Meny

Vil fjerne boplikten ved starten av neste år

MØTTE TIL DEBATT. Statsråd Sylvi Listhaug (Frp) vil oppheve konsesjonsloven. FOTO: NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Blodig urettferdig, sier statsråd Sylvi Listhaug (Frp) om dagens regelverk.
Boplikt:
  • I 1974 fikk kommunene anledning til å innføre boplikt på eiendommer. Hensikten var å dempe en utvikling der stadig flere tok i bruk boliger som hytter.
  • 65 kommuner har i dag boplikt i hele eller deler av kommunen.
  • Boplikten kan være enten personlig eller upersonlig.
  • Personlig boplikt innebærer at eier skal være bosatt på eiendommen.
  • Upersonlig boplikt innebærer at eiendommen skal være bebodd, men det kan være en annen enn eier som er registrert bosatt der.
  • Personlig boplik
  • Du regnes som bosatt dersom du er registrert i Folkeregisteret på en adresse. Man skal være folkeregistrert der man har flest hviledøgn i året.
  • Høyre og Fremskrittspartiet har i sin politiske plattform en intensjon om å oppheve konsesjonsloven som gjør at kommunene kan ha boplikt.
  • Juseksperter har hevdet at regjeringen Solberg kan fjerne boplikten uten å gå veien om lovendring som krever stortingsflertall.

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet har i sin politiske plattform en intensjon om å oppheve konsesjonsloven som gjør at kommunene kan ha boplikt (se faktaboks).

- Dette handler om å styrke den private eiendomsretten, noe som for meg en helt grunnleggende verdi, sa landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) under et frokostmøte om boplikten mandag morgen.

Listhaug (Frp) sendte i oktober ut et forslag om å fjerne alle regler for boplikt. Høringsfristen gikk ut 15. januar, og nå håper statsråden å kunne legge frem et forslag til vedtak for Stortinget før sommeren. Målet er å fjerne boplikten tidlig i 2016, sier hun til DN.

– Jeg håper at endringer er på plass i starten av neste år, sier Listhaug.

Til debatt

Mandagens frokostmøte ble arrangert av bransjeorganisasjon Eiendom Norge, som samme morgen la frem sin årlige rapport om fjellhyttemarkedet. Eiendomsmeglerne har tidligere fortalt at utålmodige huseiere og hyttekjøpere som kontakter dem for å høre om boplikten snart forsvinner.

For å forhindre at vanlige boliger selges som hytter, har flere kommuner i dag satt konsesjonsgrensen på landbrukseiendom til null. Forslaget til Listhaug vil frata kommunene denne muligheten til å definere boplikt på slike eiendommer.

- Spørsmålet alle nå stiller seg er om forslaget vil kunne få flertall i Stortinget, påpekte Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer da han innledet debatten.

Les også: Slik har hytteprisene utviklet seg det siste året

Må ha flertall

Det kreves stortingsflertall for å vedta en lovproposisjon. Mye har tyde på at dette kan bli vanskelig å få på plass i denne saken.

- Det viktigste motargumentet er eierskapet til norske naturressurser - at man ønsker nasjonalt eller lokalt eie, sier Senterpartiets leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum til DN.

Han deltok på frokostmøtet samme med stortingsrepresentant Odd Omland fra Arbeiderpartiet. Omland gjør det klart at han deler mange av argumentene til Senterpartiet, men åpner samtidig for å gjøre justeringer i lovgivningen.

- Vi har ikke sagt at vi skal opprettholde konsesjonsloven slik den er i dag, sa han under debatten.

«Kommunistisk system»

Det er liten tvil om at politikerne står langt fra hverandre når det gjelder boplikten, noe mandagens debatt illustrerte.

- Jeg er litt overrasket over hvor sterke ord Listhaug velger å bruke, sier Sp-lederen og viser til at hun var inne på beskrivelsen «kommunistisk system».

- Dette er blodig utrettferdig ordning, der det bare er en type eiendom som behandles annerledes enn alle andre, sier Listhaug til sitt forsvar.

- Jeg vil legge til rette for at folk skal få en rettferdig pris for eiendommen de sitter på, sier hun.

«Skremselsargumenter»

Etter at forslaget kom på bordet, har bondeorganisasjonene advart mot redusert matvareproduksjonen og bosetting i distriktene. På kysten har enkelte kommuner uttrykt bekymring for at levende lokalsamfunn skal dø bort til fordel for hyttefelt.

Listhaug hevder det er mye «skremselsargumenter» ute og går.

- Dersom vi ikke klarer å fjerne loven, håper jeg at vi kommer så langt som mulig med å liberalisere den, understreker statsråden overfor DN.

Juseksperter har tidligere hevdet at regjeringen Solberg kan fjerne boplikten uten å gå veien om lovendring som krever stortingsflertall.

- Det er selvfølgelig mulig å heve grensene og foreta den type endringer, fastslår Listhaug.

Sp-leder Slagsvold Vedum tviler på at Listhaug har flertall i Stortinget.

- Jeg tror i alle fall de ikke får gjennomslag for så radikale endringer som det her foreslås, sier han.

Les også:

Norske Lise utfordrer våpenlobbyen i USA - Situasjonen i år er mer spesiell enn på lenge 

I krig og business...

Asia i dag: - Kan bli forferdelig for Kina 

Privatøkonomi
Populært