Trygdeoppgjør i Stortinget:Regjeringen kjører gjennom pengetap for pensjonistene

Artikkelen fortsetter under annonsen

Landets lønnstakere får nedgang i kjøpekraft i 2016. Stortingsflertallet pålegger pensjonistene et ytterligere kutt. Stortinget har fått enda en het potet i budsjettinnspurten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den pågående budsjettkrangelen tyder på at stortingspartiene er mer opptatt av noen øre fra eller til på bensin- og dieselprisene, enn at de har sørget for at landets pensjonister fra 2015 av taper kjøpekraft hvert år.

I 2016 vil verdien av pensjonene krympe med hele 1,6 prosent når en tar hensyn til prisstigningen. I 2015 tapte de 0,4 prosent av sin realinntekt, altså kjøpekraft.

Og slik kan det fortsette, viser en Stortingsmelding arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) la fram 28. oktober, og som skal behandles av Stortinget i desember.

– Hvis det reelle målet med pensjonsreformen var å bygge ned betydningen av pensjon og gjøre pensjonistenes inntektsutvikling avhengig av jobb ved siden av, kommer vi virkelig til å få store ulikheter i årene framover.

Det advarte Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen om under en høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité 16. november.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Merker et veldig raseri

Stridens kjerne er at politikerne etter pensjonsreformen Stoltenberg-regjeringen gjennomførte i 2011, besluttet at landets pensjonister skal ha 0,75 prosentpoeng lavere regulering enn lønnstakerne får i lønnsoppgjørene.

Det vil dømme pensjonistene til å sakke lenger og lenger etter lønnsutviklingen for hvert år som går.

Nå har det automatiske nedtrekket i kjøpekraft for landets eldste, og de uføre, fått mer dramatiske utslag. For nå får også folk flest lønnstillegg som ikke holder tritt med prisstigningen. Fra dette trekkes altså ytterligere 0,75 prosent fra for pensjonistene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi merker i egne rekker et veldig raseri fordi Stortinget bryter forutsetningen for pensjonsreformen, sa Davidsen i høringen.

Bare SV og Frp er imot automatikken i fradraget på 0,75 prosent, men har altså et overveldende flertall mot seg i Stortinget.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Hundretusener kronikere kan miste rett til gratis behandling

– Til og med NHO lemper ut eldre

Ett av kapitlene i stortingsmeldingen beskriver utviklingen av pensjonene. Et annet viser utviklingen av pensjonisters samlede inntekter etter at det ble anledning for dem til å arbeide ved siden av.

Da meldingen kom, ble det medieoppslag om at pensjonistene var tiårets lønnsvinnere. Men da var lønnsinntekt også tatt med.

– Vi ser jo at alder og mulighet til å holde seg i arbeid i stor grad er avhengig av utdanning og arbeidsgivere som er interessert å beholde deg. Til og med i NHO, som i alle år har fortalt hvor viktig det er at folk holder seg i arbeid, har man valgt å lempe ut de eldre og ta inn ungdommen, sa Davidsen, som er kjent for sin fortid som leder i Norsk Kommuneforbund, senere Fagforbundet.

– Forhandlingsrett framfor 0,75 prosent

– Derfor er det viktig å ha en pensjon det går an å leve av. Det må ikke bli slik at folk skal være nødt til å kombinere pensjon med arbeid for å få en forutsigbar inntekt, mener han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Davidsen beklaget at pensjonistene er blitt fratatt forhandlingsretten med staten.

Pensjonistforbundet ønsker å gå tilbake til systemet de hadde i 40 år, med forhandlingsrett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi får oppføre oss som voksne, edru mennesker, sette oss ned og finne fram til en rimelig regulering, framholder Davidsen.

Les også: Pensjonistforbundet: – Denne måten å bruke tall på er veldig uredelig

Pensjonisttap i overskuelig framtid

Landslaget for offentlige Pensjonister, LOP, som også deltok i høringen, viser til ferske anslag fra Norsk RegnskapsStiftelse.

De rådgir pensjonsselskaper om å legge til grunn 2,0 prosent i nominell lønnsvekst og 1,5 prosent inflasjon årlig i overskuelig framtid.

Det vil gi lønnstakerne 0,5 prosent i økt kjøpekraft årlig - men på grunn av Stortingets avgjørelse om at pensjonister skal ha 0,75 prosent mindre, en årlig nedgang i kjøpekraft på 0,25 prosent for dem i overskuelig framtid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Primært ønsker vi at pensjonene skal reguleres likt med lønnsveksten. Men pensjonsreformen slår fast en underregulering sammenliknet med lønnstakerne.I så fall ønsker vi et lavere fradrag som tar hensyn til den årlige lønns- og prisveksten, sier Jan Mønnesland i Pensjonsutvalget i LOP til ABC Nyheter.

Også fagforbundet Unio reagerer på stortingspolitikernes oppførsel mot landets pensjonister.

SV reduserer og omfordeler

– Det er store uenigheter om de 0,75 prosent i fradrag for pensjonister. Flertallet mener man må ha matematisk beregning. SV mener det blir en firkantet beregning av en reform, sier SVs finnmarksrepresentant på Stortinget, Kirsti Bergstø, til ABC Nyheter.

Hun forteller at SV i sitt alternative statsbudsjett styrker pensjonen til minstepensjonister og enslige.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I virkeligheten reduserer SV kostnadene til pensjon i sitt alternativ med ca. 300 millioner kroner. Partiet er uenig i regjeringens bruk av 2,638 milliarder til beste for gifte og samboende pensjonister. Utgiften skyldes at Frp har fått gjennom at fradraget i pensjon for gifte reduseres.

Artikkelen fortsetter under annonsen

SV reduserer denne posten på regjeringens forslag til statsbudsjett med 1 milliard, og omfordeler de resterende pengene til minstepensjonistene og enslige pensjonister. Dessuten gir partiet 715 millioner kroner i skattelette til pensjonistene.

– SV og Frp var motstandere av pensjonsreformen. Vi har fryktet at den ville bli usosial. Nå ser vi at de to siste årene har gitt tapt kjøpekraft. Prognosene til regjeringen sier at sånn vil det være også i årene som kommer, sier Bergstø.

Hun mener stortingsmeldingen viser en kreativ lek med tall.

– Den sier at pensjonistene er inntektsvinnere. Man skiller ikke mellom pensjon og lønnsinntekt, sier Bergstø.

Les også: SV skjerper skattene – lover lettelser for «folk flest»

– Ett av Frps største svik

Kirsti Bergstø anklager Frp for å snakke med to stemmer i pensjonsspørsmål nå som de sitter i regjering.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg oppfatter at det er liten vilje til å gjøre reelle grep for de fattigste pensjonistene, sier hun.

– Ett av de største svikene Frp står for i regjering, er mot pensjonistene. De har blitt lovet en helt annen politikk, sier Bergstø.

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg, som er saksordfører for Stortingsmeldingen om pensjonsoppgjøret, bekrefter overfor ABC Nyheter at partiet opererer innenfor «det berømte pensjonsforliket Frp var i mot.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Har ditt parti tenkt å gjøre noe for å rette opp pensjonistenes tap?

– Nå er justeringen vedtatt ved lov og forskrift. Men vi valgte å redusere avkortningen av pensjonen for gifte pensjonister.

– Vi ønsker å fjerne de 0,75 prosentene i fradrag fra lønnsutviklingen. Men det er ikke flertall for det i inneværende periode. Jeg har selv fremmet forslag om å kompensere de årene det er negativ lønnsutvikling, med det falt. Bare Frp og SV støttet forslaget, forteller Wiborg.

– Vi mener pensjonistene skal ha akkurat samme kjøpekraftsutvikling som i resten av samfunnet. Men det er ikke flertall for det. Vi vil lojalt stemme for regjeringens forslag, sier Wiborg.