Svak økning i antall arbeidssøkere

193.800 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Foto: Gorm Kallestad / NTB
193.800 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB scanpix

Tirsdag er det registrert 193.800 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er 500 flere enn for en måned siden.

193.800 personer utgjør 6,8 prosent av arbeidsstyrken, skriver Nav i en pressemelding tirsdag.

– De nye smitteverninnstrammingene som kom den 4. januar, ser foreløpig ikke ut til å ha gitt store utslag når det gjelder antall arbeidssøkere. Antallet er om lag som i desember, men det har vært en økning i antallet dagpengesøknader, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte

Antall permitterte øker

122.000 personer er registrert som helt ledige hos Nav, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 136.100 personer. I tillegg er 57.700 personer registrert som delvis arbeidsledige.

36.800 av de helt ledige er permitterte, det samme gjelder for 26.700 av de delvis ledige.

Antallet permitterte har dermed økt med 2.500 personer sammenlignet med desember, slik at det nå er registrert til sammen 63.500 permitterte arbeidssøkere.

Til sammen er 2,2 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Flere søknader om dagpenger

Den siste uken har 9.500 personer registrert seg som arbeidssøkere hos Nav, en økning på om lag 4.000 personer sammenlignet med gjennomsnittet for de siste ukene før jul.

Også antall nye søknader om dagpenger sendt til Nav, har økt. I løpet av den første uken mottok Nav 10.800 nye søknader om dagpenger. Andelen av dagpengesøknadene som skyldes permittering, var på 56 prosent i uke 1.

Ifølge Nav kom det flest dagpengesøknader fra personer som jobbet i overnattings- og serveringsvirksomhet (3.300), varehandel (1.300) og forretningsmessig tjenesteyting (1.200).

Personvernpolicy