Nå kan du selv investere din egen pensjon

VELGE SELV? Fra og med 1. september kan nordmenn som har fripoliser selv velge om de vil påvirke investeringen av pengene selv, eller beholde en årlig garantirente. (Foto: ALL OVER PRESS)
VELGE SELV? Fra og med 1. september kan nordmenn som har fripoliser selv velge om de vil påvirke investeringen av pengene selv, eller beholde en årlig garantirente. (Foto: ALL OVER PRESS)

Alle som har en fripolise, kan velge å investere pengene selv fra 1. september.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er en fripolise

Alle som har hatt en jobb i det private i minst ett år, og har hatt en såkalt ytelsespensjon, har en fripolise. Fripolisen består av pensjonspenger som er betalt inn av arbeidsgiver i løpet av arbeidsforholdet, for de som har en ytelsespensjon. Disse pengene får med deg når du slutter i jobben.

Fripolisen viser hvor mye du vil få utbetalt i årlig pensjon, og kommer i tillegg til din pensjon fra folketrygden.

Har du hatt jobb i det private, sitter du etter all sannsynlighet med én eller flere fripoliser som du har fått med deg fra tidligere arbeidsgivere.

Nå tenker du kanskje: "Hva i #¤%&¤ er en fripolise??"

Svaret er faktisk relativt enkelt: En fripolise er pensjonspenger innbetalt av din private arbeidsgiver etter minst ett års jobb, for de som har hatt en ytelsespensjon. Disse pensjonspengene får du med deg når du slutter i jobben. Nå blir det nye muligheter for de som har slike fripoliser til å selv påvirke hvordan pengene investeres.

Rente eller investering?

1. september innføres det nye regler, som gjør at personer med fripoliser selv kan være med på å bestemme hvordan pengene skal investeres.

Dette gjelder rundt én million nordmenn, ifølge pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Fram til i dag har alle fripoliser en såkalt garantirente, som sikrer deg en viss pensjonsutbetaling. Dermed kan man se nøyaktig hvor mye fripolisen vil gi deg i årlig utbetalt pensjon når den tid kommer. Med de nye reglene om fripoliser med investeringsvalg, kan du selv velge om du vil beholde garantirenten, eller om du skal være med på å bestemme hvordan pengene skal investeres.

Dette kan sammenlignes med sparing i aksjefond, og kan gi høyere utbytte, men innebærer også høyere risiko. Velger du fripolise med investeringsvalg, kan du ikke i ettertid gå tilbake til garantirenten. Dermed blir det store spørsmålet: Bør du som fripolisekunde beholde den årlige garantirenten, eller velge fripolise med investeringsvalg?

Les også om du taper flere hundre tusen på din pensjonsordning

Bør du velge risiko?

Alexandra Plahte, pensjonsekspert i Steenberg & Plahte (Foto: STEENBERG&PLAHTE)Alexandra Plahte, pensjonsekspert i Steenberg & Plahte (Foto: STEENBERG&PLAHTE)

– Før man eventuelt velger overgang til fripolise med fritt investeringsvalg (FMI) er det viktig at man setter seg grundig inn i hva det faktisk innebærer å si fra seg den årlige rentegarantien som ligger i den fripolisen man har, sier Alexandra Plahte, pensjonsekspert i Steenberg & Plahte.

Hun understreker at ved å velge overgang til fritt investeringsvalg, velger man selv å ta risikoen for fremtidig avkastning.

Hva man bør velge, avhenger ifølge Storebrand av tre hovedfaktorer: Alder, risikovilje/kunnskap og størrelsen på fripolisen i forhold til din totale økonomi. - Ikke minst tid til pensjonsalder er en viktig faktor, påpeker Knut Dyre Haug i Storebrand.

Bør du beholde rentegarantien

Knut Dyre Haug vil ikke anbefale alle å kvitte seg med denne rentegarantien. For enkelte er denne tryggheten viktig - de vet hva de får når den tid kommer.

– De som syns trygghet er viktigere enn høy avkasting, bør la fripolisen bli stående, lyder hans råd.

Alexandra Plahte påpeker at for at det skal lønne seg å si ifra seg rentegarantien er det en forutsetning at man over tid, ikke bare enkelte år, oppnår en høyere avkastning enn den rentegarantien som allerede ligger der.

Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand. (Foto: STOREBRAND)Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand. (Foto: STOREBRAND)

– I tillegg er det viktig å være bevisst på hvilke kostnader som er knyttet til de ulike investeringsalternativene, understreker hun. Har man en fripolise, blir det lagt til en kostnad selskapet tar for å forvalte fripolisen for deg. Med fripoliser med investeringsvalg er kostnaden noe høyere enn for en fripolise med rentegaranti.

Under 47? Gå for investeringsvalg

Generelt er rådet at de som er unge og har fripoliser, som i mange tilfeller utgjør små beløp, bør velge fripoliser med investeringsvalg.

– Vi vil anbefale de fleste under 50 år å bytte til investeringsvalg. Er du over 50 vil valget være mer avhengig av hvor komfortabel du er med å ta risiko, sier Bjørn Erik Sættem i Storebrand.

Også pensjonsekspert Alexandra Plahte råder unge som har lang sparehorisont til å vurdere fripoliser med investeringsvalg, siden de normalt kan tåle høyere risiko i form av en større aksjeandel.

– Muligheten for en oppside er god, samtidig som nedsiden er beskjeden ved at det tross alt er begrenset hvor stor fripolisen er for en ung person med lav grunnlagsrente på sin fripolise, sier hun.

Les også: Større risiko kan gi deg 400.000 kroner mer

Nærmer du deg pensjonsalder?

Plathe fraråder de med kort tid igjen til uttak av pensjon, å velge fritt investeringsvalg, ikke minst hvis det er snakk om et litt større beløp. - Selv om man enkelte år kan oppnå langt høyere avkastning enn rentegarantien skal det ikke mange år med negativ eller svært beskjeden avkastning til før regnestykket neppe er økonomisk gunstig for den enkelte. For denne gruppen vil dette normalt være en for høy risiko å ta, påpeker hun.

- Ikke helt Texas

Konkret hvordan pengene skal plasseres, er opp til kunden. Enten kan de velge selskapets egne anbefale løsning, som blant annet Storebrand tilbyr sine kunder, hvor pengene plasseres slik at risikoen er høyest når man er ung. Deretter blir aksjeandelen lavere jo eldre du blir, som gir lavere risiko. Pengene investeres i store aksje- og rentefond valgt ut av selskapet.

– Det blir ikke helt Texas. Fripolisene investeres i brede fondsporteføljer, hvor det ikke er så store svingninger som i enkeltaksjer, påpeker Knut Dyre Haug.

Alternativt kan kundene selv velge enkeltfond, og grad av risiko for sine fripoliser.

– Vi vil ha en god og brukervennlig nettløsning hvor kunden kan gjøre alt selv. Samtidig vil de som ønsker det kunne ringe en av våre rådgivere, sier Dyre Haug.

Les også hvorfor høy lønn kan gi deg lav pensjon

Krav om informasjon

Da de nye reglene ble vedtatt tidligere i år, ble det også stilt krav om informasjon og rådgivning til kunder som vurderer å gå over til investeringsvalg.

"Blant annet må pensjonsleverandøren kartlegge kundens behov og ønske om risiko, opplyse om eventuelle forhold som tilsier at overgang til investeringsvalg ikke vil være i kundens interesse, og gi råd om sammensetningen av investeringsporteføljen." skriver Finansdepartementet på sine nettsider.

At opplysningene til kundene er god nok, vil blant annet Forbrukerombudet følge med på.

– Hvor mye penger man faktisk har å rutte med når man går av med pensjon er viktig for den enkelte forbruker. Derfor er det avgjørende at kundene gis god informasjon og rådgivning i pensjonsspørsmål, og at rådgivningen tilpasses den enkelte forbrukers risikovilje og alder, sier fungerende forbrukerombud Jo Gjedrem i en pressemelding.

Hva er ytelsespensjon og innskuddspensjon

En ytelsesbasert pensjonsordning gir en avtalt utbetaling fra bedriftens pensjonsordning ved opptjeningsalder, normalt 67 år. Pensjonen fra bedriftens pensjonsordning fastsettes ut ifra at summen av en antatt folketrygd og pensjon fra pensjonsordningen utgjør en avtalt prosent av sluttlønnen innenfor gitte grenser.

Når du slutter i bedriften, får du en fripolise som viser hvor mye du har spart opp i pensjon.

I en innskuddsbasert pensjonsordning sparer bedriften til pensjon for sine ansatte. Sparebeløpet settes inn på en pensjonskonto til hver enkelt ansatt, og midlene investeres i fond. Størrelsen på den endelige pensjonen avhenger av hvor mye som er spart, hvilken avkastning som er oppnådd og over hvor lang tid pensjonen skal utbetales.

Ansatte kan selv velge hvordan pensjonsmidlene investeres. Et pensjonskapitalbevis viser hvor mye du har i opptjent pensjon.

Kilde: Storebrand.no

Personvernpolicy