– Opprinnelsesgarantier for strøm undergraver arbeidsplasser i Norge

NORSK STRØM: Renheten i norsk vannkraft blir solgt i utlandet. Forbruket av ren kraft i Norge blir i NVEs varedeklarasjon karakterisert som hovedsakelig fossilt.
NORSK STRØM: Renheten i norsk vannkraft blir solgt i utlandet. Forbruket av ren kraft i Norge blir i NVEs varedeklarasjon karakterisert som hovedsakelig fossilt. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

EUs ordning med opprinnelsesgarantier for fornybar strøm gjør det mulig for industri å etablere seg i andre land - og påberope seg ren norsk kraft.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ved å selge renheten til norsk kraftproduksjon ut, gir man grobunn for å etablere arbeidsplasser andre steder enn der den fornybare krafta faktisk blir produsert, i Norge.

Det sier direktør for næringspolitikk i NHO-foreningen Nelfo, Tore Strandskog, til ABC Nyheter - om EU-ordningen Stortinget har sluttet Norge til:

Salg av opprinnelsesgarantier for kraft.

SELVANGIVELSE: ABC Nyheter omtalte i går NVEs oversikt over strømforbruket i Norge i 2017. Bare 16 prosent var fornybar, etter at kraftselskapene hadde solgt resten som opprinnelsesgarantier til utlandet. Foto: ABC Nyheter
SELVANGIVELSE: ABC Nyheter omtalte i går NVEs oversikt over strømforbruket i Norge i 2017. Bare 16 prosent var fornybar, etter at kraftselskapene hadde solgt resten som opprinnelsesgarantier til utlandet. Foto: ABC Nyheter

Det innebærer at kullkraftselskaper i andre land kan kjøpe fornybargarantier av norske kraftverk og selge dem videre til sine kunder. Strømkundene der får dermed en kontrakt på at strømmen de kjøper er fornybar - uansett hva slags strøm de i virkeligheten får.

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene.

– Dermed bidrar opprinnelsesgarantiene til at vi mister en viktig konkurransefordel, tilgangen til ren kraft. Man undergraver norsk verdiskaping, norske arbeidsplasser - stikk i strid med Stortingets ønske om å ta krafta i bruk til verdiskaping her, sier Strandskog.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nylige eksempler er at Google og Apple bygger store, kraftkrevende datasentraler i Sverige og Danmark, og påberoper seg å bruke utslippsfri norsk kraft.

Norsk strøm en klimaversting?

Ordningen innebærer at norske husholdninger og bedrifter som ikke betaler avgiften, blir betraktet som klimasyndere.

Det gir seg uttrykk i årlige nasjonale varedeklarasjoner laget av Norges vassdrags- og energidirektorat NVE. Den viser stygge tall for vann- og vindkraftlandet Norge. Ifølge den var 86 prosent av renheten i Norge solgt til utlandet. Kun 16 prosent av strømforbruket var formelt fornybar.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Får ordningen fullt gjennomslag på verdensmarkedet, må norske bedrifter som bruker norsk vannkraft betale samme avgift for å dokumentere at hele deres verdikjede er klimavennlig.

OPPRINNELSESGARANTIER: Ordningen gjør ifølge Tore Strandskog at norske strømkunder gjennom elsertifikatene subsidierer ny fornybarkraft, for så å oppleve at renheten i krafta gir arbeidsplasser i andre land. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
OPPRINNELSESGARANTIER: Ordningen gjør ifølge Tore Strandskog at norske strømkunder gjennom elsertifikatene subsidierer ny fornybarkraft, for så å oppleve at renheten i krafta gir arbeidsplasser i andre land. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Via et nytt korps av meklere strømmer ekstrapengene inn til kraftselskapene som selger opprinnelsesgarantier.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det tragiske er at man kun tar hensyn til kraftprodusentene som kan legge på noen få prosent i fortjeneste. Mens fellesskapet Norge som kunne profitert på det grønne skiftet, forvitrer, framholder Tore Strandskog.

Risiko for «grønnvasking»

Konsulentselskapet Oslo Economics presenterte nylig sine foreløpige funn om opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm, som de utreder på oppdrag av Olje- og energidepartementet.

– Dersom det ble solgt opprinnelsesgarantier for all kraft i Norge, ville det i dag gitt rundt 1 milliard kroner i årlige inntekter. Prisen er for tiden 90-94 eurocent per MWh, fortalte direktør Svend Boye i OsloEconomics på seminaret, der aktørene i bransjen var til stede.

Det gir en ekstra fortjeneste på ca. 2,5 prosent. Og - hva som gjør dette ekstra fristende for kraftselskapene: Salget av opprinnelsesgarantier blir ikke så knallhardt beskattet som deres salg av selve krafta.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er en risiko for at konkurrerende industribedrifter etablerer seg i land med lav fornybarandel og bruker opprinnelsesgarantier til å «grønnvaske» sin produksjon, skriver OsloEconomics i sitt utkast til rapport.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men Boye understreket at ordningen alt i alt virker positivt etter hans syn.

Formålet er jo å fremme bruken av fornybar energi og bidra til utbygging av nye, fornybare kraftkilder.

Les også: – NVEs kraftgarantier gjør norsk industri skitten

Lokalisering hvor som helst

– Opprinnelsesgarantier gjør det mulig å lokalisere industri i land med mindre miljøvennlig energi enn i Norge. Vår vurdering er at det kan få negative virkninger på nyetablering i Norge. Men vi har ikke sett eksempler på nedlegging som følge av garantiene, sa Svend Boye.

Han fikk spørsmål om hvor mye Norge taper som følge av nye arbeidsplasser som går tapt i framtida, veid opp mot milliarden som norske kraftselskaper tjener. Det har ikke konsulentene beregnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv Island selger opprinnelsesgarantier til aktører som befinner seg helt andre steder, enda det ikke gå en eneste strømkabel ut fra Island.

Kan fremme ny fornybarkraft

Ifølge tilhengerne av ordningen fremmer inntektene fra opprinnelsesgarantier utbygging av ny fornybar kraft.

Ett eksempel er det tyske investeringsselskapet Luxcara, som investerer i 70 turbiner i Bjerkreim Vindpark i Rogaland. Det nye vindkraftprosjektet er garantert inntekter fra oppstarten høsten 2019 og 15 år framover takket være en kontrakt med Facebook.

De kjøper produksjonen - og opprinnelsesgarantier for at krafta - til sine nye, kraftkrevende datasentraler i Sverige og Danmark.

Nelfos Tore Strandskog jubler ikke.

– Er det ikke bra at opprinnelsesgarantien kan utløse bygging av ny fornybar kraft?

– En vel så viktig drivkraft for utbygging er ordningen med de grønne sertifikatene, som gjelder fram til 2020. Først subsidierer norske forbrukere vindkraftanlegget gjennom å betale mer for sin strøm til elsertifikatene, som grunnlag for å bygge dette anlegget. Så blir garantiordning brukt som et verktøy for å etablere arbeidsplasser i andre land, takket være de norske midlene, sier Strandskog.