Tror Statoil vil hindre «stortingsregjereri» om Lofoten

FORELØPIG OLJEFRITT. Statoil ønsker å bore i blant annet Lofoten. Men motstanden er stor, også på Stortinget. Foto: Istockphoto
FORELØPIG OLJEFRITT. Statoil ønsker å bore i blant annet Lofoten. Men motstanden er stor, også på Stortinget. Foto: Istockphoto

Stortingsrepresentanter tror de vet hvilke tre saker oljeselskapet ønsker styring over uten innblanding fra engasjerte politikere.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I et internt strateginotat skisserer Statoil hvordan selskapet skal «avpolitisere premissene» for sin virksomhet frem mot 2020, skriver Dagens Næringsliv på mandag.

- Det er absolutt en nærliggende tolkning at et mål kan være å unngå «stortingsregjereri», sier Høyres energi- og klimatalsmann Nikolai Astrup.

Statoil ønsker ikke å kommentere politkeres ytringer i notat-saken - utover at det at det selvsagt er Storting og regjering som avgjør oljepolitikken

-Notatet var internt , egnet til dialog med fagforeningene om hva som er viktig for Statoil. Vi mener styringsmodellen etter børsnoteringen har fungert godt, gitt forutsigelighet. Vi er opptatt av å videre føre denne som grunnlag for Statoils kommersielle aktivitet, sier kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr.

«Meget begrenset»

Høyres Astrup viser særlig til stortingsforslaget fra SV som sist vår førte til et vedtak om elektrifisering av feltutbygginger på den såkalte Utsira-høyden.

Det nye strateginotatet fra Statoil setter blant annet som mål å «nå en ambisjon om avpolitisering av premissene for våre kommersielle interesser».

Det normale er at Stortinget behandler rammevilkår gjennom den såkalte PUD-en (Plan for utbygging og drift). Det mer spontane elektrisifiseringsvedtaket fra mai har betydelig innflytelse på rammevilkårene for utbygging av Utsira-feltene.

Astrup minner om at flere politiske partier har som mål å la noen petroleumsfelter ligge uten utbygging - en annen potensiell mulighet for «stortingsregjereri» i fremtiden.

- For regjeringens mulighet for å styre et børsnotert selskap er meget begrenset. Regjeringen kan bytte ut sine styremedlemmer. Men styret skal uansett ivareta alle aksjonærers interesser. Det bør også Arbeiderpartiets Terje Aasland merke seg, sier Astrup.

Han reagerer på Aaslands påstand om at Statoil er statens oljeselskap og viser til at 23 prosent av selskapet er i privat eie.

- Det er helt legitimt å ønske endrede rammevilkår for næringen som helhet. Men da bør det skje gjennom ryddige prosesser som ivaretar næringens behov for forutsigelighet og langsiktighet, sier Nikolai Astrup.

Normalt

Verken Astrup eller energikomite-leder Ola Elvestuen (V) ser ellers noe oppsiktsvekkende i Statoils nye strateginotat.

Elvestuen tar det likevel for gitt at Stortinget også vil engasjere seg fremover.

- Et internt notat. Men petroleumssektoren vil alltid ha sterkt politisk interesse. Utsira-vedtaket var nødvendig. Selv om det ikke var vanlig, var det nødvendig å ta initiativ, sier han.

Elvestuen regner med at både sårbare områder - Lofoten, Jan Mayen eller iskanten kan bli tema for Stortinget. Det kan også elektrifisering, CO2-avgift og størrelsen på den statlige støtten til letevirksomhet som nå reduserer selskapenes risiko.

Olje- og energiminister Tord Lien ser ingen grunn til å reagere på Statoils strategiarbeid:

-Jeg oppfatter at Statoil mener at dagens eierstyring slik den også er formulert i eierskapsmeldingen fungerer godt og at den bør videreføres. Statoil er det klart største selskapet på norsk sokkel. Statoil skal vurdere hvordan beslutninger de tar påvirker relevante samfunnsinteresser, og må ta hensyn til rammebetingelsene som gjelder for selskapets virksomhet. Det er naturlig at dette også gjenspeiles i selskapets kommunikasjon. Staten på sin side skal fremstå som en profesjonell eier, med fokus på videreutvikling av selskapet og verdiskaping for alle aksjonærer. Dette har et bredt flertall på Stortinget stilt seg bak, sier Lien.

Les også: - Oljeprisen kommer aldri over 100 dollar igjen - Et globalt og ganske skummelt problem Dumper prisen over dammen

Personvernpolicy