DNB venter langvarig høyt rentenivå og svak krone

DNB venter langvarige høye renter og svekket krone det neste året. Foto: Terje Pedersen / NTB
DNB venter langvarige høye renter og svekket krone det neste året. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Eksperter i DNB venter langvarige høye renter og at krona vil fortsette å svekke seg mot euro det neste året. Bolighøsten beskrives som mørk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Banken gir to ganger i året ut en egen analyse om hvilke forventninger de har til de økonomiske utsiktene. Torsdag skriver banken at den ikke ser noen snarlig nedgang for styringsrenten, snarere tvert om.

– Vi venter uvanlig langvarige styringsrentetopper og en beskjeden rentenedgang deretter. Nivået på renter med både kort og lang løpetid blir liggende godt over nivåene vi har sett de foregående femten årene, står det i rapporten.

Rente og boligprisfall

Banken mener Norges Bank, som varslet, vil heve styringsrenten til 4,25 prosent, men at den vil holde seg der helt til desember neste år. Deretter vil den bli gradvis kuttet til 3,25 prosent.

Banken forventer en ny svak høst i boligmarkedet.

– Det går derfor mot en mørk høst i boligmarkedet, og vi anslår at prisene vil falle hele veien fram til nyttår og være om lag 3 prosent lavere enn toppen i august 2022, skriver banken i analysen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere blir arbeidsledige

Den norske krona har falt mye i verdi mot euro og amerikanske dollar det siste året. DNB forventer at euroen vil styrke seg det kommende året både mot dollar og mot krona, og at en euro vil koste 12 kroner.

I DNB omtales også arbeidsmarkedet i Norge som stramt, i betydning av at arbeidsledigheten en svært lav, på om lag 1,8 prosent. Det begynner imidlertid å komme tegn til at arbeidsmarkedet kjøles ned.

Det økonomiske bildet i Norge beskrives som sammensatt, med at det er full virksomhet i olje- og gassnæringen, og høy virksomhet i offentlig sektor, samtidig som at det er kraftig fall i aktiviteten i byggebransjen.

– Siden veksttakten i økonomien holder seg moderat i 2024, anslår vi at ledigheten vil stige videre og ende på 2,5 for 2024, før den flater ut på litt under 3 prosent i 2025 og 2026.