Åpen for alle - alltid

Ny handelsrapport fra Kirkens Nødhjelp:Kirkens Nødhjelp anbefaler toll på mat fra EU og USA

Kirkens Nødhjelp vil ha toll på landbruksimport fra EU og USA. Illustrasjonsfoto: AP / NTB scanpix.
Kirkens Nødhjelp vil ha toll på landbruksimport fra EU og USA. Illustrasjonsfoto: AP / NTB scanpix.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge bør opprettholde tollnivået mot landbruksvarer fra rike land, slik at u-land får en tollfordel på eksport hit, anbefaler Kirkens Nødhjelp.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Fattige land bør ha en vesentlig tollfordel for sine varer på det norske matmarkedet. Det innebærer at Norge opprettholder et vesentlig tollvern overfor andre rike land.

Det anbefaler organisasjonen Kirkens Nødhjelp i en ny rapport om hvordan utviklingslandenes interesser kan ivaretas i norsk handelspolitikk i en globalisert verden.

Den ble lagt fram onsdag morgen som et innspill til regjeringens arbeid med en stortingsmelding om globalisering og handel.

Anbefalingen om å bevare tollvernet på landbruksimport fra rike land er en justering av Kirkens Nødhjelps syn. Organisasjonen har tidligere gått inn for å kutte importvernet jevnt over - med påstand om at det vil gavne fattige bønder og land.

En rekke av verdens fattigste land har fått innvilget tollfrihet på landbruksvarer som ellers er tollbelagt inn til Norge. Men dersom norske tollsatser reduseres generelt, blir u-landenes tollfordeler bli spist opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvorfor ikke sør-sør?

- Det som slår meg, er at dette er en mer moderat og moden form enn vi har opplevd fra Kirkens Nødhjelp tidligere, sier forfatter og daglig leder i Agri Analyse, Christian Anton Smedshaug, til ABC Nyheter.

- Det jeg er overrasket over, er så mye fokus i rapporten legges på handel fra sør til nord, og så lite på handel mellom land i sør og internt i landenes eget marked, legger han til.

- Underskuddet på mat der er jo veldig stort der i dag, og de er jo avhengige av import fra nord. Afrika forventes å få 2 milliarder mennesker til, mens Asia får 1 milliard. Den enorme utfordringen i Afrika er å kunne fø disse samtidig som klimaendringene slår inn, sier Smedshaug.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Da kreves det, som Kirkens Nødhjelp skriver, at det ikke dumpes mat fra rike land i deres markeder. Det krever også at de får opprettholde sitt tollvern og øke handelen sør-sør, kommenterer han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Gir regjeringen nye argumenter for å kutte bøndenes importvern

Felleskjøpet med soya-resonnement

Direktør Lars Fredrik Stuve i bondeeide Norske Felleskjøp har tidligere argumentert for betydningen av å opprettholde tollvernet mot rike land. Det gjør at fattige land som får nulltoll eller redusert toll på landbruksvarer til Norge, får en konkurransefordel.

Dette benyttet Felleskjøpene til å etablere et prosjekt for soyadyrking i utkanten av det utfattige afrikanske landet Mosambik. Felleskjøpene ble tilbudt en garantipris for eksport av soya til Norge, selv om kvantaene ikke kunne måle seg med den hyperrasjonelle soyaproduksjonen i Brasil.

Fattigbøndene i Mosambik dyrker soyaen den dag i dag, men det viser seg at de får bedre priser på det lokale markedet, og at fattigfolks tilgang til protein der dermed er blitt bedret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vridning eller ikke

Kirkens Nødhjelps nye handelsrapport anbefaler også at rike land bør legge om sin landbruksstøtte i det organisasjonen ser som en mer bærekraftig retning, bort frahandelsvridende og produksjonsdrivende subsidier.

- Alle former for eksportstøtte og –subsidier bør fjernes. Utviklingsland bør kunne bruke subsidier og anti-dumpingsmekanismer for å sikre mattrygghet og økt matproduksjon blant sine småbønder, heter det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Christian Anton Smedshaug er i tvil om den ene formen for landbruksstøtte er verre enn en annen.

- Så lenge du har fått støtte, er det i praksis vanskelig å om den er produksjonsdrivende eller ikke. Spørsmålet er heller om du produserer for eget marked eller for eksport, og om det lammer land i sør som hadde trengt beskyttelse for både matsikkerhet og økonomisk utvikling, sier han.

- EU og USA har i stor grad lite såkalt handelsvridende støtte, uten at det har bedret situasjonen, sier Smedshaug.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slår til høyre og venstre

- Norsk handelspolitikk bidrar for lite til å gi fattige mennesker i utviklingsland framtidsmuligheter, mener Kirkens Nødhjelp.

– Dagens handelsregler er urettferdige mot fattige land. Det ligger for mange hindre i veien for at fattige kan arbeide seg til et bedre liv. Her må Norge ta et større ansvar, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp i en pressemelding.

Rapporten tar opp en rekke andre forhold.

– Høyresiden er for ukritiske til frihandel og globalisering, mens venstresiden ikke anerkjenner de mulighetene som ligger i økt handel og globalisering for utvikling og fattigdomsreduksjon, sier Helland.

– Venstresiden fokuserer på taperne, mens høyresiden fokuserer på vinnerne. Vi gir anbefalinger som både kan sikre vinnerne gevinsten, men som samtidig anerkjenner at det finnes tapere og finner løsninger for disse, påpeker hun.

Les hele rapporten om norsk handelspolitikk