Sterke reaksjoner på nye forslag for festeavgift

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) la fredag frem forslag til nye regler for festeavgift. - Med det lovforslaget som fremmes i dag, mener jeg regjeringen har lyktes i å finne en rimelig balanse mellom bortfesternes og festernes interesser, sa han. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) la fredag frem forslag til nye regler for festeavgift. - Med det lovforslaget som fremmes i dag, mener jeg regjeringen har lyktes i å finne en rimelig balanse mellom bortfesternes og festernes interesser, sa han. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)
Artikkelen fortsetter under annonsen

I praksis en milliardoverføring fra tomtefestere til grunneiere, mener kritikerne om regjeringens forslag til nye regler for festeavgift. Regjeringen mener den har funnet en god balanse.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi trodde faktisk ikke det gikk an å gjøre det de har gjort. De har totalt overoppfylt Strasbourg-dommen og gått mye lenger enn dommen sa. Det betyr at de egentlig løper litt etter grunneieren med festernes penger, sier styreleder Grethe Gjertsen i Tomtefesterforbundet.

Hun understreker at Norge i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fikk beskjed om å rette opp i ubalanser, men at norske myndigheter fikk ganske stor frihet når det gjaldt hvordan de skulle gjøre det.

– Dette vil egentlig bli milliardoverføringer fra festere til grunneiere, sier hun til NTB.

«Engangsløft»

Justisdepartementet la fredag frem sine forslag til endringer i tomtefesteloven. Bakgrunnen er at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK) i Strasbourg i 2012 slo fast at reglene i tomtefesteloven kunne være i strid med bortfesternes eiendomsvern.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Domstolen la vekt på at dagens norske festeavgifter er lave og ikke har noen sammenheng med tomtens markedsverdi. Resultatet er at mange grunneiere føler seg forfordelt.

Nå foreslår regjeringen at bortfesteren ved forlengelse av festeavtalen kan kreve regulering av festeavgiften ved et «engangsløft». Den regulerte festeavgiften skal utgjøre 2,5 prosent av råtomtverdien, oppad begrenset til 11.378 kroner. Dette «taket» skal gjelde for hvert dekar tomt, eller per tomt dersom tomten er mindre enn ett dekar.

Forlengelse

Festerens rett til å kreve avtalen forlenget ved festetidens utløp skal fortsatt gjelde. Velger festeren å innløse festetomten når festetiden er ute, settes summen til 25 ganger den festeavgiften bortfesteren kan kreve etter lovforslaget (2,5 prosent av råtomtverdien oppad begrenset til det nevnte høyestebeløpet).

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) er helt uenig i kritikken av forslaget.

– Vi har gjort en veldig grundig jobb med å finne ut hvordan vi skal få en god balanse. Det er ikke snakk om at vi skal løpe etter grunneiere med festermes penger. Men vi må ha en regel som er robust og som tåler en ny prøving i Strasbourg, og det føler jeg meg sikker på at vi har fått til, sier han til NTB.

Han mener forslaget vil skape trygghet både for festerne og grunneierne.

Vil ha høring

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Norges Huseierforbund og Norges Hytteforbund er med i den såkalte tomtefesteralliansen, som representerer 900.000 medlemmer. NBBLs avdelingsdirektør Henning Lauridsen er svært kritisk til regelendringene.

– Konsekvensen blir at mange får mye høyere boutgifter, sier han.

Gjertsen i Tomtefesterforbundet setter nå sin lit til at regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF stanser forslaget og håper på en høring i Stortingets justiskomité om saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun viser til at det finnes 300.000 festekontrakter i Norge, og at bortimot 1 million nordmenn blir berørt av endringene.

– Bedre balanse

Regjeringens forslag er derimot i tråd med ønskene til Norsk Skogeierforbund.

– Vi er fornøyde med at forslaget skaper mer likevekt mellom fester og utleier, sier styreleder Olav A. Veum til NTB.

Veum peker på at skogeierne i utgangspunktet ikke ønsket noen øvre grense for hvor høyt festeavgiften kunne settes, men sier det er viktig at regjeringen har landet på engangsløft-modellen.

– Mange grunneiere har nok hatt forventninger om lovendringer som ville gitt dem enda større spillerom for å øke festeavgiften, sier han.