Hver sjette kommune kan havne i gjeldsfella

– Mange kommuner vil få problemer med å betjene gjelden om rentene øker. Det kan gå ut over store oppgaver som skole og eldreomsorg, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. – Mange kommuner vil få problemer med å betjene gjelden om rentene øker. Det kan gå ut over store oppgaver som skole og eldreomsorg, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
– Mange kommuner vil få problemer med å betjene gjelden om rentene øker. Det kan gå ut over store oppgaver som skole og eldreomsorg, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. – Mange kommuner vil få problemer med å betjene gjelden om rentene øker. Det kan gå ut over store oppgaver som skole og eldreomsorg, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Velferdstilbudet til én million nordmenn kan bli kraftig svekket dersom gjeldsutsatte kommuner fortsetter å ta opp lån, advarer Riksrevisjonen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

73 kommuner har en farlig kombinasjon av høy gjeld, svakt driftsresultat og lite penger på bok. Det viser Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning som tirsdag ble overlevert Stortinget.

De siste ti årene har kommunenes samlede gjeldsbyrde økt kraftig fra 60 til 76 prosent av inntektene. Det gir god grunn til bekymring, mener Riksrevisjonen.

Kan koste dyrt

For dersom lånerenta øker eller skatteinntektene faller, kan det få dramatiske konsekvenser for de mest gjeldsutsatte kommunene.

– Mange kommuner vil få problemer med å betjene gjelden om rentene øker. Det kan gå ut over store oppgaver som skole og eldreomsorg, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Disse kommunene har til sammen i underkant av én million innbyggere.

Samlet hadde Kommune-Norge en netto lånegjeld på 244 milliarder kroner i 2013. Beregninger som er gjort tidligere, viser at dersom rentene stiger med 2,5 prosentpoeng, vil det bety årlige merutgifter på over 9 milliarder kroner for kommunene, noe som tilsvarer nesten 30.000 pleie- og omsorgsplasser, eller over 85.000 barnehageplasser.

Vil øke gjelden

Rapporten avdekker at 41 kommuner har en gjeldsgrad på mer enn 100 prosent av inntektene. Likevel har to av tre kommuner planer om å øke gjelden de neste årene.

Det betyr at gjeldsproblemene kan ramme flere kommuner, ifølge Riksrevisjonen.

Foss er også svært kritisk til at flere kommuner låner penger til å finansiere normal drift.

– Det er uhyre dristig og spekulativt. Da må man ha svært sikre inntekter i sikte, fastslår han overfor NTB.

Dårlig informert

Riksrevisjonen er også kritisk til informasjonen som de folkevalgte i kommunestyrene får fra sine rådmenn når det gjelder økonomi. Undersøkelsen viser at bare halvparten av kommunene analyserer nøkkeltallene, noe som gir de folkevalgte et mangelfullt beslutningsgrunnlag.

Foss sender derfor følgende oppfordring til kommunalminister Jan Tore Sanner:

– Han bør innskjerpe overfor rådmennene i kommunene hvilke konsekvenser høy gjeldsbelastning har, sier han.

I tillegg bør Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdere om kommunelovens bestemmelser sikrer bærekraftig gjeldsbelastning, mener Foss.

Departementet har allerede gitt beskjed om at de vil vurdere anbefalingene fra Riksrevisjonen i lys av innstillingen fra kommunelovutvalget, som er ventet ved årsskiftet.

– Det er vel sent å behandle dette da, kommenterer Foss. (©NTB)