Ap-skepsis til å ta fra kommunene skatteoppgaver

FRYKTER SVEKKEDE FAGMILJØET: Nestleder Helga Pedersen taler på landsstyremøte i Arbeiderpartiet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
FRYKTER SVEKKEDE FAGMILJØET: Nestleder Helga Pedersen taler på landsstyremøte i Arbeiderpartiet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ap frykter svekkede fagmiljøer i norske kommuner hvis skatteoppkreving blir en helt og holdent statlig oppgave, slik Skattedirektoratet foreslår.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen er enig i at skatteoppkreving ikke er noen sentral, kommunal oppgave, men sier den likevel bidrar til å sikre robuste fagmiljøer og solid kompetanse lokalt.

– Skatteinnkreverne gjør ofte andre oppgaver, som å innkreve kommunale gebyrer eller andre oppgaver som krever høy kompetanse, sier Pedersen til NTB.

– Vi i Ap er veldig skeptisk til at man statliggjør skatteoppkreving, og til at man gjør det nå, samtidig som regjeringen har varslet at kommunene skal få flere tunge oppgaver og mer makt og ansvar, legger hun til.

Pedersen presiserer at Ap ikke har endelig konkludert i spørsmålet om hvorvidt skatteoppkreving bør være en statlig eller kommunal oppgave. Hun mener imidlertid dette er et spørsmål som hører hjemme i vårens store gjennomgang av hva som skal være kommunenes oppgaver.

Les også: Arbeiderpartiet smeller to klima-milliarder i bordet

370 millioner

I en fersk rapport foreslår Skattedirektoratet å redusere antallet kontorer som driver med skatteoppkreving, fra 288 til 27. Det vil bety at det kuttes 526 årsverk i sektoren, samtidig som arbeidsgiverkontrollen styrkes med 29 årsverk. Grepene skal gi en årlig innsparing på 370 millioner kroner.

Forslagene ble mandag mottatt med begeistring av finansminister Siv Jensen (Frp).

Hun mener en slik organisering vil skape større og bedre fagmiljøer, gi styrket innsats mot svart økonomi og økt likebehandling og rettssikkerhet. Disse grepene vil også gjøre skatte- og avgiftsinnkrevingen enklere og mer forståelig for folk, ifølge Jensen.

Les også: – Arbeiderpartiet burde selv tatt ansvaret for Utøya-ungdommen

– Gode systemer

Helga Pedersen viser til at skatteoppkreving er en oppgave kommunene løser veldig bra, og at de har høyere innkrevingsgrad prosentvis enn statlige innkrevere.

– Vi skal ikke se veldig store endringer før hele gevinsten er borte, sier hun med henvisning til rapportens konklusjon om at foreslåtte endringer kan gi årlige besparelser på flere hundre millioner.

Frps finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter mener skatteinnkreving i dag fungerer godt først og fremst på grunn av kravenes karakter, gode IT-systemer og ordningen med forskuddstrekk fra arbeidsgiver.

– Jeg kan ikke se at det er en reell problemstilling at staten skal bli en dårligere innkrever enn dagens skatteoppkrevere, sier han til NTB.

Hagesæter viser til at innkreving av skatter og avgifter er en strengt regulert oppgave som ikke bør påvirkes av lokale forhold og skjønn.

– Behovet for lokal kontakt er redusert ved at informasjon som er viktig i innfordringssammenheng, i hovedsak er tilgjengelig i registre og databaser, sier han.

Personvernpolicy