAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeDette skjedde i natt05:30PengerNHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19NorgeTrailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17VerdenKraftig smell i sentrale Stockholm05:15PengerPrognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13VerdenKraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52PengerDel av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15Verden35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11VerdenFrontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47Helse og livsstilStudie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25VerdenTrusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37PengerStraffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18SportBokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15NorgeMann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03VerdenTusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30NorgeNVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20VerdenCatalonias leder: Volden må stoppe01:00VerdenErdogan møter Putin i neste uke00:58PengerØkokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31VerdenTrump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02VerdenMnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53VerdenSDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35NorgeSkole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50NorgeWaras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01SportHegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39NorgeKvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35ReiseItaliensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27PolitikkTverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58NorgeMann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37NorgeSønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen
Populært