Stemmer:

Betyr GDPR slutten på e-post?

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er grunn til å tro at EU-direktiv som er på trappene, kan bety slutten på e-post, skriver Geir Aasen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Geir Aasen
Leder for E-boks, Norge

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Om under ett år innfører EU General Data Protection Regulation (GDPR) direktivet, og dette må norske bedrifter også forholde seg til. Det nye direktivet kan bety slutten på e-post fordi dette ikke lenger ansees som tilstrekkelig sikkert nok. Det er grunn til å tro at svært mange norske bedrifter bør finne ut av om dagens kommunikasjonsløsninger tilfredsstiller kravene som innføres neste vår.

Strenge krav til digital kommunikasjon

En ny svensk undersøkelse utført av Novus viser at e-post er den vanligste kommunikasjonsplattformen mellom bedrifter og kundene deres. Når GDPR inntrer vil ikke e-post, og tilsvarende ordninger mange i dag oppfatter som trygge, lenger tillates. Det betyr blant annet at lønnslipper og forsikringsdokumenter ikke kan sendes på e-post. Lovendringen påvirker særlig selskaper innen bank og forsikring som ofte sender dokumenter som inneholder personnummer.

Bruk GDPR som en mulighet

Hensikten med GDPR er å motvirke trusler som cyber angrep og identitetstyveri, men konsekvensen er at bedrifters vanligste kommunikasjonskanal trues. Heldigvis finnes det gode løsninger på markedet som ivaretar både bedriftenes behov for effektiv, digital kundekommunikasjon og de nye kravene til sikkerhet. Derfor representerer GDPR en mulighet for virksomheter til å vise at de tar nødvendige grep for å sikre forbrukernes personvern.

Stemmer: Ett år igjen til et nytt personvernregime

Integrerte løsninger ivaretar sikkerhetskravene

Portalløsninger som integreres i bedriftenes egne sider er et eksempel på et slikt alternativ. På den måten kan all kommunikasjon skje på en sikker måte. Uansett om den inneholder sensitiv informasjon eller ikke. Alt skjer på samme sted, alt er sikkert og i tråd med kravene i det nye GDPR-direktivet.

Start nå

Alle bedrifter som kommuniserer digitalt med ansatte, kunder og andre bør raskt ta stilling til hvordan kommunikasjonen kan løses i årene som kommer, og på en måte som er i tråd med det nye direktivet. Og siden det kun er ett år til de nye reglene trer i kraft, bør arbeidet starte nå.

Hva er GDPR?

  • Et personverndirektiv som stiller større krav til selskapenes håndtering av data. Innføres i EU og EØS i mai og åpner for at kunder og forbrukere har retten til å få lagret informasjon slettet fra selskapers databaser, dersom de ønsker det.
  • Direktivet omfatter også ikke-europeiske selskaper som benytter data fra europeiske forbrukere.
  • Reglene vil bli like i alle EU og EØS land. Det minimerer kostnadene ved operasjoner i flere land.

Personvernpolicy