Regjeringen varsler inntektssvikt i kommunene på 1,3 milliarder

Kommunalminister Jan Tore Sanner har åpnet for økte overføringer til kommunene. Men om det skulle skjer, der det langt fra sikkert at hele inntektsbortfallet blir kompensert og overføringene blir neppe koblet til skattesvikten. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix)
Kommunalminister Jan Tore Sanner har åpnet for økte overføringer til kommunene. Men om det skulle skjer, der det langt fra sikkert at hele inntektsbortfallet blir kompensert og overføringene blir neppe koblet til skattesvikten. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix)

Regjeringen benekter at de kommunale skatteinntektene blir så svake som KS hevder. Dessuten nyter kommunene godt av lavere lønns- og prisvekst.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ifølge KS' beregninger blir skatteinntektene i kommunene 1,9 milliarder kroner lavere enn anslått i statsbudsjettet for i år. Med beregningene følger forventninger om store ekstrabevilgninger fra regjeringen for å dekke opp bortfallet av store inntekter.

Under regjeringens arbeid med revidert statsbudsjett kommer det imidlertid fram at KS tar for hardt i og at beregningene er gjort på svært tynt grunnlag. I et underlagsdokument NTB har fått tilgang på, blir anslaget for kommunenes skatteinntekter nedjustert med 1,6 milliarder kroner. I tillegg mener regjeringen at kommunene kommer til å spare 300 millioner kroner på at lønns- og prisstigningen i år blir lavere enn antatt.

Derfor legger regjeringen til grunn et fall på 1,3 milliarder i de frie inntektene i år.

Trenger mer penger

Endringene i skatteinngangen skyldes i hovedsak lavere lønnsvekst, men samtidig blir det i notatet påpekt at lønnsveksten i kommunene i år blir 3,2 prosent – vesentlig høyere enn resten av samfunnet, hvor den blir beregnet til 2,7 prosent.

«Det bidrar til å svekke kommuneøkonomien», fastslås det i regjeringsnotatet.

KS har dessuten kun lagt til grunn utviklingen i kommunenes skatteinntektene i mars og forutsatt for sine anslag at den blir identisk hver måned resten av året.

– Det stemmer at våre anslag er beheftet med usikkerhet, fordi vi så tidlig på året har et veldig spinkelt grunnlag for å si noe om skatteinngangen resten av året, sier direktør for interessepolitikk Helge Eide i KS.

Eide «bruker ikke mye energi på å være uenig» med regjeringen, og poengterer at det viktigste for KS er at det blir gitt tilleggsoverføringer som opprettholder aktiviteten i kommunene. Uten ekstra midler fra regjeringen mener mange kommuner at de vil bli tvunget til å kutte i tjenestetilbudet.

Neppe direkte kompensasjon

Hvor mye av inntektsbortfallet som eventuelt blir dekket inn av ekstra overføringer når revidert statsbudsjett legges fram om halvannen uke, er høyst uklart inntil revidert budsjett blir lagt fram.

Kommunalminister Jan Tore Sanner har overfor NTB åpnet for økte overføringer til kommunene. Men om det skulle skjer, der det langt fra sikkert at hele inntektsbortfallet blir kompensert og overføringene blir neppe koblet til skattesvikten.

Regjeringen blir ikke «kompensert» de årene kommunene har økte skatteinntekter. Da er det ikke naturlig at skattesvikt blir kompensert direkte, etter det NTB blir fortalt, men at regjeringen vurderer totaløkonomien når den fastsetter størrelsen på eventuelle overføringer.

– Det kan være faktorer som trekker i en annen retning og som gjør at rammene for kommunene ikke er så dystre som anslaget over skattesvikten gir inntrykk av, sa Sanner.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært