Siv Jensen la frem revidert nasjonalbudsjett for 2016

Her er det viktigste endringene, og reaksjonene. Følg også utviklingen med siste nytt i livesenteret nederst i saken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen legger fram målrettede tiltak rettet mot dem som er hardt rammet av oljeprisfallet, fastslår finansminister Siv Jensen (Frp).

– Hovedbildet er tilbakeslag på Sør- og Vestlandet, mens resten av landet går ganske bra når det kommer til sysselsetting, sa Jensen da hun la fram revidert nasjonalbudsjett.

Fakta om større endringer i revidert nasjonalbudsjett

• Oljepengebruken økes med 10,4 milliarder kroner

• Forventet arbeidsløshet oppjusteres til 4,7 prosent i 2016 og 4,6 prosent i 2017

• Privat konsum forventes å øke med 1 prosent, offentlig konsum med 3 prosent.

• Regjeringen foreslår å bevilge over 900 millioner kroner til tiltak mot arbeidsløshet på Sør- og Vestlandet, herav 250 millioner til kommunalt vedlikehold. I tillegg opprettes 1.000 nye tiltaksplasser.

• Utgiftene på asylfeltet øker med 1,3 milliarder kroner.

• Tilskuddet til kommunene økes med 3 milliarder kroner, hvorav 2,5 milliarder øremerkes utgifter til flyktninger og asylsøkere.

• Antall asylankomster nedjusteres fra 33.000 til 25.000. Bevilgningen til mottaksapparatet kuttes med 800 millioner kroner.

• Overføringene av ikke-øremerkede midler fra staten til kommunene, såkalt frie inntekter, kuttes fra 4,7 til 3,4 milliarder kroner. Kommunene får likevel netto driftsresultat på 3 prosent på grunn av større skatteinngang enn forventet i 2015.

På Østlandet, i Trøndelag og Nord-Norge har sysselsettingen steget. Denne todelingen er utfordrende, understreket finansministeren.

– Mange familier er berørt, mens andre har gode tider og gode inntekter.

– Regjeringen har både i høst og nå satt i gang tiltak, særlig på kort sikt. Det er med på å trekke ned veksten samlet sett for norsk økonomi, sa Jensen.

Den økonomiske politikken innebærer en «kraftfull innsats i en krevende konjunktursituasjon», sa hun.

Det ventes samtidig at oppgangen i Fastlands-Norge vil bidra til å trekke økonomien opp i tiden framover, sa Jensen.

– Det er vekst i norsk fastlandsøkonomi, men litt svakere enn vi har sett for oss tidligere.

Valen: – En grei revidering av et dårlig budsjett

Det reviderte nasjonalbudsjettet holder Norge på stø kurs i feil retning, sier SV-nestleder Snorre Valen. SV støtter imidlertid regjeringens oljepengebruk.

– Dette er en grei revidering av et veldig dårlig statsbudsjett. Vi er fortsatt på vei mot økt ulikhet og økt arbeidsløshet, og det er ingen grønnfarge eller fremtid i dette budsjettet, sier Valen til NTB.

Valen mener budsjettet inneholder enkelte greie tiltak mot arbeidsløshet, men de er for få, for små, for lite framtidsrettet og for lite grønne.

Valen har derimot ingen motforestillinger mot at regjeringen velger å bruke ytterligere 10,4 milliarder kroner fra oljefondet.

– Jeg har forståelse for det. Det er fallende skatteinntekter og ikke minst er vekstanslaget for økonomien nesten halvert i dette budsjettet, det er alvorlig. Når vi har kritisert oljepengebruken til regjeringen tidligere, er det fordi vi mener de har vært for ekspansive for fort, men vi mener det er riktig å åpne opp når problemene på Vestlandet begynner å feste seg i hele fastlandsøkonomien. Det ser det ut til at den gjør nå, og da mener vi det er riktig å øke, sier Valen.

Les også: Regjeringen vil gi hytter fritak for eiendomsskatt

Ap: For lite, for sent mot rekordhøy arbeidsløshet

Budsjettet bekrefter at Høyre og Frp har dårlig styring på økonomien og at de lenge har undervurdert arbeidsløsheten, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Dette har ført til at vi har tapt tid og kommet for sent i gang med tiltak, sier Støre i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett.

Støre understreker at arbeidsløshet er noe som kan gå fort opp, men sakte ned.

– Derfor er det så viktig å komme tidlig i gang med effektive tiltak. Med 135.000 arbeidsledige og halvert vekst i norsk økonomi, er det tydelig at regjeringens politikk ikke virker. De tar hele ti milliarder ut fra oljefondet, men under en tiendedel av den økte oljepengebruken går til innsats mot ledighet. Regjeringen har vurdert den økonomiske situasjonen feil, og de har brukt pengene feil, sier han.

Les også: Regjeringen taper 250 millioner på krangel om flyavgift

Hovedtall i revidert:

Beløp i milliarder kroner. Anslag for 2016 med tall fra nasjonalregnskapet for 2015 i parentes.

* Statens samlede utgifter: 1.259,1 (1.194,5).

* Statens samlede inntekter: 1.174,9 (1.227,4).

* Inntekter fra petroleumsvirksomheten: 161,7 (247,2).

* Inntekter utenom petroleumsvirksomheten: 1.013,2 (980,2).

* Oljekorrigert underskudd: 205,7 (167,2).

* Oljefondets markedsverdi: 7.150 (7.461).

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy