Odd Nerdrum tilbake i rettssalen

Odd Nerdrum må neste uke tilbake i rettssalen. Foto: NTB scanpix
Odd Nerdrum må neste uke tilbake i rettssalen. Foto: NTB scanpix

Odd Nerdrums (70) rettsmaraton fortsetter. Tirsdag må han møte i Larvik tingrett – saksøkt av instituttet som skulle fremme hans kunst.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nerdrums rettsproblemer

* Kunstner Odd Nerdrum må i retten igjen 2. september, etter at The Nerdrum Institute har saksøkt ham for 23 millioner kroner. Årsaken er at han i 2012 trakk seg fra en avtale fra 2009 om at instituttet skulle formidle, markedsføre og ha enerett på å selge hans kunst i ti år.

* Det er satt av tre dager til rettssaken, som går i Larvik tingrett.

* Nerdrum ble i juni dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, hvorav åtte måneder er betinget, for å ha solgt bilder for nesten 14 millioner kroner uten å føre opp inntektene i selvangivelsen. Nerdrum anket dommen til Høyesterett, som vurderer saken.

* Nerdrum saksøkte Skatt øst fordi han mener han er urettmessig etterlignet for inntektsårene 1998-2002. Nerdrum tapte denne saken både i tingretten og lagmannsretten, og i juli besluttet Høyesterett at de ikke vil behandle saken. (©NTB

The Nerdrum Institute (TNI) saksøker maleren for et tap anslått til 23 millioner kroner.

Saken kommer opp etter at Nerdrum avsluttet en tiårig avtale med TNI etter bare knappe to år. Instituttet skulle arbeide for å gjøre Nerdrums kunst kjent for et stort internasjonalt publikum.

Ifølge Dagens Næringsliv skulle de få 50 prosent kommisjon for å selge kunsten.

Striden står om den tiårige avtalen er oppsigelig. Avtalen ble inngått mellom kunstneren og instituttet 29. desember 2009.

Tvist om oppsigelse

– Det framgår ikke av avtalen at den er uoppsigelig. Nedrums forutsetning for å inngå avtalen var at den kunne sies opp uten at en oppsigelse medførte erstatningsansvar for partene, skriver Nerdrums advokat Stein E. Hove i sitt sluttinnlegg til Larvik tingrett.

– Det følger av alminnelig obligasjonsrett at en avtale skal holdes. En tidsbestemt avtale kan ikke termineres før kontraktstiden er utløpt, med mindre medkontrahenten samtykker. TNI har aldri gitt noe samtykke, skriver instituttets advokat Espen Komnæs i sitt sluttinnlegg.

Nerdrum valgte å avslutte avtalen fordi han mente at samarbeidet ikke hadde skapt noe ny aktivitet, går det fram av Hoves sluttinnlegg. Nerdrum varslet at han ville avslutte samarbeidet i en epost til Dagens Næringsliv. Han gjorde dette uten å varsle TNI om offentliggjøringen.

Bak The Nerdrum Institute står kunstrådgiver Bjørn Li, tidligere direktør for Nasjonalmuseet, Allis Helleland og tidligere direktør for Kunsthuset, Kjell Wenstad.

I sluttinnlegget fra Hove går det fram at Hellelands deltakelse var avgjørende for inngåelsen av avtalen.

– Da det viser seg i ettertid at Helleland bare har en aksjeandel på 20 prosent i TNI, og således ikke har vært tilstrekkelig involvert i arbeidet etter kontrakten, er dette i seg selv et vesentlig avtalebrudd, skriver Hove.

Foreløpig anslag

The Nerdrum Institute har lagt ned påstand om at Nedrum må betale erstatning «med et beløp som fastsettes etter rettens skjønn».

Et foreløpig anslag på tapet i løpet av den tiårige kontraktsperioden er 23 millioner kroner, men det endelige anslaget vil først komme fram under bevisførselen i retten.

Ingen av partenes advokater ønsker å kommentere saken overfor NTB før hovedforhandlingene starter tirsdag. Men Stein E. Hove bekrefter at Nerdrum kommer til å stille i Larvik tingrett tirsdag. Hans kone Turid Spildo er innkalt som vitne i saken.

Odd Nerdrum har de siste årene vært nødt til å møte i retten i flere saker. Han ble tidligere i år dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for grovt skattesvik. Åtte måneder av straffen er gjort betinget. Nerdrum har anket til Høyesterett, og ber om at hele dommen gjøres betinget.

Nedrum saksøkte også Skatt Øst for å ha blitt etterlignet og pålagt å skatte av 14 millioner kroner for inntektsårene 1998 til 2002. Denne saken tapte han både i tingretten og lagmannsretten, og Høyesterett har avvist å behandle søksmålet.

Det er satt av tre dager til rettssaken i Larvik tingrett. (©NTB)

Personvernpolicy