Nye Nav-svar fra Hauglie – SV ikke fornøyd

Video: ABC Nyheter forklarer Nav-skandalen.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kommer med lettvinte svar på nye spørsmål om Nav-skandalen, mener Freddy Øvstegård (SV) i Kontrollkomiteen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er absolutt ikke fornøyd. Vi får ikke svar på noen av spørsmålene, sier Øvstegård til NTB.

Det samme mener Aps Eva Kristin Hansen, som er saksordfører i saken.

– Svarene forsterker inntrykket av at Hauglie nok en gang skyver foran seg at hun har satt ned et granskingsutvalg. Vi har ikke fått noen bedre svar enn tidligere. Det er en arrogant holdning, sier Hansen.

Seks spørsmål

Torsdag kveld leverte Hauglie svarene på i alt seks nye spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Komiteen skal tirsdag bestemme datoen for når det skal holdes en høring i saken.

Komiteen vil blant annet ha svar på hvorfor Hauglie insisterer på at trygdeskandalen i starten bare gjaldt kortvarige utenlandsopphold.

– Avdelinger i Nav har lenge pekt på at artikkel 21 i EU-forordningen gjelder aller former for opphold. Hauglies svar er at det var ulike oppfatninger i Nav, og hun argumenterer fortsatt med at det først bare var snakk om kortvarige opphold, sier Øvstegård.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Mange varsler internt

Tirsdag fikk komiteen overlevert et omfattende materiale på i alt 667 sider fra Hauglie. Her framgår det at både i 2014 og 2015 ble Nav-ledelsen varslet om ulik forståelse og praksis av regelverket ved utenlandsopphold og behov for klargjøring.

Uroen ga seg ikke, og i november 2017 varslet Nav Klageinstans igjen ledelsen om forvirring rundt EU-reglene.

I tillegg kom flere dommer fra Trygderetten som stilte spørsmål ved om Nav forholdt seg til en riktig forståelse av trygdeforordningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Truet med EFTA-domstolen

I juli 2018 leverte klageinstansen en ny redegjørelse der både en intern, faglig uenighet om forordningen samt risikoen for at EØS-reglene ble ulikt praktisert, igjen ble løftet fram.

Men først 18. desember svarte ledelsen, ifølge Navs egen tidslinje. Det skjedde først etter at Trygderetten hadde sagt den ville be EFTA-domstolen om en avklaring.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– For meg er det ganske alvorlig at vi har et system som ikke greier å fange opp viktige faglige vurderinger. Dette er Hauglies ansvar, slår Øvstegård fast.

Egne vurderinger?

Kontrollkomiteen vil også vite hvorfor departementet i 2019 ba Nav selv vurdere om den norske forståelsen av trygdereglene var i tråd med EU-forordningen. Gjorde Hauglie og hennes departement egne vurderinger, spør komiteen.

Svaret fra Hauglie er kort og godt nei.

– Arbeids- og velferdsdirektoratet har et ansvar for å tolke og iverksette lover med tilhørende forskrifter som Arbeids- og velferdsetaten skal forvalte, herunder trygdeforordningen, heter det i Hauglies svarbrev.

Samtidig gjorde departementet en «selvstendig vurdering» da de i mars i år ga Nav grønt lys til å endre praksis når det gjelder kortvarige utenlandsopphold i EØS for mottakere av kontantytelser, skriver statsråden – men uten å konferere med Lovavdelingen i Justisdepartementet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Trakk melding

I tillegg ønsker kontrollkomiteen å få vite hva som skjedde etter at den første Solberg-regjeringen i 2013 trakk en stortingsmelding som blant annet skulle inneholde en gjennomgang av folketrygdloven opp mot EU-reglene.

– Denne regjeringen har ikke kunnskap om den forrige regjeringens interne arbeid, er svaret fra Hauglie.

– Dette er en lettvint avfeielse av et igangsatt arbeid som kunne ledet til at vi ikke hadde hatt denne skandalen i det hele tatt, mener Freddy Øvstegård.