Boligprisene flater ut

Boligprisene steg mindre enn ventet i mars. Eiendom Norge spår utflating i månedene som kommer, men ser på dette som sunt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi ser en trend som viser mye mer moderasjon i prisutviklingen enn vi har hatt på en god stund. Det mener jeg er svært gledelig fordi veksten vi har sett spesielt i Oslo, Bergen og Tromsø det siste året, har vært i sterkeste laget, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge til NTB.

Han regner med at boligprisene vil ligge omtrent flatt i andre kvartal.

Tallene for mars viser en vekst på 0,7 prosent fra februar. Det er noe lavere enn analytikerne hadde ventet, og samtidig svakere enn normalt i mars.

Ganske flatt framover

Målt over tolv måneder har boligprisene steget med 7,9 prosent. Tolvmånedersveksten har falt med 0,8 prosentpoeng fra 8,7 prosent i februar.

Eiendom Norges prognose viser at utviklingen med lavere prisvekst vil fortsette ut året. Forventningen er at prisnivået i snitt vil ligge 4– 6 prosent høyere i 2015 enn året før.

– Det vi legger til grunn, er at utviklingen i realøkonomien etter hvert vil slå inn i boligmarkedet, forklarer Leif J. Laugen, styreleder i Eiendom Norge.

Ifølge Dreyer er det ikke usannsynlig med prisvekst også i april.

– Vi tror mye av boligprisoppgangen er tatt ut. Vi vil få enkeltmåneder med oppgang, men det blir summert opp ganske flatt utover, sier han.

«Sunnere» utvikling

Ifølge Dreyer er det bare sunt for boligmarkedet at prisene flater ut. Veksten bør ikke være for høy, fastslår han.

– Det at vi binder opp mer og mer av vår kapital i boliger, og at vi tar på oss mer og mer gjeld, er ikke en sunn situasjon. Det er en systemrisiko hvis boligmarkedet får et fall, sier Dreyer til NTB.

Han mener oljeprisfallet er en viktig forklaring på den svekkede prisveksten. Samtidig påvirkes markedet av signaler fra myndighetene om strengere lånevilkår.

– Jeg tror alle ser at det vil komme tiltak. Det vil komme et virkemiddelapparat som gjør at etterspørselen dempes. Og det preger nok også en del av beslutningene der ute, sier Dreyer.

Innstramming i vente

Blant tiltakene som Finanstilsynet har foreslått, er en slutt både på avdragsfrie lån og på strengere stresstesting av låntakernes økonomi. Dette mener Eiendom Norge vil være fornuftige tiltak.

– Nå er det ute på høring. Vi er spesielt kritisk til forslaget om strengere egenkapitalkrav, for vi ser at det stenger folk ute fra boligmarkedet, sier Dreyer.

Ifølge Laugen er det også usikkert om tiltakene kommer på riktig tidspunkt. Markedet ser ut til å normaliseres av seg selv, og derfor kan tiltakene bli overflødige, mener han.

Usikkerhet

Det viktigste usikkerhetsmomentet er utviklingen i arbeidsmarkedet, fastslår Dreyer.

– Stort sett har vi truffet godt med våre prognoser, men det er mye usikkerhet i økonomien nå, sier han.

– Kommer det en markant økning i arbeidsledigheten, vil det erfaringsmessig slå ganske raskt ut i boligprisene.

Det er fortsatt store regionale forskjeller i prisutviklingen. Prisen på leiligheter i de store byene er fortsatt i kraftig vekst, mens boligsalget i Stavanger-regionen går trått.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden