Strengere straffer mot arbeidslivskriminalitet

Høyere strafferammer og flere tilsyn skal få ned arbeidslivskriminaliteten. Regjeringens tiltak har LOs fulle støtte, men det har ikke de øvrige endringene som trer i kraft 1. juli.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– De samlede svekkelsene av arbeidsmiljøloven undergraver det organiserte arbeidslivet og gjør det lettere å drive useriøst, sier LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen til NTB.

Tirsdag var statsminister Erna Solberg (H) og arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) med på tilsyn på en byggeplass i Oslo. Anledningen var regelendringene som trer i kraft fra 1. juli.

– Kampen mot arbeidslivskriminalitet er viktig. Vi skjerper straffene fordi vi vil gi et tydelig og klart signal om at utnyttelse av arbeidskraft skaper farefulle situasjoner på norske arbeidsplasser. Det er uakseptabelt, sier Solberg til NTB.

LO-støtte

Strafferammen for brudd på arbeidsmiljøloven økes nå fra fengsel i tre måneder til ett år, og fra to til tre år ved særlig skjerpende omstendigheter.

– Det er bra at vi får lovhjemler som styrker muligheten for å drive seriøs næringsvirksomhet i Norge og gjør det vanskelig å være useriøs, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet til NTB.

Også fra LO er tonen positiv når det gjelder skjerpede straffer og løfter om flere tilsyn og bedre samordning mellom de ulike offentlige etatene.

– Vi støtter dette, men er kritisk til at regjeringen samtidig svekker våpenet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping ved å oppheve den kollektive søksmålsretten, sier Gabrielsen.

LO motsetter seg også øvrige endringer i arbeidsmiljøloven, som økt adgang til midlertidige ansettelser og nye arbeidstidsregler.

– Det skaper en mer utrygg hverdag for norske arbeidstakere. Det er det siste vi trenger i en tid med økende arbeidsledighet, sier han.

Økt samarbeid

Arbeidstilsynet, skattemyndighetene, Nav, politiet og tollvesenet skal samarbeide tettere for å få bukt med arbeidsmarkedskriminalitet. Felleskontorer er etablert i Oslo og flere andre steder i landet.

– Flere koordinerte tilsyn gjør at vi avslører flere kjeltringer i norsk arbeidsliv, sier arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).

To slike felleskontroller på byggeplasser i Oslo og omegn så langt i år har avslørt rundt 20 millioner kroner i ubetalt merverdiavgift, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift. 1.400 ansatte i om lag 550 virksomheter på 132 byggeplasser ble kontrollert. Arbeidstilsynet stanset farlig arbeid på rundt 20 byggeplasser, mens Nav har utredet seks saker etter mistanke om trygdesvindel.

Hver tiende utenlandske arbeidstaker som ble ID-kontrollert, manglet skattekort.

– Arbeidslivet er blitt en arena for kriminalitet, og det kan vi ikke akseptere, sier Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Avviser kritikken

Statsminister Erna Solberg (H) avviser kritikken fra LO om endringene i arbeidsmiljøloven, som regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF samlet seg om tidligere i år.

– Vi sørger for et arbeidsliv som inkluderer flere. Noe av formålet er å skape større fleksibilitet samtidig som vi gjør det lettere for flere å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Solberg.

– Når vi tillater mer fleksible turnusordninger, for eksempel innen pleie og omsorg, er det først og fremst av hensyn til brukerne, tilføyer hun.

Personvernpolicy