Norge i EUs klimasystem:75,1 prosent av norsk strømforbruk i 2015 var fossil- og atomkraft

GRØNN PROFITT: Gjennom elsertifikatordningen er alle norske forbrukere pålagt å subsidiere kommersielle investorer i grønn kraft. Når du så forbruker strøm, må du betale ekstra for å bevise at vannkraften du får til huset, ikke er klimaødeleggende.
GRØNN PROFITT: Gjennom elsertifikatordningen er alle norske forbrukere pålagt å subsidiere kommersielle investorer i grønn kraft. Når du så forbruker strøm, må du betale ekstra for å bevise at vannkraften du får til huset, ikke er klimaødeleggende. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Intetanende bruker vi nordmenn ren vannkraft - tror vi. Men mesteparten av renheten er blitt kjøpt opp av EU-land. Dermed står Norge igjen som storforbrukere av fossil kraft og atomkraft, viser NVEs oversikt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Trodde du at strømmen du bruker, stammer fra ren, norsk vannkraft?

I 2015 ble det produsert 141,5 TWh (1TWh= 1 milliard kilowattimer) fornybar strøm i Norge, langt mer enn det vi trenger. Forbruket her i landet lå på 130TWh ifølge tall fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE.

Tilsynelatende er alt i sin skjønneste orden.

Likevel er de fleste av oss medansvarlige for at Norge i 2015 sto for et forbruk av 63,3TWh fossil kraft og 34,4TWh kjernekraft - altså hele 75,1 prosent av hele det norske kraftforbruket - ifølge en såkalt varedeklarasjon utarbeidet av NVE.

EU tilbyr shopping av klima-samvittighet

Kjøp og salg av kraftgarantier:

Varedeklarasjonen av kraft beregnes ved å ta utgangspunkt i den norske kraftproduksjonen.

I 2015 ble det produsert 145 TWh i Norge. Fornybar produksjon utgjorde 141,5 TWh, herav 139 TWh vannkraftproduksjon, 2,5 TWh vindkraftproduksjon og 0,2 TWh varmekraft fra biobrensel. Fossil produksjon utgjorde 3,1 TWh. Norsk kraftproduksjon er dermed i all hovedsak fornybar (98 prosent i 2015).

Varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier.

Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar.

Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

Kilde: NVE

Les om opprinnelsesgarantier hos NVE

Grunnen er at tyskere, østerrikere, italienere og andre europeere har kjøpt retten til å påberope seg hele 94,664 TWh fornybar, ren kraft fra Norge.

Til oss i Norge gjenstår bare 32,3TWh fornybar kraft etter beregninger gjort i noe som kan fortone seg som et absurd utslag av klimatiltak i EU.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Som ledd i EUs klimapolitikk, som Norge har sluttet seg til, er en ordning for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft innført i EUs fornybardirektiv.

Det innebærer at kraftprodusenter kan selge opprinnelsesgarantier.

De garanterer at strømmen du forbruker, stammer fra fornybar kraftproduksjon. Det har norsk kraftbransje solgt i bøtter og spann.

Om den konkrete kraften som føres til din bolig stammer fra kull, vind, uran eller vann, er likegyldig.

Les også: Regjeringen vurderer å åpne for utbygging i vernede elver

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge kjøper fornybarhet fra Italia!

Handelen av fornybargarantier, som er blitt en ny inntektskilde, går begge veier.

Norge eksporterte i 2015 137,87 TWh opprinnelsegarantier ifølge Statnett, som registrerer kjøp og salg av opprinnelsesgarantier.

Samtidig importerte vi også garantier for bruk av fornybar kraft, faktisk hele 43,2 TWh. Nettoeksporten er altså 94,664 TWh.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Som for å forsterke det absurde, kjøpte vannkraftlandet Norge for eksempel 9,2 TWh i garantier fra Italia i 2015.

Denne handelen av opprinnelsesgarantier krever imidlertid ikke at en eneste elektron i virkelighetens verden skal flyttes fra ren, norsk strøm til kontinentet.

For det gjør den ikke, bortsett fra eksporten av overskuddet vi hadde på virkelig kraft. Den utgjorde nesten 15 TWh.

Les også: – NVE gjør norsk industri skitten

Helt uavhengig av fysisk forbruk

Også her hjemme er det strømkunder som betaler ekstra for å få garantert fornybar kraft. 15 prosent av forbruket i Norge, 19 TWh, er garantert ren.

Du kan selv velge om du vil betale din strømleverandør ekstra for en slik garanti. Ta hallingdalsselskapet Ustekveikja. De reklamerer med at dersom du vil ha garanti for at krafta deres fra elvene i Hallingdalen ikke gir klimautslipp, kan du betale 35 øre ekstra for kiloWattimen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva sier så ekspertene, blant dem førstekonsulent Olav Sem Berg i NVE?

– Det virker absurd at vi nordmenn forbruker mye mer fossilkraft og kjernekraft enn vannkraften vi omgir oss med. Kan du forklare?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Fysisk forbruk av kraft og ordningen med opprinnelsesgarantier har ingen sammenheng. Opprinnelsesgarantiordningen er en ren markedsbasert sporingsordning, svarer han.

– Derfor kan kraftprodusentene, som får utstedt opprinnelsesgarantier, selge opprinnelsesgarantiene i et eget marked som er uavhengig av fysisk forbruk og eksport av strøm ut av landet, legger Olav Sem Berg til.

Les også: Dette betyr de ulike strømavtalene

Først elsertifikater, så ekstra betaling

– Men hva da med oss, kan vi samtidig påberope oss å bruke fornybar kraft?

– Opprinnelsesgarantier følger av EUs fornybardirektiv og er den eneste godkjente måten å deklarere kjøp av fornybar kraft på. Innenfor denne ordningen kan kun kunder som sto for 15 prosent av forbruket i Norge, påberope seg å bruke 100 prosent fornybar energi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kan forbrukere i Norge og utlandet samtidig påberope seg å forbruke den samme grønne kraften?

– Innenfor ordningen med opprinnelsesgarantier ville dette ført til dobbelttelling av de fornybare egenskapene, klargjør Olav Sem Berg.

Ordningen med opprinnelsesgarantier, som er frivillig for deg og meg å kjøpe, kommer i tillegg til et annet klimatiltak, som er obligatorisk:

Grønne elsertifikater.

Ca. 2-3 øre av hver kWh legges på strømregningen din og deles ut til kommersielle investorer som bygger ny fornybar kraftproduksjon hovedsakelig i Sverige, men også i Norge.

Les også: Google går inn i norsk vindkraft

Da er du med på å spleise på mer grønn kraft i markedet. Når du så selv forbruker strøm, kan du altså beskyldes for å stå for både kullkraft eller atomkraft - med mindre du betaler enda en ekstra regning. Selv om du altså bruker ren, norsk vannkraft.

Se handelen med opprinnelsesgarantier over landegrensene her:

NORSK EKSPORT: Så mange garantier for fornybar kraft eksporterte Norge til ulike europeiske land. Målt i millioner MWh, tilsvarende tiendels TWh. Foto: NECS/Statnett
NORSK EKSPORT: Så mange garantier for fornybar kraft eksporterte Norge til ulike europeiske land. Målt i millioner MWh, tilsvarende tiendels TWh. Foto: NECS/Statnett


Så mange garantier for fornybar kraft importerte Norge fra ulike europeiske land. Målt i millioner MWh, tilsvarende tiendels TWh. Foto: NECS/Statnett
Så mange garantier for fornybar kraft importerte Norge fra ulike europeiske land. Målt i millioner MWh, tilsvarende tiendels TWh. Foto: NECS/Statnett

Ordningen med opprinnelsesgarantier omtalt i Stortingets behandling i juni av energipolitikken mot 2030

Les også: – Du bør bytte strømleverandør i dag